Přepis Rodinných financí (Co s hypotékou po rozvodu?)

20. listopad 2009

20. listopadu jsme se v Rodinných financích se Zdeňkem SIMAICHLEM věnovali otázce: "Co s hypotékou po rozvodu?" Kromě audioarchivu na stránce, záznam chatu s návštěvníky webu, nabízíme posluchačům i tento přepis pořadu (uvnitř článku ...).moderátorka
--------------------
Nenechte zmást, není neděle, je pátek, 14 hodin 25 minut, budeme radit s finančními problémy. V ní už sedí inženýr Zdeněk Simaichl ze společnosti Partners, no, a budeme si povídat o tom, co s hypotékou po rozvodu, ovšem mně by se chtělo zeptat, co s hypotékou před rozvodem, není to ten problém, který vede k rozvodu?

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Tak krásné odpoledne. Někdy samozřejmě úvěry vést k rozvodu mohou, já se s tím ale spíše setkávám u spotřebitelských úvěrů, to znamená, z těch, které jsou trošičku více úročené v menších částkách, ale za to ve větší míře. U těch hypotečních, tam jsem se snad ještě nepotkal s případem, který by vedl až úplně k rozvodu.

moderátorka
--------------------
Tak dobře, tak máme hypotéku, ale přesto jaksi k tomu rozvodu dochází, jak to pak vypadá, jak se řeší takové problémy?

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Tak, tato situace není nezáviděníhodná, ona bohužel není úplně neobvyklá, těch případů zejména v posledních, mohu říct, tak roce, dvou je poměrně dost, to znamená, typická situace, pár se rozvádí, dělí svůj majetek a mezi těmi všemi věcmi k vypořádání je samozřejmě i hypoteční úvěr. A v ten moment nastává samozřejmě logická otázka, takřka nerudovská kam s ním nebo co s ním. Naštěstí zde existuje celá řada nebo celá sada, bych dokonce řekl, elegantních řešení, které jsou pro tento případ k dispozici. Já tady dneska uvedu takové čtyři základní, které si myslím, pokryjí řádově 95 procent všech možných řešení, které, se kterými se běžně lidé mohou v životě potkat. Tou první z nich je převedení toho hypotečního úvěru na jednoho z manželů, je to samozřejmě po vzájemné dohodě, kdy jeden z nich projeví teda přání v tom domě zůstat, dojde k jakémusi vyrovnání, to znamená vyplacení jednoho z nich.

moderátorka
--------------------
To je ta nejsnazší cesta? To by mě zajímalo.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
To je ta nejsnazší, tu paradoxně řeknu až úplně na konci, ono máte pravdu, že taková ta rozumná rozhodnutí právě v tomto případě ustupují spíše do pozadí a spíš jsou v tom emoce a spousta spíš jakoby těch iracionálních věcí, ale toto je určitě jedna z možností a je velmi využívaná. To znamená, jeden z těch manželů se rozhodne, že by rád v té předmětné nemovitosti zůstal, ta banka samozřejmě může takovéto řešení umožnit pouze za předpokladu, že ten dotyčný prokáže dostatečné příjmy, které mu samozřejmě umožní celý ten úvěr převzít a to buď klasicky formou potvrzení od zaměstnavatele, nebo v případě OSVČ prostřednictvím daňového přiznání. To znamená, on musí skutečně prokázat, že nejenom část toho úvěru, ale že celý ten úvěr může sám táhnout ze svých vlastních prostředků. Kdyby ten příjem nestačil, i s tím se samozřejmě setkáváme, tak je možné k tomu nově přibrat nějakého spoludlužníka, ne samozřejmě manželku bývalou skoro už, ale nějakého kamaráda nebo rodiče nebo zkrátka kohokoliv, kdo bude ochotný mi ten svůj příjem poskytnout. Druhým řešením, může vzít převzetí toho dluhu třetí osobou, to znamená, že manželský pár si najde kupce, který bude ve splácení toho hypotečního úvěru pokračovat místo nich. Dojde k té tedy, jak jsem říkal, k takovému převzetí. Pokud tento zájemce projde u banky bonitně, to bude banku nejvíce zajímat, jestli samozřejmě může dostát těm závazkům, tak banka převede závazek na toho nového majitele. Oba manželé v tento moment jsou z toho úvěru úplně vyvázáni a mohou samozřejmě požádat o úvěr nový na řešení nějakého dalšího třeba samostatného bydlení. V tomto případě může samozřejmě dojít i k vyrovnání, to znamená, pokud už měli ten původní úvěr částečně splacený, anebo ten původní úvěr nebyl až do výše 100 procent té zástavní hodnoty, takzvaného LTV, tak pravděpodobně jim z toho prodeje zbude ještě nějaká hotovost, kterou potom dále samozřejmě mohou použít, ale důležité je, že vypadávají z rejstříku, to znamená, z těch, o kterých jsme se tady bavili, z těch dluhových rejstříků, a mohou dál žádat o úvěr každý sám za sebe. Třetí možnost, ta je podobná té předchozí, akorát s tím rozdílem, že ten úvěr se nepřebírá, ale v podstatě zaniká. To znamená, ten budoucí kupující nepřebírá, ale složí peníze, což může být hotovost nebo i peníze z jiného hypotečního úvěru, který už si bere ten nový majitel budoucí. A ty peníze složí například u notáře a hypoteční úvěr bude z těchto peněz z prodeje plně splacen, tím samozřejmě zaniká zástavní právo té původní banky a dům se poté přepíše na nového majitele. K tomuto kroku je samozřejmě zapotřebí souhlas té původní banky, která má to zástavní právo, nicméně z praxe takovýto postup lze samozřejmě běžně zrealizovat, není to problém.

moderátorka
--------------------
A teď ta nejjednodušší možnost.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Tak, teď ta nejjednodušší možnost. Ta je finančně, řekl bych, nejlepší, nicméně jak už jsme tady hovořili, to racio tam se trošku vytrácí, ale poslední možnost je pronájem toho domu, to znamená, že to nebude mít ani jeden, ani druhý ani žádná třetí osoba, ale z těch získaných peněz lze uhradit vlastně veškerou tu režii, včetně těch splátek toho původního úvěru a popřípadě i ten v době další fixace, ten úvěr nějakým způsobem zkrátit, pokud mi to ten nájem samozřejmě umožní. A po jeho doplacení je k dispozici ta nemovitost k následnému prodeji, která samozřejmě se v čase zhodnocuje a nebo samozřejmě i k dalšímu pronájmu, to není problém, anebo pokud ten pár už měl v té době děti, tak samozřejmě může potom i sloužit těm dětem, to znamená, nemovitost zůstává zachována, z pronájmu si to splatím a zkrátka je to, jak říkám, to nejlepší možné řešení.

moderátorka
--------------------
Rozumově nejlepší.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Ty možnosti jsou, ano, rozumově nejlepší, nicméně je to všechno o té dohodě. Takže jak vidno, možnosti jsou, není jich málo a vždycky je důležitá komunikace za prvé mezi těmi dvěmi a s bankou.

moderátorka
--------------------
To říká inženýr Zdeněk Simaichl ze společnosti Partners. My si zahrajeme, no, a potom se budete moci ptát vy, vážení a milí posluchači. 221552525, jenom připomínám náš telefon.
Posloucháte finanční Poradnu Českého rozhlasu 2 Praha, co s hypotékou v případě rozvodu? To radí inženýr Zdeněk Simaichl na telefonu 2215552424, dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den, tady je posluchačka z Trutnovska. Já bych se pana inženýra chtěla zeptat, když se moje děti rozváděj a chtěla, jsme spoludlužníci tý hypotéky, jak to potom dopadne, když, právě jak říkal těch alternativ, jak to potom dopadne s náma jako rodičema, že jsme byli přistupitelé dluhu.

moderátorka
--------------------
Rozumíme.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Ano, tak asi byste nerada slyšela, že všechno nakonec zůstane na vás a budete se muset postarat vy, ono ve finále jako přistupitel dluhu samozřejmě taky máte svoje povinnosti, svoje závazky, těch výhod tam příliš není, kromě toho, že člověk zvyšuje bonitu a ručí, ale v podstatě tento institut se potom tváří velmi podobně, jako když jsem, když jsem hlavním dlužníkem, nesu tedy jakoby to plné břímě. Ale v okamžiku, kdy dojde k tomu vypořádání, tak samozřejmě i tato, spoluručitelé, spolupřistupitelé, spoludlužníci, zkrátka veškeré ty instituty, které vstupují v platnost v rámci toho hypotečního úvěru, tak buď zanikají, anebo se převádějí na tu třetí osobu. Takže z tohohle toho pohledu není žádný problém, problém by nastal akorát v okamžiku, kdyby skutečně se nedomluvili, bylo tam nějaké tření a zrovna někdy v minulém, předminulém týdnu jsme řešili případ, kdy se manželé nedomlouvali a potom se nějak domluvili, ve finále měla to teda platit ona, ona slíbila, že to platit bude, nicméně neplatila to, mimochodem zaměstnankyně banky, která musela vědět, jak to dopadne. A ve finále tam zůstalo nějakých 8 splátek po splatnosti a dneska každej jeden z nich má obrovskej problém tu situaci řešit, protože už jsou persona non grata v podstatě ve všech finančních institucích, které jsou sdružení v těch různých úvěrových registrech a podobně. A ta situace je poměrně dost patová. A řeší se za poměrně velkejch finančních ztrát. Takže tady by opravdu byl akorát problém, možná pomsta, ale jako na ní to dopadlo úplně stejně, jo, minimálně jakoby co se týče těch záznamů, ale důležité je říci, že pro vás by nastal problém akorát v okamžiku, kdy by oni to přestali platit úplně, to znamená, nedomluvili se nebo se domluvili špatně, tak potom samozřejmě ta banka ty peníze bude chtít i po vás a tak dále. Ale pokud tato situace nehrozí, je to v pořádku, nějak se domluví, tak lze to řešit těmito čtyřmi způsoby a pro vás v podstatě platí to, co pro ty dva hlavní dlužníky, takže řekl bych docela v pohodě.

moderátorka
--------------------
To říká inženýr Zdeněk Simaichl, 221552525, telefon do Českého rozhlasu 2 Praha. Probíráme, co s hypotékou v případě rozvodu, vy jste říkal čtyři možnosti, já je zopakuji, jedna z nich je převedení majetku na jednoho z těch manželů.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Úvěru, ano.

moderátorka
--------------------
Tedy úvěru, kteří se rozvádějí, potom převedení dluhu na někoho třetího, to znamená na kupce, potom pokud ten kupec složí peníze, tak je to další možnost, a čtvrtá ideální možnost pronájem domu. My si poslechneme další dotaz, dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady z východních Čech posluchačka. Prosím vás, my jsme jako dceři před dvaceti lety přispěli čtvrtinou na byt, ale ten byt měl hodnotu 350 tisíc a dneska přes milion, jenomže manžel její chce polovinu. Jak to tam bude asi.

moderátorka
--------------------
Tak, to je už skoro právní problém.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
No, to už je skoro právní problém, přesně tak, tam hodně záleží na tom, kdy došlo k nabytí toho majetku, jestli to bylo před svatbou, nebo potom po svatbě, to znamená, jestli je to součástí společného jmění manželů, nebo to není součástí společného jmění manželů. V každém případě, pokud on si dělá nárok na polovinu majetku, tak v těch standardních případech na to má samozřejmě právo. A má právo na aktuální tržní cenu, to znamená, nikoliv na to, co do toho kdysi kdo dal, ale ten byt má dneska nějakou hodnotu, dělají se forensní soudní odhady, dělají se tržní odhady, takže pokud by to došlo k soudu, tak by se udělal nějaký odhad tržní ceny, no, a samozřejmě z toho se potom ten majetek dělí. To znamená, není to, co kdo do toho dal, ale aktuální tržní hodnota a padesát na padesát.

moderátorka
--------------------
Tak, myslím, že jsme paní posluchačku z východních Čech nepotěšili, ale odpověď ...

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Pravděpodobně, ano.

moderátorka
--------------------
... je taková, jaká je. Dnes radil inženýr Zdeněk Simaichl ze společnosti Partners, co s hypotékou v případě rozvodu. No, a vy teď půjdete na náš web chatovat, povídat s našimi posluchači dál přes internet. Já připomínám internetovou adresu www.rozhlas.cz/praha, no, a tam můžete pokračovat v diskusi se Zdeňkem Simaichlem, co s hypotékou v případě rozvodu, nejlépe je se nerozvádět.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
To je ze všeho nejlepší, ano, to nikdy není příliš ekonomické.

moderátorka
--------------------
Já bych řekla finančně to je nejlepší, kromě těch ostatních věcí.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Jak pro koho a jak kdy.

moderátorka
--------------------
Říká Zdeněk Simaichl, hezký den.

Zdeněk SIMAICHL, společnost Partners
--------------------
Také děkuji, krásný víkend.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.