Přepis Kauzy pro reportéry a Občansko-právní poradny na téma: "Nový stavební zákon" - 28.1.

28. leden 2010

Kauza pro reportéry a následující Občansko-právní poradna patřila novému stavebnímu zákonu. Hostem na telefonu ČRo 2 - Praha byla advokátka Dominika KOVAŘÍKOVÁ. Ta komentovala vysílanou kauzu. Od prosince 2009 nabízíme, kromě on-line rozhovoru s hostem po ukončení vysílání také needitovaný a neautorizovaný přepis vysílání. Tento přepis máme k dispozici až následující den po vysílání. Tentokráte nebyl host "on-line", nenajdete tedy na stránce ani záznam chatu.

Přepis Kauzy pro reportéry ...

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Jaké problémy způsobil nový stavební zákon, přesněji stavby rodinných domků na pouhé ohlášení. Jak může zkomplikovat nedokonalá legislativa život a co vše je pak nutné napravit. V kauze pro reportéry se Blanka Mazalová vydala po stopách jednoho případu, se kterým se na nás obrátila posluchačka.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Dobrý den, Blanka Mazalová, Český rozhlas, Olomouc. Je to paní Drahomíra Jahodová?

Drahomíra JAHODOVÁ
--------------------
Ano, Jahodová.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste si nás povolala jako reportéry, je to tak?

Drahomíra JAHODOVÁ
--------------------
Ano, jako reportéry.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
My se teď nacházíme v ulici Luční. Podle názvu velmi klidná ulice, blízko zahrady, vidíme také ale pole tady v dálce. Tu idylu teď tady narušuje stavba rodinných domů. Paní Jahodová, to je asi ta pravá příčina vaší stížnosti a vaší prosby, proč jste se na nás obrátila. Co vám vlastně tady nejvíc vadí?

Drahomíra JAHODOVÁ
--------------------
To, že prostě jako podle územní studie měla vést přístupová cesta k těmto rodinným domkům vlastně až za nimi a ona vede nyní těsně za zahradama stávající výstavby. Zahrádky jsou přitom jako malé, takže klid, nějaká relaxace, o tom teda nebude řeč.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Právě na případu Drahomíry Jahodové se ukazuje, že zdánlivě banální situace může při současné legislativě zadělat na velký problém. Naším úkolem není soudit zúčastněné strany. Zkusme si tento případ vzít spíš jako návod a radu pro vás, kteří jste se možná v této situaci ocitli nebo se v ní ocitnout můžete. Za plotem vaší zahrady se začne se stavbou rodinného domku. Realita se brzy odchýlí od původního projektu a vy přes námitky a stížnostmi nejste se stavebními změnami schopni nic pořídit. V čem je tedy chyba? Co je příčinou problémů? Paradoxně snaha zjednodušit a zrychlit stavbu rodinných domků. Nový stavební zákon z roku 2007 umožnil jejich stavbu na pouhé ohlášení a pokud stavebníci splní dané podmínky, nepotřebují ani územní ani stavební povolení. Majitelé sousedních pozemků, tedy budoucí sousedé, tím ale přišli o některá svá dřívější práva, jak ovlivnit inkriminovanou stavbu. I když stavebníci, ani jejich budoucí sousedé neudělají žádnou legislativní chybu, kvůli mezerám v zákoně se může stavba rodinného domku stát noční můrou. Při stavbě na ohlášení se totiž těžko dokazuje i tak banální věc, s čím opravdu stavebníci sousedy seznámili a co předložili na stavební úřad. Eva Hýravá z olomouckého stavebního odboru má pro to praktickou radu.

Eva HÝRAVÁ, olomoucký stavební odbor
--------------------
Aby si řádně prohlédli dokumentaci, zda je ta dokumentace označena nebo kým je zpracována, z jakého data a tak dál.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Nový stavební zákon, který nahradil zastaralou legislativu ze sedmdesátých let minulého století, tedy přinesl ulehčení především stavebníkům. Sousedy ale vystavil určitým rizikům. Fakt, že je v novém stavebním zákonu právní vakuum, potvrzuje i advokátka Dominika Kovaříková.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Ten stavební zákon neříká, jakým způsobem má ta informovanost vypadat, jestli stavebník musí sousedovi předložit projekt, nebo jestli ho může informovat jenom na základě nějaké obecné malůvky, že tady někde budu stavět rodinnej domeček a tady budu přijíždět cestou a sousede podepiš mi to, nebo, sousede, podívej se na to, tam stačí jenom ta informovanost. On ten soused nemusí ani nic podepisovat, nemusí říkat, že s tím souhlasí nebo nesouhlasí.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Není divu, že už po dvou letech, kdy stavební zákon funguje, se rodí jeho novela. Návrh si můžete přečíst na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj a jak potvrzuje jeho mluvčí Martin Ayrer, reagovali v ní na připomínky odborníků i občanů.

Martin AYRER, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj
--------------------
Rozdíl oproti dnes platné právní úpravě je v tom, že ohlášení takové stavby bude předcházet řádný proces jejího umístění. A to formou územního rozhodnutí nebo formou územního souhlasu.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Sousedé se tak napříště stanou účastníky územního řízení. Znamená to, že k umístění stavby budou muset dát svůj písemný souhlas. Stížnosti na nový stavební zákon zaznamenali také v kanceláři veřejného ochránce práv. Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová uznává, že stavbou na ohlášení se zákonodárci snažili zjednodušit a urychlit celý byrokratický systém. Na druhé straně, pokud jsou sousedé kráceni na svých právech, mají výrazně oslabenou pozici.

Jitka SEITLOVÁ, zástupkyně ombudsmana
--------------------
Je potřeba jasně stanovit tu dimenzi toho stavebního úřadu a celého toho procesu, jak by měl probíhat. V případě, kdy se cítí dotčená osoba na svých právech poškozena. Podle našeho názoru zatím ani ta novela dostatečně ten proces neřeší.

Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Možná se tak blýská na lepší časy. Jitka Seitlová ale i tak radí, v rámci budoucích dobrých sousedských vztahů si hlídejte, co se děje ve vašem okolí. A to už ve fázi, kdy se rodí územní plán obce. Na první pohled nezajímavý dokument může totiž zásadně ovlivnit váš život. Napoví vám, jestli ve vašem sousedství náhodou nepovede silnice, nevyroste obslužná zóna nebo satelitní městečko. Zkrátka vyplatí se být stále ostražití.

moderátor
--------------------
Dnešní kauzu pro reportéry nabídla Blanka Mazalová, všechno bedlivě poslouchala advokátka Dominika Kovaříková. S tou se spojíme za chvíli. Respektive mám pro ni pár otázek a pevně věřím, že také vaše otázky budou inspirující. To naše telefonní číslo znáte - 22 155 25 25, to jedno, druhé pak má na konci 24, takže 22 155 24 24.Přepis Občansko-právní poradny ...

moderátor
--------------------
Kauza pro reportéry se týkala nového stavebního zákona. A to všechno poslouchala spolu s námi advokátka Dominika Kovaříková. Paní doktorko, dobrý den přeji.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Dobrý den.

moderátor
--------------------
Jaké mezery objevila dosavadní praxe ve stavebním zákonu. Začal platit, jak víme, v roce 2007, bylo ho skutečně nutné změnit?

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Tak stavební zákon, který byl účinný před rokem 2007, byl z roku 75. Obsahoval určitě některé instituty, které už byly trvale jaksi do budoucna neudržitelné. A především tím hlavním důvodem pro změnu bylo zjednodušení pro stavebníky. Nicméně teďka v posledních vlastně dvou letech, co je ten nový zákon účinný, se ukázalo, že to zjednodušení pro stavebníky přineslo výrazné zhoršení postavení jaksi té ostatní veřejnosti. A především teda sousedů, kteří, jak se na té kauze, kterou jsme měli před chvílí možnost slyšet, ukázalo, nemají vůbec možnost žádným způsobem tu stavbu, která vlastně v jejich sousedství, bezprostředním sousedství vyrůstá, ovlivnit.

moderátor
--------------------
Čili, kdybyste shrnula klady a zápory ve stručnosti toho nového stavebního zákona, té úpravy.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Takže ty klady pro stavebníky, jak říkám, zjednodušení třeba právě pro výstavby těch rodinných domků, kdy pro domečky nebo domy o určité rozloze, to je, tuším, do sto padesáti metrů čtverečních, do dvou nadzemních podlaží není potřeba ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas a ani stavební povolení. A stačí pouze takzvané ohlášení.

moderátor
--------------------
Jak předcházet zbytečným problémům? Nebo co konkrétně byste mohla poradit stavebníkům i jejich budoucím sousedům právě u staveb na ohlášení?

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Ono vždycky záleží na lidech. Pokud ty vztahy jsou dobré a i ti lidé jsou jaksi povahově dobře založení, tak se zřejmě nějakým způsobem dohodnou, pokud tam opravdu nedojde ke střetu nějakých dvou zájmů. Problém tam samozřejmě může být, že v každé společnosti se najdou lidé, kteří se snaží nejrůznější postupy obejít. A může se samozřejmě stát, že stavebník bude tušit, že tam může být nějaký problém, soused nemusí s něčím souhlasit. A v té právní úpravě, takové, jaká je dnes, není pro takovéhohle stavebníka problém toho souseda jaksi obejít. V tom procesu tak, jak je upraven dnes ve stavebním zákoně, stavebník má povinnost informovat souseda o tom, že na svém pozemku nebo v tom sousedství chystá nějakou stavbu. Informovat ho o té stavbě. Stavební zákon vůbec neříká, jakým způsobem, jestli mu musí ukázat projektovou dokumentaci nebo jestli stačí nějaký obecný obrázek. Dokonce ten soused nemusí s tím vůbec souhlasit a stejně už ale došlo k tomu informování, které je podmínkou pro vydání toho ohlášení.

moderátor
--------------------
A v čem by se ta novela měla zpřesnit?

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
No určitě by mělo nějakým způsobem více se dostat, laicky bych řekla, do hry ty sousedy. Buď v případě, že ten stavebník, soused, pardon, že ten soused nebude souhlasit s tou stavbou, tak by se měla stavba řešit alespoň v ústním řízení nebo ve stavebním, aby on měl postavení účastníka řízení. Mohl by své námitky vznášet takovým způsobem, aby stavební úřad měl možnost na ty jeho námitky reagovat. V současné době ten soused má právo podat námitky proti tomu vlastně záměru stavebníka. Nicméně zákon zase vůbec neupravuje způsob, jakým ten stavební úřad by měl s těmi námitkami naložit.

moderátor
--------------------
Paní advokátka Dominika Kovaříková bude ještě chvíli u telefonu. My vám nabídneme písničku. Máte teď několik málo minut na to, abyste zavolali, zeptali se osobně na to, co vás zajímá. Otevíráme, respektive, už jsme tak učinili, naši poradnu. Dáváme vám k dispozici naše čísla - 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. Volat můžete právě teď. Paní Dominika Kovaříková vám bude ještě chvíli k dispozici.
Dobrý den říkám našemu posluchači, či posluchačce, dobrý den.

posluchačka
--------------------
Křížová, dobrý den.

moderátor
--------------------
Paní Křížová, paní advokátka Dominika Kovaříková je u druhého telefonu, respektive na jiném aparátu. Jak zní vaše otázka.

posluchačka
--------------------
Tak to mám velkou smůlu. Moje otázka zní. Za zahradou nám začínají stavět logistickou halu. My všichni, jako je nás tam pět účastníků, protože to bude sousedit s naší zahradou, s tím prostě nesouhlasíme. Jak se můžeme bránit?

moderátor
--------------------
Děkujeme za otázku.

posluchačka
--------------------
Já taky děkuju a jdu si pustit rádio.

moderátor
--------------------
Jděte si pustit rádio. Poopravím, máte štěstí, protože paní Dominika Kovaříková vás poslouchala. Teď vám také může odpovědět, nejenom vám. Tak, paní doktorko.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Tak dobrý den, zdravím posluchačku a obávám se, že v situaci, kdy už stavba, jestli opravdu už se staví, tak ty možnosti jsou omezené až téměř nulové. To opravdu by se muselo najít velká chyba, aby ta stavba byla zastavena. A moc tomu nevěřím. Nevím, nakolik se paní posluchačka účastnila těch předchozích povolovacích procesů, protože pokud jde o nějakou, nějaké logistické centrum, velkou halu, tak určitě ta hala by měla být v souladu s územním plánem. Tudíž už při tvorbě nového územního plánu nebo při nějaké jeho pozdější změně se o tom veřejně diskutovalo. To je jedna možnost, kdy se může veřejnost o takovém záměru dozvědět. Další možnost, kdy se veřejnost dozví o podobném záměru a může ještě nějakým způsobem ovlivnit, je proces posuzování vlivu na životní prostředí, pod který s největší pravděpodobností, bych řekla, tenhle ten záměr také spadá. A potom ty navazující procesy už jsou územní řízení, protože tady jde o velkou stavbu a nejsou tady žádné odklony. Takže územní řízení a případně potom vydávání stavebního povolení ve stavební řízení, kde pokud tedy jde o sousedy v tom smyslu vlastníky sousedních nemovitostí, kteří mohou být záměrem dotčeni, měli mít postavení účastníků řízení. Pak je otázka, kolik takových sousedů je. Jestli jich je větší množství, tak zřejmě v tom řízení bylo doručováno veřejnou vyhlášku, takže ani jim domů nemuselo přijít žádné oznámení o tom, že se nějaké řízení vede. A je potřeba sledovat v takových případech úřední desku.

moderátor
--------------------
Teď ta představa, že většina ostatních majitelů jsou majitelé té logistické haly, tam se bojuje ještě mnohem hůř. Já jsem teď viděl v Černošicích třeba rodinné domky a před to se skutečně pár metrů postavila taková veliká hala plechová nevzhledná, prodej stavebního materiálu. A to si člověk koupí dům někde v přírodě. Tak ještě jeden dotaz. Skončeme tím, bohužel, ještě jeden dotaz, dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den, tady Nováková. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat. Za našimi parcelami se mají stavět garáže. A odvod ze střechy, ta voda dešťová má stékat na naše pozemky. A ten vedoucí, stavbyvedoucí říkal, že tři roky je tomu, co je zákaz svádět vodu do kanalizace, přestože ta kanalizace je asi pět metrů od těch garáží.

moderátor
--------------------
Tak děkujeme, paní Kovaříková.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Tak přiznám se, že nejsem až takový odborník na takovéto technické otázky. To opravdu asi nebudu umět odpovědět.

moderátor
--------------------
Ale svádět vodu z nějakých garáží na pozemek paní, to je asi prapodivné.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
To určitě je hodně podivné. Nevím, o jakou kanalizace tam má jít. Ona existuje dešťová kanalizace, potom je kanalizace splašková, takže je otázka, jestli nejde o splaškovou kanalizaci, protože zřejmě do dešťové kanalizace by takový problém by být neměl. A v tom je otázka, v jaké fázi to je. Jestli už se tam opět staví, anebo jestli jde zatím jenom o územní řízení. V takovém případě samozřejmě paní má možnost to všechno ovlivnit.

moderátor
--------------------
A kam se obrátit?

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Na stavební úřad. Stavební úřad by měl být tím arbitrem, který zkontroluje právě soulad vlastně té projektové dokumentace se zákony a s prováděcími právními předpisy.

moderátor
--------------------
Advokátka Dominika Kovaříková v dnešní poradně v dnešní Kauze pro reportéry. Děkuji vám za váš čas, mějte se krásně a na slyšenou.

Dominika KOVAŘÍKOVÁ, advokátka
--------------------
Na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.