Přepis pořadu Jak to vidí - 23.9. (Bílý kruh bezpečí)

Český rozhlas 2 - Praha i dnes pokračuje v představování nenahraditelné práce charitativních organizací a sdružení. Ve středu byla hostem pořadu "Jak to vidí lidé dobré vůle" prezidentka organizace Bílý kruh bezpečí Petra VITOUŠOVÁ. Hovořili jsme o pomoci obětem trestných činů, svědkům nebo např. pozůstalým po obětech trestných činů. Zmínili jsme také non-stop linku 257 317 110, která slouží pomoci těmto obětem. (Od 1. září 2008 zveřejňujeme /až po 24 hodinách, u pátečního pořadu až v pondělí/ needitované přepisy půlhodinových talkshow našich hostů. Tento pořad zde také najdete ve zvukové podobě.)

Přepis pořadu Jak to vidí lidé dobré vůle aneb vše o práci organizace Bílý kruh bezpečí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Krásné dobré ráno přeje Zita Senková. Začíná Jak to vidí, dnes jak to vidí lidé dobré vůle. Půlhodinka, ve které vám tento měsíc v září 2009 představujeme prospěšné a velmi důležité organizace a sdružení a jsem moc ráda, že v dnešním Jak to vidí Hosta do domu Českého rozhlasu 2 Praha mohu přivítat paní Petru Vitoušovou, prezidentku Bílého kruhu bezpečí. Dobrý den.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Vitoušová, nebýt vás a vašich kolegů, tak dodnes by policisté asi nemohli nějak moc pomoci obětem domácího násilí. Vy jste zakladatelka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí a také jste jednou z těch autorech, hlavních autorů zákona, díky kterému právě může policie násilníky vykázat z jejich bydliště a oběť násilí má tak možnost si rozmyslet, co bude dělat a vyhledat pomoc. Já bych se ještě na úvod ráda zmínila, že vy jste před pár dny převzala cenu Zlaté srdce, kterou uděluje nadace Naše dítě právě významným ochráncům dětských práv. Gratuluju.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Děkuji.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
My se k tomu institutu vykázání vrátíme během dnešního Jak to vidí, máme čas do devíti. Pojďme ještě ale trošičku do historie. Před 18 lety vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení, přesně to bylo 4. září 1991, sdružení na pomoc obětem, svědkům, pozůstalým po obětech trestných činů. Jaká je bilance u těch na prachu dospělosti Bílého kruhu bezpečí?

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Je pravda, že před 18 lety to nebylo náhlé pohnutí. To datum vzniku souvisí s datumem registrace občanského sdružení na ministerstvu vnitra civilněsprávním úseku a já dodnes s velkým respektem k sedmi kolegům vzpomínám na více než půlroční debaty, které jsme vedli každý týden o tom, zdali taková služba nalezne v naší republice odezvu, to znamená, budou-li oběti trestných činů ochotné vyhledat nějaké místo. My jsme, mluvíme o roce 91, v té době zaznamenali, že u nás nebylo takovou tradicí řešit problémy institucionálně, spíš jsme volili všichni tu privátní sféru, takže možná ještě tak práh manželských poraden byl ochoten někdo překročit, ale psychologové nebo pomoc psychiatra, to už byla záležitost, u které lidé velmi zvažovali, zdali zaťukají na tyto dveře. Takže myslím si, že i ten vznik občanského sdružení byl velmi uváženým, promyšleným krokem a nicméně šlo do něj tehdy 8 odvážných lidí, z nichž 5 vydrželo 18 let. Já se před nimi hluboce skláním, protože během těch 18 let jsme poznali postupně partnerské organizace ve 20 státech Evropy, kde působí podobné organizace. Pro nás tehdy byla inspirací informace o německé organizaci Weisse Ring, kterou jsme i požádali o to, abychom mohli sdílet ten název. Přidali jsme jenom slovíčko bezpečí, které více vysvětlovalo naše hlavní poslání. A zjistili jsme v těch 20 evropských státech, že ta fluktuace, nebo to téma je těžké a ne všichni vydrží takhle dlouho pracovat, vede k tomu, že jsme vlastně jednou z mála zemí, kde lidé velmi dlouho drží tradici a spolupracují s tímto sdružením. Takže v době dospělosti nebo na prahu dospělosti Bílého kruhu bezpečí můžeme říci, že z těch 8 lidí je to dneska 230 dobrovolníků v celé republice z té jedné služby, která tehdy hostovala v manželské poradně v Praze pod Nuselským mostem, je dnes 10 pracovišť v 7 krajích republiky a z toho jsou dvě nonstop linky, které pomáhají. Stále se nám daří udržet velmi minimální aparát, který celou tu organizaci řídí, takže včetně těch nonstop linek máme 6 plných pracovních úvazků a kolem 30 částečných úvazků, to jsou lidé, kteří se střídají na těch nonstop linkách, ale celý zbytek z těch 230 lidí pracuje skutečně dobrovolně a rekrutuje se z takových oborů, jako je právo se zaměřením na trestní právo, psychologie, psychiatrie, sociální služby. To znamená, že naši poradci, se kterými se tváří v tvář lidé po trestném činu setkávají, mají odborné vysokoškolské vzdělání a tu službu poskytují po svém zaměstnání a opravdu zcela bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ba naopak, ročním příspěvkem každý z nich ještě tuto organizaci finančně podporuje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to plně koresponduje i s tím mottem toho dnešního našeho pořadu Jak to vidí lidé dobré vůle. Jak říkáte, máte 230 dobrovolníků. Já jsem vyčetla ze statistik, vy jste, paní prezidentko, řekla, že na tom začátku jste byli zvědaví, jakou najde odezvu Bílý kruh bezpečí v Česku. Co jsem vyčetla, tak za těch 18 let existence eviduje Bílý kruh bezpečí 37 tisíc kontaktů s občany. A jen loni to bylo 8353 kontakty, z toho 1029 osobních konzultací, to je opravdu obdivuhodné číslo i jak říkáte, že vlastně ten aparát, co se týče stálých pracovníků, je svým způsobem velmi malý. Možná bychom, byste mohla vy posluchačům ještě rozklíčovat, objasnit, protože Bílý kruh bezpečí u mnoha, řekla bych, se spojuje primárně s oběťmi domácího násilí, ale to spektrum té vaší činnosti je mnohem širší, řekněme, to je "jenom část" agendy.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Naše cílová skupina, to znamená ti, kteří mají plné právo k nám zatelefonovat, osobně se dostavit nebo žádat pomoc. Je přesně definovaná a je poměrně úzká. Jsou to oběti trestných činů, svědci závažných trestných činů, zejména tedy těch násilných, a jsou to v těch smutných, tragických případech pozůstalí po obětech trestných činů. Samozřejmě, že umíme přijmout lidi s problémem, který je takzvaně predeliktní, hraniční, to znamená, ta osoba už se cítí být velmi ohrožena. Může ještě privátní cestou udělat mnoho opatření pro to, aby předešla tomu trestnému činu a tam bychom asi byli špatně podanou rukou, kdybychom i my čekali na to, až se něco stane a teprve potom bychom umožnili ten příchod. Mluvím tady o nebezpečném jednání, které už avizuje nějaký trestný čin, což může být například teď velmi mediálně diskutované téma, nebezpečné pronásledování, které tedy až do konce tohoto roku ještě není trestným činem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stalking, jak tomu říkáme.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Stalking, anglicky řečeno, což my už jsme navrhovali tedy 6 let trestnost tohoto jednání od roku 2004. Teď se to podařilo, takže samozřejmě po celou tu dobu, kdy jsme zjistili, že je to předpolí závažných násilných trestných činů, tak tito lidé u nás měli otevřené dveře. Takže prakticky, aby si posluchač mohl představit, jak s námi spojit a co od toho může očekávat. Nejčastější je ten první kontakt právě přes tu nonstop linku. Jednak je na internetu včetně adres našich poraden, a to znamená, stačí zadat si bkb.cz, bkb je zkratka organizace Bílý kruh bezpečí. A pro ty, kteří si mohou poznamenat, tak telefonní číslo nonstop linky je 257 317 110, myslím si, že ještě ho možná zopakujeme během našeho rozhovoru. A tam je možné kdykoliv, jak říkám, o sobotách, nedělích, v noci, o svátcích svěřit se svým problémem, probrat tu akutní situaci a v těch závažných případech jsou lidé vyvedeni do osobního kontaktu. V těch nejtíživějších situacích jsou přímo z této linky kontakty předávány do centrály Bílého kruhu bezpečí, ta jediná v republice disponuje možností i výjezdu, pomáhá také v přeshraničních případech, to znamená, že náš občan při výjezdu do zahraničí se může stát obětí trestného činu. Tam to ohlásí logicky velice rychle, spěchá zpátky domů a teď přes hranice řeší všechny problémy, které po trestném činu řešit musí. Stejně tak jsme žádáni partnerskými organizacemi ze zahraničí občas o podporu cizinců, kteří se stali obětí u nás. A to hlavní, co lze očekávat v tom osobním kontaktu, protože ty situace jsou velmi závažné, psychické náročné, člověk je traumatizován, tak se samozřejmě i v opakovaném telefonním rozhovoru nepodaří vyřešit vše. Vždycky v té poradně se člověk osobně setká tváří v tvář s psychologem i s právníkem, s dvojicí poradců najedou. Je to kombinovaná pomoc. Lidé mají tendenci řešit ty problémy ze strany, která je méně náročná a kdyby sami volili, jestli mají zaklepat na dveře právníka nebo psychologa, tak by pravděpodobně nezvolili správně, proto je ta pomoc kombinovaná, volnému vyprávění člověka, co prožil, co v té souvislosti jaké nastaly změny a problémy v jeho životě, co si o celé události dnes s odstupem možná hodin, dnů a někdy i let myslí, tak je tady dán prostor, aby všechno mohl sdělit. Pokud má otázky a problémy, může je položit na stůl. No, a pak se ta situace vždy řeší s přihlédnutím k individuálním možnostem toho člověka, jaké má zázemí, jaké má schopnosti, jak zvládá to trauma a zdali trestný čin je oznámen či nikoli, protože to je také veliký rozdíl, pokud trestný čin oznámíme, tak vstupuje do procesům, kterým buď nerozumíme, neboť jsme právo nestudovali, ale mohu tady ujistit posluchače, že i člověk, který obor zná a pracuje v něm, tak v důsledku té traumatizace ztratí kompetence. To znamená, vybavují si setkání se soudkyní, která sama prošla takovou zkušeností, byla znásilněna a de facto si nebyla vědoma vůbec práv a povinností poškozeného v trestním řízení, prostě to elementární najednou jakoby z té paměti a z té její kompetence zmizelo. To znamená, je vždy ta pomoc individuální, konkrétní, záleží na tom stádiu, kdy se člověk obrátí. Ten kontakt může být jeden a může také, pokud ten člověk přijde bezprostředně po činu, se opakovat až do potřeby, dokud už člověk nezvládá život a situaci sám.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vysvětlila nám paní Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení, dnešní host pořadu Jak to vidí lidé dobré vůle. A já bych ráda ještě připomenula jednou telefonní číslo na nonstop linku Bílého kruhu bezpečí 257 317 110. Je to nonstop linka a jak říkala paní Vitoušová, služby jsou nejenom vysoce odborné, ale také diskrétní a bezplatné.
Jste ve společnosti Českého rozhlasu 2 Praha, ve společnosti pořadu Jak to vidí lidé dobré vůle. Pořad Jak to vidí vysíláme od pondělí do pátku v době od půl deváté v premiéře, po 23 hodině jeho reprízu. Přepis pořadu i zvukovou podobu najdete na našem webu, na webu Českého rozhlasu 2 Praha na adrese www.rozhlas.cz/praha. Také to dnešní povídání s prezidentkou Bílého kruhu bezpečí paní Petrou Vitoušovou. My už jsme, vy jste teda samozřejmě posluchačům představila aktivity Bílého kruhu bezpečí, který funguje v naší zemi už 18 let. Slyšeli jsme také, že bychom neměli váhat obrátit se, pokud se staneme bohužel oběťmi trestného činu nebo někdo z našich blízkých obrátit se právě na vaši organizaci. Z té pomoci vy nabízíte nejenom terapie, krátkodobé i dlouhodobé, ale třeba i doprovod k soudu.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Já si myslím, že ještě je důležité dodat, že ta služba je diskrétní, to znamená, my nejsme státní institucí. Je pravda, že slyšíme pouze jednu stranu toho deliktu, což je určitým limitem pro tu právní podporu, právní informaci. Na druhou stranu nevidíme a neshledáváme za 18 let nějaký důvod pro to, aby lidé, skutečné oběti trestných činů uváděli nepravdu. Jaksi v souvislosti s tím případem zjišťujeme situace, kde to trauma je skutečně hluboké, takže máme řadu nadstandardních služeb. U těch zvlášť zranitelných obětí, kde jsou děti, dlouhodobě týrané osoby, lidé vystaveni extrémnímu násilí, senioři, tam samozřejmě dost často přistoupíme k té nadstandardní službě, je to buď doprovod k nějakému procesnímu úkonu, může to být i rekognice, vyšetřovací pokus, je to doprovod k soudu, taková i ta psychická podpora, stabilizace před tím, kdy se lidé, de facto, jak my říkáme, znovu musí obnažit, a to dost často veřejně hovořit o velmi intimních, soukromých, vztahových záležitostech, samozřejmě pod sankcí ten poškozený, který je zároveň v postavení svědka, musí vypovídat pravdu, takže to jsou velmi zátěžové okamžiky a říkám, ti lidé v tu chvíli musí být opakovaně a znovu vysoce stateční. Ta psychoterapie je krátkodobá. Pokud je nutná dlouhodobá terapie, máme tady spolupracující organizace, k nimž můžeme otevřít velmi rychle dveře. Jsme rádi, že s námi spolupracují nejmenované soukromé fyzioterapeutické ordinace, ke kterým také můžeme oběti doporučovat a k naší radosti poskytují tu službu bezplatně a samozřejmě 10 let spolupracujeme i se soukromým nadačním fondem. To znamená, v těch opravdu výjimečných případech, kde shledáme tu potřebu, umíme velmi operativně poskytnout, byť malou, ale okamžitou a nevratnou peněžitou pomoc. Abych uvedla, o jaké závažné záležitosti se jedná, místem trestného činu může být byt, ve kterém dál musí žít buď pozůstalí nebo ta rodina, jsou tam malé děti a těch výdajů po trestném činu je opravdu velice mnoho a tohle je aktuální situace, tíseň a nejsme na to připraveni, nežijeme, dejme tomu, v Británii, kde jsou tyto záležitosti třeba organizovány i policií a jdou na náklady státu, takže tam směřujeme samozřejmě takovou pomoc, která je výjimečná.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já už jsem zmínila v úvodu, paní Vitoušová, že jste jednou z hlavních autorek zákona, díky kterému je možné vykázat nebo policie může teda vykázat násilníka z bytu. Hovoříme teď o domácím násilí. Ty počty, řekla bych, stoupají dokonce podle těch nejnovějších statistik policie. Je tam i obava, že právě v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností by se mohla zvýšit tato agrese. Zeptala bych se nejdříve, ten zákon toho vykázání platí od roku 2007, jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto institutem?

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
On je to takzvaný zákon zákonů, to znamená, my jsme v České republice nepřijali samostatný zákon, ale provedli jsme novelu pěti tehdy stávajících právních norem a ta novela byla pojmenovaná "zákon na ochranu před domácím násilím". Já jsem sice spoluautorkou v jedenáctičlenném expertním týmu, který připravil paragrafované znění a cestou podnětu k zákonodárné iniciativě ho předal do rukou poslanců, kteří napříč stranami 55 poslanců ho okamžitě podepsalo, takže byl projednáván a posléze schválen, ale myslím si, že tím hnacím motorem musí být vždycky někdo, kdo je iniciátorem a bývá zvykem v zemích, jako je Německo a Francie, některé zákony pojmenovat. Pojmenovat je a zkonkretizovat je v souvislosti s nějakým případem, který vyvolal tu potřebu změnit právní prostředí. Pro mě, a já souhlas té rodiny mám, zákon na ochranu před domácím násilím, je zákon Hlaváčových a je to pro mě velmi silný spouštěcí moment, kdy v roce 2003 poté, co se rodina v souvislosti s dlouhodobým domácím násilím opakovaně obracela na stát, tam byl bezpočet příjezdů policie, řešilo se to opakovaně u přestupkové komise, a ukázalo se na tomto případě, který bohužel skončil dvojnásobnou vraždou, že jsme narazili na limit. Ať použijeme jakékoliv nástroje, tak prostě nepřekročíme tu hranici, kdybychom mohli preventivně a včas zasáhnout a o tom je zákon na ochranu před domácím násilím, o tom je i ten institut vykázání, který jenom obohatil tu škálu prostředků, které stát měl už do té doby k dispozici. A jak se vlastně teď stalo, že domácí násilí je spojováno jen a jen s institutem vykázání, ne platí tedy všechno to, co jsme před tím měli ať už v civilním právu v trestním právu, ale teď jsme dostali možnost preventivně včas zasáhnout, otevřít dveře privátu a pakliže se tam objektivně dá zjistit, a k tomu policie má svoji metodiku a pomůcky, že po jejím odchodu a odjezdu, tedy té hlídky, hrozí další pokračování eskalace, tak má právo z preventivních důvodů to násilí stopnout, a to je ten institut, kde osoba, která je shledána jako násilná, nemusí to vždy být manželský pár a nemusí to vždy být muž, v České republice už byly vykázány i dvě osoby, které ubližovaly jedné. Byly vykázány sice v malém množství, v malém počtu, ale byly vykázány i násilné ženy, které ubližovaly mužům nebo žena ubližovala ženě, a je to jakýsi signál státu, že nebude dále tolerovat násilí tohoto druhu, že následky ponese ten, kdo ubližuje, nikoli ten, komu je ubližováno a dříve utíkal do azylu. A navíc po tom policejním zákroku následuje ještě podpora prostřednictvím specializovaných intervenčních center. To znamená, že ta ohrožená osoba má větší vhled do toho, že tu situaci po 10 dnech nebo během těch 10 dnů lze ještě nějakým způsobem řešit, že to není jenom desetidenní odpočinek a pak zase další zkouška.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Osvědčuje se to teda, jestli tomu správně rozumím, v praxi jako určitá forma prevence?

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Ono to má, myslím si, dva účinky. Jeden je ten generální, a to je, že v republice je už povědomí o tom, že policie má nástroj, to znamená nepřijede jenom a neřekne, zklidněte se tady a pokud budete pokračovat, přijedeme znovu a znovu a znovu. Důkazem toho je například to, že v roce 2007, když se začalo vykazovat, tak v 70 % ta násilná osoba čekala v bytě, byla v naprosté pohodě a v klidu a policie ji vykazovala z té domácnosti. Dnes už se násilné osoby jsou vědomi toho riziko, co může přijít, takže naopak v 70 % prchají do příjezdu hlídky, která je v tom bytě nenachází, to znamená, že jim už zakáže pak vstup a návrat do toho bytu. Takže ten generální účinek může vést samozřejmě k větší latenci, k většímu utajování a skrývání, ale já si myslím, že to je dobrý signál. No a na druhé straně je tady ten účinek, že to řeší konkrétní situace, konkrétní rodiny, konkrétní případy, že lze tento institut uplatnit i opakovaně. Bohužel máme domácnosti, kde se vykazovalo během 2,5 roku čtyřikrát, pětkrát, ale myslím si, že vždycky obě ty osoby o krůček dál pokročí k tomu řešení situace smírnějším způsobem, než tak činí dosud.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přispěje k lepší ochraně třeba i nový trestní zákoník, který bude platit novela trestného zákona, tam už jsme zmínili stalking, který bude trestný nebo postižitelný?

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Ta novela trestního zákona je významná hlavní tím, že ona staví hodnoty zpátky tak, jak by měly být z hlediska závažnosti a z hlediska trestnosti. Na prvním místě bude ochrana zdraví a života, to je nejvyšší hodnota, nebude to tedy ta hospodářská kriminalita, ale zdraví a život člověka. Samozřejmě, že se tam objevují nové skutkové podstaty a v souvislosti s tématem, o kterém hovoříme, se teda nabízí nový paragraf, který je tedy pod číslem 354 a tou novou skutkovou podstatou je nebezpečné pronásledování, to co tedy v anglicky hovořících zemích je trestné pod pojmem stalking. A on ten stalking nebo počesku nebezpečné pronásledování, je pouze z 50 % navázán na předchozí vztah mezi obětí a pachatelem. A jenom v těch 50 % se také najdou případy, kdy to domácí násilí je ukončeno rozstěhováním se, nebo rozchodem a přesto ta násilná osoba nezvládne ten rozchod a jaksi svou posedlostí a touhou po kontrole a moci nad tou obětí pokračuje v tom násilí prostřednictvím toho pronásledování. Ale 50 % se týká úplně jiných vztahů, což může být zaměstnavatel - zaměstnanec, pacient, klient, ale může to býti celebrita, VIP osoba, takže je to mnohem širší fenomén.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a třeba o tom pronásledování si povíme někdy příště v jiném pořadu Českého rozhlasu 2 Praha. Hostem toho dnešního, který právě končí jak to vidí lidé dobré vůle, byla paní Petra Vitoušová, prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí. Děkuji moc. A než se rozloučíme, tak ještě jednou to telefonní číslo vás poprosím pro posluchače.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Takže je to číslo 257 317 110, linka je nonstop a je určena obětem trestných činů, pozůstalým a svědkům.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji a přeji hodně úspěchů. Na slyšenou.

Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
--------------------
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Petra Vitoušová

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.