Při pronájmu nemovistosti nedávejte z ruky ani kopii kupní smlouvy

25. duben 2013

Jak se dá ukrást nemovitost? Napověděla středeční poradna Dvojky. Více se dozvíme v neautorizovaném a needitovaném přepisu zvukového záznamu vysílání.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, šestou minutu po desáté hodině je tady rubrika Rodinné finance, dnes se Světlanou Ryskovou, přeji hezké dopoledne.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Hezké dopoledne.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Světlano, vy jste si vybrala téma, které tak, jak je uvedeno, vypadá jako návod, ale předpokládám, že chceme spíše varovat, jak se dá ukrást nemovitost? Typy podvodů. Povězte mi, proč jste si vybrala právě toto téma? Já vím, že teď je to aktuální, ale řekněte mi proč právě v této době?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Jednak k těm podvodům dochází, jednak se objevují relativně nové formy podvodů, které nespočívají přímo v tom, že by podvodník prodal za zády vlastníka teda tu nemovitost, ale ti podvodníci dnes ty nemovitosti používají jako záruku. Například záruku za půjčku v bance, půjčku nebankovního subjektu nebo za nějaký jiný závazek. A ten vlastník se o tom v podstatě nemá příliš šanci dozvědět, pokud už není vložena to zástavní právo do katastru, a když se do toho katastru včas nepodívá, tak se mu může stát, že vlastně za toho podvodníka bude muset potom ten závazek plnit, to znamená, banka bude požadovat splátky, nějaký věřitel bude požadovat vrácení částky nebo někdo bude požadovat plnění závazků, a když si za ten závazek ručí tou nemovitostí, tak dokonce se může dostat do exekuce nebo ta nemovitost mu může být prodána.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč bych se měla dívat do katastru, jestli mně ještě patří můj byt, to není lavička v parku, která se může prostě přes noc ztratit.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Dnes je to tedy velice, myslím si, že by se měli dívat do katastru nemovitostí všichni vlastníci a velmi pravidelně, protože vlastně tím oni mohou získat určitý čas, určitý náskok, mohou udělat určitá opatření, protože když už dojde k tomu vkladu nového vlastníka nebo k tomu vkladu zástavního práva ať už je to jakkoli podvodné, tak ten vlastník se proti tomu velice těžko bude bránit a hlavně bude se bránit dlouho, protože bude muset vlastně ten výmaz i to nabytí nebo znovunabytí nebo potvrzení vlastnického práva dokazovat u soudu, a to je tak 2, 3 roky, do té doby nebude moci tou nemovitostí disponovat nehledě na to, že se mu může stát, že v té nemovitosti se mu tedy usídlí ten nový vlastník, který nabyl tu nemovitost v dobré víře takzvaně, nevěděl o tom podvodu a bude odmítat se odtud vystěhovat, dokud tedy soud nerozhodne. Takže ty komplikace jsou potom opravdu velké a nepříjemné, stejně tak je to v případě toho zástavního práva, které jsem tady říkala, jako dozorce toho, aby to zástavní právo bylo sňato z té nemovitosti, i když ten dluh není uhrazen tím podvodníkem, tak to je neuvěřitelná záležitost, je to velice komplikované. A prevence je, že se budeme pravidelně dívat na tu svoji nemovitost do katastru a pokud tam v té rubrice D najdeme to P - to znamená plomba, že se s tou nemovitostí něco děje, okamžitě tedy vystartovat na katastrální úřad a snažit se zjistit, co se tam s tou nemovitostí děje, Tedy jaká změna tam probíhá.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Nestane se nám, že nám na katastru řeknou, že nám nemůžou podávat zprávy?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Ne, to se nemůže stát, protože jednak je to veřejně dostupné a jednak my prokazujeme to, že jsme vlastník té nemovitosti, takže máme nárok se dívat na to, co se s tou nemovitostí děje a ...
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A to asi neprokážeme, když jiný vlastník dokázal na tu naši nemovitost uvrhnout zástavní právo.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Ano, to se většinou děje, v podstatě ve většině těch případů se to děje na základě nějakého podvodu. Většinou se to děje na základě odcizených nebo padělaných dokladů totožnosti a dost často také na základě padělaných smluv, to znamená kupních smluv, nějakých dědických, darovacích smluv, nějakého například dědictví nebo závěti a podobně. No, a to samozřejmě musí potom ten vlastník napadnout, že tady došlo k podvodu, podat trestní oznámení a musí se to řešit. Problém je totiž v tom, že on ten katastr nemovitostí nemusí ověřovat na kolik jsou ty listiny platné, dokonce ani notář nemusí ověřovat, jestli ten člověk, který podepisuje před ním tu kupní smlouvu, jaksi nepředkládá padělaný občanský průkaz. Takže musím říct ty podvody jsou třeskutě snadné a dostat se z toho, to opravdu chce se o tu svoji nemovitost velice pečlivě starat a naopak taky ten, kdo kupuje, měl by si tu nemovitost kupovanou pokud možno co nejlépe prověřit.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Víte co, já jsem se setkala s tím, že někteří dobří notáři například požadují dva doklady totožnosti. Někteří ti podvodníci samozřejmě toto podcení a jako když tam přijdete na notářství a máte tam tedy podepisovat kupní smlouvu a ten prodávají se tam kroutí a ani řidičák nemá u sebe a nemá u sebe ani kartu zdravotního, prostě vůbec nic, odmítá jakýkoliv doklad předložit, mně, aspoň tedy pro mě by to byl velký signál. Čili to může být takový jako jeden signál.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, teď jsme to řekli, tak v tuto chvíli už by ten notář musel požadovat minimálně tři.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
On nemusí ten notář požadovat, ale setkala jsem se s tím, že řada notářů to požaduje.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste řekla typy podvodů, to znamená, podvodné prodeje, zástavy, existuje ještě nějaký další typ, který by nás mohl o náš byt nebo o cokoliv s tím spojené připravit?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Není, nejsou to přímo podvody, ale někdy dochází k tomu, že je tam vloženo určité věcné břemeno, které omezuje naše právo s tím bytem disponovat nebo s tou nemovitostí disponovat. Bývá to méně časté, to už bývá určitý záměrný podvod něčeho dosáhnout, už to bývá cílené na určitou nemovitost. Není to tak příliš časté a tak rozšířené a myslím si, že běžný majitel bytu nebo rodinného domu se s tím nemusí setkat. Takže to jsou takové podvody už bych řekla toho cílenějšího rázu.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Z toho, jak popisujete jakým způsobem lze k takovému bytu přijít vyplývá, že vlastně nejčastějšími pachateli musí být nájemníci.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Bývají to dost často nájemníci. Já bych tady chtěla upozornit na, že ty případy mají ještě jeden společný rys nebo řada těch případů, a to v tom, že ten vlastník není příliš opatrný na to, komu předkládá, komu ukazuje ty nabývají listiny. Někteří ti vlastníci jsou tak naivní, že nechávají pořizovat třeba kopii svého občanského průkazu pro makléře, který je zastupuje při prodeji. To je taky velice nebezpečná záležitost, rozhodně.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To děláme úplně všichni.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Ano, my to děláme v bankách a tam podepisujeme to, že dáváme souhlas a samozřejmě kdyby se něco stalo, tak asi pravděpodobně a měli jsme podezření, že tedy z banky unikla tato jaksi kopie nebo informace z toho našeho občanského průkazu, tak asi se dobereme. Ale jinak není důvod proč my bychom dávali kopii občanského průkazu realitní kanceláři, makléři, nebo nájemníkovi nebo komukoliv, kdo si o to požádá. Je to velice nebezpečné, protože nejen, že tam jsou personální údaje, je tam podpis, který se potom dá padělat na té, totéž platí, když pronajímáme například byt. Řada nájemníků nebo budoucích potenciálních uchazečů o ten pronájem se zajímá, jestli nám ta nemovitost patří a chce vidět kupní smlouvu. Jo zase nedávat kopii té kupní smlouvy nebo nedávat tomu nájemníkovi na delší dobu tu kupní smlouvu, aby on si ji mohl zkopírovat a vlastně velice snadno padělat, protože ty, ta notářská razítka nebo ten vklad do katastru to není zas takový problém padělat.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Když mi to takto vyprávíte, tak jste dodala, že potom dokazování toho, že ta nemovitost je má a že mi byla vlastně ukradena, trvá řekněme 2, 3 roky, to nevypadá, že by byl zrovna zákon na mé straně?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
No, zatím si myslím, že ještě je to tak, že většina těch případů, o kterých já jsem se dočetla, tak ten vlastník se té nemovitosti domůže zpátky, většinou za ten kratší konec taká ten, kdo ji, i když v dobré víře koupí, ten většinou nemá ani nemovitost ani peníze, musí nějakým způsobem vymáhat ty peníze od podvodníka, kterého často velice nesnadno hledá policie, protože prostě ten člověk se identifikuje cizím občanským průkazem, tak hledejte někoho, když máte jenom matný, matnou představu o tom, jak ten člověk vypadá a nevíte o něm vůbec nic. Ale od nového roku se to má změnit všechno. Pokud začne platit nový občanský zákoník a na základě nového občanského zákoníku upravený katastrální zákon, tak by vlastně ti, kteří kupují v dobré víře, měli být v mnohem silnějším postavení než teď, protože já to řeknu naprosto laicky, ne právnicky, protože vlastně bude nadřazený nad všechno ten zápis v katastru. To bude to, co bude platit. Jestliže tam je padělaná smlouva, nedokonalá smlouva a tak dále, to všechno sice dobře, ale platí to, co bude v tom zápisu, to znamená.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsem sama, komu se to zdá jako nesmysl?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
No, vedou se o tom obrovské debaty, protože ve prospěch tedy těch vlastníků jsou tam nějaká opatření, která ale z mého pohledu jsou taková ne příliš dostatečná. Ti vlastníci by měli být informováni, což dnes není, jakmile dojde k jakémukoliv pohybu nebo k něčemu souvisejícímu s tou nemovitostí katastrálním úřadem, ovšem ten katastrální úřad má jim ty informace posílat pouze do datové schránky, což je dneska směšné, protože většina běžných majitelů bytů, rodinných domů nebo pozemků žádnou datovou schránku nemá, takže nemá šanci si v tom procesu, kdy vlastně oni nejefektivněji by mohli zasáhnout proti tomu zápisu, tak se to prostě nedozví. Když už je tam tedy ta nová informace nebo to nové vlastnictví vloženo, tak i pak se může tedy ten vlastník bránit, ovšem to už musí podávat soudní žalobu, žádat výmaz tedy toho nového vlastnického práva, podat soudní žalobu do 2 měsíců, soudit se a už nastanou ty komplikace, o kterých jsme tady mluvili. Takže nevidím to, že by to bylo tak velice výhodné. Je to v podstatě výhodnější pro ty kupující, kteří dnes skutečně na to většinou, ve většině případů doplácejí. Ale od 1. ledna bych doporučovala ještě bedlivěji sledovat ty zápisy v katastru. Objevují se dokonce firmy komerční, nebudu je tady jmenovat, které nabízejí tuto službu za nějakou mírnou úplatu, že tedy budou pro vlastníky sledovat a pravidelně jim podávat informaci. Je to dobré hlavně pro ty lidi, kteří například na delší dobu odjíždějí do zahraničí.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to normální, paní Světlano, že já budu platit někoho, kdo mi bude hlásit, jestli ta aktovka je ještě moje a jestli ta židlička je ještě moje a já mu za to budu ještě platit? A on mi řekne: "Ještě pořád, je vaše, paní Kociánová. Ještě pořád ten dům, ve kterém bydlíte, je váš."
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Dostáváme se někam, kde ta vlastnická práva už dostávají dost na frak.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A druhý den mi řekne: "Prosím vás, tak už mi neposílejte peníze, protože už to vaše není." Promiňte, milí posluchači, doufám, že je to alespoň spravedlivé rozhořčení, které mě teď jalo. My si o tom nadále budeme povídat.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Určitě, když si představíte, že pro řadu lidí je to celoživotní investice, kterou celoživotně platí například hypotéku na dům, na rodinný dům a vlastně velice snadno o něj mohou přijít.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
I kdyby to nebyla celoživotní investice, nikdo nám nesmí brát tímto způsobem naše věci. Milí posluchači, pravděpodobně vám za malou chvíli poradíme, že každé ráno ještě, než si uvaříte kávu, tak sednete k počítači a překontrolujete, co vám ještě patří. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nám volejte na 221552525 nebo 2424 nebo posílejte mail na jejakaje@rozhlas.cz, můžete také SMSkovat ve tvaru R2 JEJAKAJE text vašeho dotazu na číslo 9077704. Využijte toho, že je tady Světlana Rysková, která vám poradí jak se účinněji chránit před tím, aniž by nám někdo ukradl střechu nad hlavou.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, v toto chvíli zřejmě ještě doufejme, i majitelé svých vlastních bytů, jsem ráda, že jste se k nám dovolali. My právě v tuto chvíli řešíme, jak snadno o naše nemovitosti můžeme přijít. Zvedáme telefon a ptáme se kdo tam?
osoba
--------------------
Dobrý den. Tady Eva z Prahy.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, Evo.
osoba
--------------------
A já jsem se vás chtěla zeptat, jak to je, když je třeba víc spoluvlastníků na nemovitost nebo pozemky, jestli jeden z těch spoluvlastníků může to zastavit bez vlastně vědomí těch ostatních? Děkuju.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
My také děkujeme za dotaz.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Úplně se to tak k našemu problému nevztahuje, ale nemůže. On samozřejmě pokud zastavuje nemovitost nebo pokud by ji chtěl prodat, tak musí mít souhlas těch spoluvlastníků s tím prodejem a nebo může prodat svoji část třeba té nemovitosti, pokud máte vilku, jsou tam 3 byty, každý z těch bytů je tedy nebo máte to rozděleno na ty byty a na vás je napsaný jeden, tak ho můžete prodat. Pokud na vás není napsaný jeden a prodávala byste ideální třetinu domu, tak taky můžete, ale nemůže se ten dům bez souhlasu těch ostatních spoluvlastníků prodat ani zastavit.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Samozřejmě ale pokud má jeden z nich veškeré vaše dokumenty a jak už jsme se tady bavily a ofocené občanky a podobně, tak samozřejmě může k něčemu podobnému asi.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Ano, on by mohl padělat plnou moc od vás a vlastně jako.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Doufejme ale, že to vám nehrozí. Zvedáme další telefon, můžete se ptát, dobrý den.
osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Dařílková, Blahuňov u Chomutova.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.
osoba
--------------------
Prosím vás, já mám takový dotaz, uklízím tady a poslouchám, že je to zajímavý, tak zrovna se dneska chci vydat na katastrální úřad, protože se mi nezdá jeho práce v pořádku. Nám totiž tady dělali jako zaměření v Blahuňově nebo v naší obci nově, protože byly různý nedostatky v těch pozemcích v tom zamapování nebo jak bych to řekla zmapování. A potom nám přišel výpis, kde prostě všechno zůstává jak to je, ale náš dům, který tam máme postavený prostě, je tam asi jako v rozměru 8 metrů čtverečních jo. Když tam manžel šel na ten katastrální úřad s tím, že prostě nesouhlasí ty rozměry, tak mu řekli, že s tím nemůžou nic dělat a kdyby jsme chtěli prostě udělat nějakou změnu nebo to vyřešit, tak si to musíme zaplatit, i když to byla vlastně chyba jejich, protože, jo. Že prostě ať si to vyřešíme sami, že oni s tím nemůžou nic dělat. Takže já se tam chystám dneska.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
To rozhodně, to si nenechte určitě líbit, protože pokud je tam chyba v tom zápisu nějaká, samozřejmě ...
osoba
--------------------
Protože tam je posunutá desetinná čárka, má to být 80 metrů například a má to 8 metrů čtverečních.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Určitě, to si nenechte líbit, protože pokud by to tam zůstalo delší dobu, tak ono to nabývá potom platnosti, i když je ten zápis chybný.
osoba
--------------------
No, oni mi řekli, že to už platí, že to mají prý v počítačích.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Dařílková, já vám naprosto rozumím, protože poté, co jsme kupovali my byt, tak se stalo, že jsem nakonec byla v katastru zapsaná jako já majitelka bytu s tím pánem, který mi ho prodával a můj muž a manželka toho pána zůstali trošičku stranou u této transakce.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Žádat opravu a trvat na tom, že to musí být opraveno. Rozhodně si to nenechat vlastně zmenšení parcely.
osoba
--------------------
Proto můj muž řekl, no oni s tím nemůžou nic dělat, sbalil se odešel. A já už si říkám tak jako všeho už konec, jdu tam.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Dařílková, vložte se do toho. Paní Alena z Teplic má podobný problém. Cirka před 15 lety koupili dům, město si dalo do smlouvy 10leté předkupní právo, 10 let už uběhlo, ale v katastru je tato poznámka stále uvedena, kdo ji má vymazat?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Musí žádat o výmaz spolu s tím městem. To město musí to potvrdit, nemohou to udělat sami.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že vlastně ...
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Musí ten, kdo je vždycky v jehož prospěch je tam nějaké právo vloženo, tak se musí na tom, to znamená, město musí dát potvrzení, že to skončilo.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Dařílková si to musí vyřídit sama, zatímco paní Alena musí si to domluvit s městem.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Je to stejné, to bych chtěla upozornit, je to stejné jako u hypotéčních úvěrů, kde máte zástavní právo. V případě, že doplatíte tu hypotéku, nespoléhejte na to, že vám banka vymaže sama o své vůli dobrovolně a rychle, musíte o to požádat. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to velice nepříjemné, ale musíte o to požádat.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud jde o to, že byste měli vy přestat platit, vždycky musíte požádat. Zvedáme další telefon, dobrý den. Haló, dobrý den, ptejte se. Dobrý den, tady je Marie. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat, jestli se můžu nějak bránit, když jsem prodávala barák a prostě ho jeden majitel koupil, ale během krátký doby byl převedený na druhýho majitele, kterému bych to nikdy nechtěla prodat, protože mně ubližoval.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
To bohužel myslím, že asi tady obrana neexistuje, protože jestliže vy jste prodala někomu a on vlastně už se stal vlastníkem zápisem do katastru, tak už s tou nemovitostí může disponovat podle svého a vy ho zase nemůžete už omezovat v tom.
osoba
--------------------
Když potom on to prodal tomu, který mně ubližuje.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
No, to nejde, to byste bývala musela nějak ošetřit ve smlouvě, nedovedu si představit jak, ale to už teď asi opravdu zpětně můžete nějak to vrátit.
osoba
--------------------
Nejde.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, paní Marie, musíte to prostě pustit, už jste jednou dům prodala, tak se o to musíte vlastně přestat starat a trápit se tím. Rozumíme vám, ale v tomto případě se nedá vůbec nic dělat. Milí posluchači, zdá se, že u tohoto tématu budeme ještě muset zůstat i v příštím vysílání, tedy za 14 dní. Pan Talián nám píše, proč není možné do katastru nemovitostí dát poznámku převod mé nemovitosti pouze za mé přítomnosti a je vyřešeno. Je to možné nebo není?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Jsou možná různá věcná břemena dát do katastru, tohle jsem ještě neslyšela. Je pravda, že od nového roku se má ten seznam těch věcných břemen rozšířit. My tam můžeme například dát věcné břemeno doživotního užívání pro své prarodiče v rodinném domku, nebo můžeme někomu udělit předkupní právo na tu nemovitost, například svým dětem, takže ony mají předkupní právo na tu nemovitost, dávají se další různá věcná břemena, která mívají většinou technický charakter, právo průjezdu, právo čerpání vody a podobně. Samozřejmě, že každé toto věcné břemeno omezuje disponování s tou nemovitostí a také velice často odradí ty podvodníky, protože oni to musí nějak překonat.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to komplikovanější, byt a nebo dům s babičkou se prodává přece jenom trošku hůře. Pan Trávníček se ptá, zda se dá do katastru nemovitostí nahlížet přes internet. Ano, dá, dá.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Určitě dá, je to velice praktické a rychlé.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodně to udělejte. Světlano, já si myslím, jak říkám, že ještě u tohoto tématu můžeme v příštím týdnu zůstat, ale vy v každém případě ještě teď si budete s našimi posluchači povídat na našem webu 2.rozhlas.cz. Děkuji vám za to téma i za rady.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Hezký den.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, vedoucí Programu celoplošné stanice

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.