Přepis: Jak to vidí Václav Malý – 5. února 2021

5. únor 2021

Hostem byl světící biskup pražský Václav Malý.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Dobrý den přeje Zita Senková. Dnešním hostem je světící biskup pražský Václav Malý. Já vás vítám, dobrý den.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Zamyslíme se například nad vztahem politiků k víře. Či vztahem k prarodičům. Přeji nerušený poslech. Spojené státy americké mají jen podruhé ve své historii prezidenta, který se hlásí ke katolické církvi. Je to, pane biskupe Malý, vůbec něco, co bychom měli znát, kdo co vyznává či nikoliv?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Tak já myslím, že je dobré, když ten člověk nějak je znám, že má nějaké duchovní zázemí. Nejde o to, aby propagoval určitou církev, ale na druhé straně je dobré vědět o tom politikovi nejen tedy, že je dobrým podnikatelem, šikovným podnikatelem, že dovede vyjednávat, ale že má tedy také nějaké zásady a z čeho tedy ty zásady vyrůstají. Takže to není v rozporu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Pravda, Spojené státy patří mezi země s největším počtem věřících katolíků. Také se tam pokud se nepletu, i očekávají vlastně náboženské postoje. Nový prezident začal den svého uvedení do funkce mší v katedrále svatého Matouše ve Washingtonu. Pak inauguraci zahájil modlitbou jezuita. A prezident ve svém projevu citoval svatého Augustina. Mimochodem také, ano často hovoří Joe Biden o tom, že mu jeho katolická víra pomohla překonat smrt jeho první ženy a dcery při dopravní nehodě v roce 1972 a že víra je pevným základem jeho života.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Tak to je hezké, že to deklaroval. Teď se uvidí podle činů, protože samozřejmě v politice je to někdy těžké. Člověk musí vyjednávat, dělat kompromisy. A teď si musí klást otázky, kam až já mohu zajít, abych tedy nezradil nějakou poctivost, pravdomluvnost, ne vždycky může všechno vyjevit na veřejnosti, protože jsou různá tedy zákulisní jednání. Teď se bránit tomu, že ten, který s ním nesouhlasí, takže zároveň nemusí být nepřítelem. To jsou všechno záležitosti eticky velmi citlivé a samozřejmě člověk věřící by měl zůstat citlivým vůči těmto momentům a dovést tedy také říci, tak teď ne, dál už nepůjdu. Takže uvidíme, jak John Biden osvědčí tedy tu svoji deklarovanou víru. Znovu říkám, když řeknu deklarovanou víru, tak to neznamená, aby oni pořád jako hovořil, ale na druhé straně, aby bylo tedy zřetelné, že vychází z nějakých opravdu pevných zásad.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Aby se to náboženské přesvědčení promítlo do těch rozhodnutí.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Naprosto přesně to vyjadřujete ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Papež František před pár dny přijal zástupce tiskové agentury biskupské konference Spojených států Catholic News Service, která vznikla před 100 lety a novinářům z této agentury mimo jiné řekl, aby učili zejména mladé lidi rozlišovat dobro od zla. Cituji, v době, kdy zprávy mohou být snadno zmanipulovatelné a dezinformace je rozšířeným jevem, se snažíte přinášet pravdu podle svého motta tedy spravedlivě věrně a informovaně.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
K tomu není co dodat. S tím člověk může jenom souhlasit. Právě pro mladé lidi je důležité, aby byli v období, kdy tak vstupují do dospělého života provázeni někým, kdo jim ukáže, jak tedy mají volit zdroje informací, jak je mají hodnotit, poměřovat. A to myslím, že někdy u části mladých lidí chybí, že je tam spontaneita, že tam je hledání, ale na druhé straně, že nemají nějaký jako korektiv. Teď nemyslím, když řeknu korektiv, nařizovat musíš to nebo ono. Ale tak jako je vést velmi jemně k tomu, aby dovedli rozlišit, co opravdu stojí za to. Čemu dát důvěru a co za to nestojí. Co je takový škvár, a právě v té změti dnešních informací ta. Informovanost a zároveň ten rozhled někdy jako chybí a člověk často je v pokušení naskočit na něco, co za to nestojí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak vy se orientujete, pane biskupe Malý, co vám pomáhá v orientaci, v záplavě těch zpráv, poznat, rozpoznat dezinformaci?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Také především samozřejmě čtu několik zdrojů informací, porovnávám, ale zároveň se zase třeba zeptám, když nejsem si jistý v nějakém tématu člověka, který tomu tématu rozumí. A podle toho se snažím tedy orientovat. Rozhodně tedy nedám jenom na dojem nebo na jednu zprávu, která třeba vzbudí pozornost, ale vyžaduje to každodenní úsilí a já cítím tu zodpovědnost, protože mluvím k lidem, vystupuji veřejně, že bych tedy měl sdílet, a pokud tedy sdílím ty informace i těm druhým, takže by ty informace měly být, pokud možno pravdivé. Někdy raději tedy mlčím nebo řeknu nevím, musím se ještě zeptat. Někdo se mi tak jako občas směje, že často opakuji, musím se ještě zeptat. Ale já když teda něco vyřknu, tak chci, aby to opravdu sedělo a ne aby to bylo jenom na dojem nebo, že momentálně člověk hned reaguje na něco, co se děje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Kosovo a Izrael navázaly diplomatické vztahy, tak tuto zprávu bychom mohli zařadit mezi přání papeže Františka, který sám říká, že máme o náboženský dialog usilovat denně. Jenom připomenu, že před dvěma lety podepsal v Abú Dabí s vrchním imámem univerzity Al-Azhar dokument o lidském bratrství za světový mír a společné soužití.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
My jsme o tom mluvili i v tom čase, kdy byla tato deklarace podepsána. Letos zase si vzájemně poslali poselství Al-Tajíb, že jo nejvyšší představitel Al-Azharu v Káhiře a papež František. A v podstatě teď byl vyhlášen den lidského bratrství. A k tomuto dni se přihlašují i někteří představitelé jiných náboženských /nesrozumitelné/, ale myslím, že je to velmi důležité, že pořád ta náboženství hrají ve světě na naší planetě důležitou roli. Upomínají na zakotvení, na určité hodnoty a je dobře, že tato iniciativa se šíří a především tedy ta iniciativa rozhovorů, že jo s muslimy ze strany tedy křesťanů. Za to si papeže Františka vážím, ale vážím si teda i toho nejvyššího představitele Al-Azharu Al-Tajíba, protože si dovedu představit, že to vůbec on v muslimském prostředí nemá snadné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Řekl byste, že ten dialog mezináboženský pokračuje nebo pokročil?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Tak jistě nemůžeme být naivní, protože jsou různé skupiny jak ve světě křesťanském, někteří radikálové, někteří velmi konzervativní, kteří toto si nepřejí. Řeknou, že to není třeba. Buďto tedy ty ostatních přijmou tu naši pravdu nebo ne a samozřejmě ještě více je to znatelné v tom muslimském prostředí, kde dokonce některé skupiny sahají i k násilí. Ale je důležité, že alespoň někteří představitelé mají tu odvahu, že spolu hovoří a stále tedy upomínají, že kdo spojuje tu vyznávání své náboženské tradice s netolerancí vůči těm druhým, tak vlastně zradí tu náboženskou tradici. To platí i o hinduistech. To platí i o budhistech, v podstatě o všech stoupencích všech náboženských tradic.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Máte naladěn rozhovor se světícím biskupem pražským Václavem MalýmPapež František vyhlásil na konec července Světový den prarodičů a seniorů. Co ho k tomu vedlo?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Já myslím, že si papež velmi dobře uvědomujeme, že současnou situací těmi omezeními, která jsou stanovená ve velké části států naší planety, že trpí zvláště tedy staří lidé, kteří jsou osamoceni, protože jsou často velmi izolováni. Vidíme to i v naší společnosti. V těch různých charitních domovech, domovech důchodců, domovech pro staré, nejsou možné návštěvy a že je třeba tyto lidi povzbudit a že je třeba stále do povědomí dalších generací dostávat. Ano, tito lidé jsou mezi námi a my je nemůžeme odepisovat. A on právě stanovil Světový den prarodičů a seniorů v červenci, protože 26. července se připomíná památka svaté Anny a Jáchyma, což byli rodiče Marie, matky Ježíšovi, tedy prarodiče Ježíšovi. Tak při této příležitosti právě nějak tak klade ten důraz na to, nezapomínejme na ty staré. Nezapomínejme na naše prarodiče, protože v tom dnešním kvapu světa je někdy taková adorace mládí, podnikavosti, síly, kreativity, ale k životu patří také ubývání sil, patří také stárnutí, a to neznamená, že ti lidé jsou tedy odepsání, protože ti lidé nesli určitou kontinuitu. My na ně navazujeme, a i když nejsou schopni už nějak držet krok s tím kvapným rozvojem všech možných oblastí našeho světa. Neznamená, že ty lidé ztrácejí na své ceně. Často o starých se mluví jenom v souvislosti ekonomických. Jsou pro nás přítěží, ty důchody stojí tolik a tolik. Jo, je třeba na toto pamatovat, co bude s těmi mladými. Jistě to jsou vážné otázky, ale vidět tu starou generaci jen pod tímto zorným úhlem, si myslím, že není jako dobré. A na to chce právě papež upozornit, proto tedy ten Světový den prarodičů a seniorů a já bych byl rád, aby se to vtisklo trošku víc, tedy i do paměti naší společnosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Proč je k ní, pane biskupe, pořad tedy tolik stereotypů, mladí, staří, z čeho to pramení?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Také především já bych řekl, že je to z rychlosti toho vývoje. Dneska už není obvyklá jenom tří generační kontinuita, ale 4 generační. Protože už se dožívají lidé mnohem vyššího věku v průměru. Tak už jsou také praprarodiče. A to myslím, že vede k jistému tedy odcizení těch jednotlivých generací, že slábne ta kontinuita, protože předcházející generace, když má sledovat to, co přichází nového v té mladší generaci, a to se stále zrychluje, tak samozřejmě už často nestačí s dechem. Ta mladá generace, aby stačila s dechem, teď neříkám, že je špatná, aby mi bylo dobře rozuměno nebo, že ji odsuzuji. Tak samozřejmě často na to hledí s údivem, že ti starší tedy už tomu nerozumí, proto je pořád třeba pěstovat jistou mezigenerační solidaritu. Uvědomit si, že na světě tedy nejsem jenom se svými generačními vrstevníky, ale že jsem tedy společně v tom prostoru i s těmi, kterým už tedy ubývají síly. A tohle myslím, že někdy chybí a že je stále tedy třeba zdůrazňovat, že hodnota člověka není v tom, na kolik je kreativní, na kolik je ekonomický, čilý, schopný. To je velmi tedy důležité, ale především nakolik pěstuje v sobě kvalitní lidství. Nakolik neztrácí svoji důstojnost. A mnoho lidí, kteří už mají teda svázané ruce, tak tu důstojnost si udržují. Vím o tom z návštěv z různých kontaktů. A vždycky si vážím prostě i starého člověka, který stále neztrácí ještě zájem, co se dělo okolo něj a který stále dovede rozlišovat, co je pravda, co je lež, co je správné, co správné není.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak říká papež František, cituji, stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života a víry. Jak vyjádřit, pane biskupe, úctu ke stáří?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
No, tak především já vím, že teď budu mluvit, aby taky, že to zní jako fráze. Ale umět toho staršího pozdravit. Víte, to se dneska ztrácí. Tím vyjadřuji určitý respekt, určitou úctu, zároveň nemluvit jenom s tím starým tak nějak jako soucitně. Ale brát ho stále tedy jako partnera. Je jisté, že to někdy je těžké, že třeba člověk ve stáří už se hodně opakuje. Ale mít tedy tuto trpělivost a stále mít tedy na zřeteli, že mám před sebou protějšek, že mám před sebou člověka nejen objekt péče, protože je velmi urážející, pokud je vnímán ten starý člověk jenom jako oběť péče. Ale je stále důležitého ho vnímat, ano, to je tedy můj protějšek, s kterým mohu hovořit a kterému bych měl tedy projevovat úctu. Jistě je to velmi různé, někteří staří lidé jsou zatrpklí, na všechno se mračejí. Na všechno si stěžují, tak tady je třeba určité trpělivosti a někdy nějak tak je povzbudit, že ten svět zase není úplně černobílý.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Otázka je také, pane biskupe, jak projevujeme úctu vzájemně nejenom mladí k těm starším a obráceně.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
To máte pravdu, protože zase taky se setkávám i s tím, když jedu třeba v městské hromadné dopravě, takže někdy takovéto hartusení ze strany starších na ty mladé, jací jsou. No jsou jiní, samozřejmě člověk ne vždy tomu rozumí. Ale hned neříci, ty jsou špatní. A z nějaké jednotlivé zkušenosti nevyvozovat všeobecné mínění, no ta mladá generace. Já vím o čem mluvím, protože samozřejmě už také patřím mezi ty seniory a vím, že také už nad lečím tedy někdy kroutím hlavou nebo si kladu otázky, ale stále se bráním k tomu zevšeobecňování a stále tedy se snažím vnímat, ano jsou jiní. Mají jiné způsoby, ale to neznamená, že jsou špatní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak pěstovat ono kvalitní lidství, jak jste řekl?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
No, především si uvědomit, že nejsem na světě sám. Zároveň si uvědomit, že jsem podstatně závislý na těch druhých. Víte dneska se stále tedy zdůrazňuje jenom, člověče máš schopnosti, tak je využij a za každou cenu. Ale já přece kdy už, když jsem přišel na svět, tak to není moje zásluha, to je veliký dar. Tak já bych řekl, že základní postem je umět žít z daru. Z daru života, z daru schopností, které jsem dokázal, které jsem získal. Ano z daru, že má možnost je tedy rozvíjet, ale vždycky to je tedy dar. To není jenom má zásluha. Dneska se hodně tak jako zdůrazňuje, aby to byl tedy tvůj výkon a na té, kdy můžeš být hrdý. Ano mohu být hrdý na ten výkon, ale zároveň stále, že jsem závislý na těch druhých, že nemohu být na světě, nejen aby mi nebylo smutno, ale podstatně ze své podstaty existence jsem závislý na těch druhých, tudíž tedy i na vztazích vůči nim. Tak to si myslíme, že je důležité prožívat tedy svůj život.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Mimochodem papež František kvůli zdravotním problémům musel poupravit svůj pracovní program. Trápí ho opakovaně sedací nerv. On o svých problémech hovoří docela otevřeně, jak to vůbec teď jenom prozaicky funguje ve Vatikánu, když Pontifex přece jenom postonává, řekněme?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
No, tak teď si nedělají taková základní rozhodnutí, já nevím třeba svolání koncilu nebo svolání synodu. No, tak to je ten běžný provoz, tak on někoho pověří, aby rozhodoval v tom období, kdy třeba nemůže úplně plně fungovat o nějakých záležitostech. Takže ten provoz jde dál a záleží na tom. Na kolik on tedy dá kompetence, víte to je jako i ve světské vládě, když je nemocný prezident nebo předseda vlády. Tak předá i určité kompetence někomu dalšímu. To samé tedy funguje tak ve Vatikánu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Visí nad cestou papeže do Iráku ještě nějaké otazníky. Je-li vám známo. Měl by tam odletět vlastně začátkem března.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Visí ty otazníky, jestli to vůbec bude uskutečnitelné kvůli tedy pandemii. Jenom si říci, že je zajímavé, že se tam chce sejít /nesrozumitelné/, což je významný představitel šíitských muslimů. Jak víme, v Iráku většina muslimů jsou šíité, nikoliv sunnité a on se s tímto nejvyšším představitelem, se symbolem těch šíitů v Iráku chce setkat, což myslím, že bude tedy zajímavý moment. To bude v podstatě poprvé, kdy se nejvyšší církevní představitel katolické církve, tedy papež setká s vysokým činitelem šíitského islámu. Ale je to otázka, jestli vůbec té cestě dojde. Potom chce povzbudit křesťany, protože křesťané tam nemají úplně lehkou situaci. Chce navštívit tedy také Erbil, což je hlavní město v severním Iráku Kurdů, kteří to také nemají snadné, takže ta cesta je komplikovaná i z těch politicko společenských záležitostí uvidíme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Bývalý polský prezident Lech Walesa, který byl před lety oceněn Nobelovou cenou za mír, za nenásilný boj proti komunismu. Navrhl na tuto cenu ruského opozičního vůdce Alexeje NavalnéhoWalesa napsal, že přední ruský bojovník proti korupci Navalný v současnosti bojuje proti totalitě o ideály demokracie, základní práva a lidské svobody a o právní stát stejně jako on bojoval v komunistickém Polsku před několika desetiletími. Byl by to vhodný adept, podle názoru biskupa Václava Malého?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Tak já jsem zatím opatrný. Je jasné a také jsem podepsal petici na jeho propuštění, protože teď je to evidentně politický proces. Alexej Navalný je velmi statečný muž. Vrátil se do Ruska, ač mohl tedy požívat svobodného života v zahraničí. Ty útoky proti němu, ta otrava, to je opravdu tedy veliká ostuda ruského vedení. Alexej Navalný se také vyvíjí. Mě úplně tak jako není jasné, jaký má další politický program, ano poukazuje na korupci, což samozřejmě je téma, kterému rozumí. Oslovuje část tedy mladé generace. To všechno jsou klady, tak zatím bych byl tedy ještě trochu střízlivý, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, ale každopádně je třeba usilovat o to, aby byl z vězení propuštěn a já mu přeji, aby se mu dařilo opravdu ještě více precizovat tu svoji vizi, aby jasně řekl, že se jako odpoutává od toho období, kdy také podporoval jisté nacionalistické kruhy v Rusku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Mimochodem Kreml se distancuje od toho, že bych Navalného chtěli otrávit. Mimochodem ruský soud ho poslal Navalného na 3 roky do vězení. Jeho tým nicméně včera řekl, že neplánuje v nejbližších dnech pravidelné protesty, na podporu uvězněného kritika Kremlu, ale že se soustředí na zářijové parlamentní volby. Troufl byste si odhadnout ten další vývoj situace?

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Já neznám tolik těch situací v RuskuRusko je obrovská země a přirozeně ti mladí lidé, kteří dneska mají přístup k internetu, tak alespoň část z nich už tu situaci vnímá jinak. Ta starší generace je přece jako ovlivněna těmi desetiletími jistého systému, takže úplně si nejsem jistý, že všecky generace, i když dnes Navalný je v celém Rusku známý, takže by ho také podporovali. Takže je to velmi otevřená otázka. Já bych si přál samozřejmě, aby měl podporu a samozřejmě, aby ta podpora byla také na základě nějakého jasnějšího plánu, jak si tedy představuje fungování opravdu demokratického systému. Zatím je to protest a oprávněný protest proti politice jednotného Ruska. V čele s prezidentem Putinem. To s tím, že všechno člověk může ztotožnit, ale na druhé straně to přece jako úplně nestačí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Vysoké francouzské vyznamenání Rytíř čestné legie za přínos k francouzsko-českému sblížení a boj za svobodu zdobí jezuitu Petra Koláře, který pozítří 7. února oslaví osmdesátiny. Dlouholetý komentátor rádia Vatikán, ale také z Českého rozhlasu. Určitě máte na něj vzpomínku, respektive se znáte.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Ano, mohu říci, že je to můj přítel, že si ho velmi vážnými. Jsme ve velmi častém styku po roce 1989. Předtím jsem ho znal jenom podle jména. Je to člověk otevřený. Člověk, který opravdu se hodně nasadil, jak před rokem 89, kdy pomáhal potřebným v tehdejším Československu. Pak po roce 1989, kdy se snažil, jak v rozhlase, tak různými články rozšířit tedy náš obzor společenský i duchovní. A za toho, za to si ho velmi vážím. A dneska právě mu chci zatelefonovat k jeho osmdesátinám. Je to člověk, který chce také tedy a snaží se oslovit nejen lidi v církvi, ale právě i lidi mimo církev. Člověk, který je ovlivněn francouzskou kulturou, ve které už je, byl zakotven. A tak se snaží přenášet ty určité momenty do našeho českého prostředí. Ne vždy to měl snadné, je to člověk vyhraněný. Člověk, který tedy má jasné postoje, někdy až velmi ostré, ale rozhodně tedy stojí za to nějak se jeho články, jeho úvahami zabývat. Je to člověk, který dnes jako v ústraní, nikam se necpe, a to si také vážím a nikdy neusiloval o nějaké výsluní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Historii Československa odráží například i osud Zdeňka Šternberka, který navždy odešel stejně jako jezuita, římskokatolický kněz Jan Rybář. Patřil vlastně k svědkům těch dramatických událostí dvacátého století.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Ano hrabě Zdeněk Šternberk byl úžasný muž. Já jsem měl tu čest, že jsem několikrát se s ním setkal, protože hrad Český Šternberk patří do farního okruhu Divošov, takže při setkání s věřícími také on vždycky přišel a z toho člověka čišela obrovská noblesa. Slušnost, žádná zatrpklost a zároveň měl smysl i pro humor a velmi se mi líbilo, že v jednom rozhovoru řekl. Já nejsem podnikatel, ale já jsem hospodář. Je mi svěřen majetek, který chci zvelebit a který chci tedy předat budoucím generacím. No, to je něco jako úžasného, protože to byl člověk, který tedy neměl za cíl jenom, aby z něčeho vytěžil, ale který otevřel ten hrad, i když tam sám tedy se svojí manželkou dlouhá léta po roce 89 bydlel. Tak to chci jenom připomenout tohoto muže. Kéž by bylo takových lidí více a Jan Rybář to byl takový buditel českého venkova. Jezuita, který také prodělal, jak kriminál, tak dlouhá léta manuální práce. A byl to člověk, který byl proti nehybnosti lidského ducha. Člověk svěží mysli až do závěru svého života, který stále tedy povzbuzoval k tomu nežít jen z tradice, ale o své víře přemýšlet a vidět konkrétní potřeby konkrétního běžného života.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
A za dnešní zamyšlení děkuji světícímu biskupu pražskému Václavu Malému, na slyšenou.

Václav MALÝ, pražský pomocný biskup
Na slyšenou a přeji posluchačům příjemný víkend.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Zita Senková se připojuje. Nenechte si ujít další vysílání Českého rozhlasu Dvojky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.