Přepis: Jak to vidí Tomáš Halík – 27. prosince 2017

27. prosinec 2017

Hostem byl Tomáš Halík.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak jsem řekla, hostem dnešního Jak to vidí je profesor Tomáš Halík, který se nám malinko tedy zatoulal po chodbách Českého rozhlasu. Konečně vás mohu přivítat. Vítejte. Dobrý den.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Pěkné dobré ráno vám i posluchačům.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už tady zaznělo, že tyto dny je specifické, řekněme, bilanční a u vás, pane profesore, se ta osobní rovina silně prolíná s celospolečenskými tématy, vy jste takový, řekla bych, jako veřejný majetek, až s globálními tématy. Takže, když se ta ohlédnete stručně samozřejmě, co vám ten rok 2017 přinesl a jakou brázdu naopak jste vyoral vy?

Čtěte také

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
No, já jsem žil hlavně tou vědecko-výzkumnou prací, spíš těmi mezinárodními problémy, stavem světa než pouze té naší společnosti nebo jsem se snažil spíš vidět ty problémy naší společnosti v trošku širším kontextu. Já jsem pokračoval v takové cestě kolem světa.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Která zdaleka není nějakou turistikou, ale spíš studiem, dialogem, setkáváním s mysliteli různých proudů. Tu jsem začal loni přednáškou cestu po Austrálii, pak jsem navštívil několik asijských zemí, letos jsem začínal velice zajímavým setkáním afrických teologů s evropskými v Africe. Pak jsem byl na jedné mezinárodní konferenci v Oxfordu. Pak jsem byl dvakrát v Americe, jednou na Harvardu a Bostonské univerzitě a teďka jsem strávil celý semestr ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste ve Spojených státech obdržel, obdržel cenu za knihu Chci, abys byl jako knihu roku v oboru filozofie, to mi přijde jako fenomenální úspěch pro českého občana toto?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
No, myslím, že to žádnému českému občanovi zatím nepodařilo, ta kniha dostala zlatou medaili. Stala se skutečně, dostala ten titul Kniha roku v oboru filozofie a pak dostala ještě nějaké ocenění v Kanadě. Takže ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je ta vaše brázda, kterou jste vyoral.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
To je ta brázda. Ale já se snažím ještě nějakou jinou brázdu, především pracuju na knize, která by měla vlastně shrnout všechny tyhle ty zkušenosti a rozhovory a setkání s lidmi a kde se snažím se zamyslet nad těmi velkými proměnami, nad tou globální změnou morálního klimatu bych řekl. Nad tím, jak se obrovským způsobem transformují velká světová náboženství a kladu si otázku, jaký typ víry vlastně by mohl být morální inspirací pro ten svět, který se rodí. Já si myslím, že jsme v takové druhé axiální době, osové době, kdy se mnoho věcí mění, taková jedna doba podle Karla Jasperse byla mezi 8. a 2. stoletím před naším letopočtem. A já mám dojem, že do takové doby také vstupujeme a snažím se na to dívat také skrze zkušenost těch ostatních kontinentů a kultur. A na té Univerzitě Notre Dame, kde jsem teďka strávil semestr, jsem měl báječnou zkušenost a možnost prostě ty svoje myšlenky konfrontovat, prezentovat je a vystavit je diskusi s mysliteli z různých, z různých končin světa, takže tohle to mě ohromně naplňuje.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A, pane profesore, kdybyste toto dokázal postihnout, to, co tady naznačujete v té knize, je to vůbec jako v lidských silách, pokud to dokážete, tak vejdete do dějin, nemohu si pomoci. To mi přijde obrovský jako úkol, který jste si stanovil.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Já naštěstí na to nejsem úplně sám. Já jsem zapojen do několika takových mezinárodních výzkumných projektů. Já jsem se stal před dvěma lety viceprezident Council for Research in Values and Philosophy, takové mezinárodní rady pro výzkum hodnot a filozofie, která sdružuje učence z různých míst světa a dělá vlastně téměř každý týden na nějaké místě světě, tu v Indii, tu v Číně, tu v Americe odborné konference a já jsem tam letos ve Washingtonu na té poradě toho prezidia prosadil takový výzkumný úkol, který by k tomu mohl velmi přispět, i vlastně třeba jedním, jedním bodem toho úkolu je zahájit takový dialog a výměnu zkušeností nebo klíčovými představiteli islámu a křesťanskými mysliteli o tom, jakým způsobem se vyrovnávají s tím, když ta náboženství vstupují do úplně jiné kultury, jestli je možné čekat také nějaký západní islám, podobně jako třeba je indické a africké křesťanství.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A promiňte ještě otázku, je toto, tyto vaše diskuse a závěry z nich plynoucí, myslíte, je to přenositelné do těch spodních pater společnosti třeba v dlouhodobějším horizontu samozřejmě?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Já si myslím, že ano, jedině v dlouhodobějším horizontu, jedině v dlouhodobějším horizontu. Mám zkušenost z jednoho jiného zase výzkumného úkolu, kde jsme dali dohromady sociology, teology a náboženské představitele z těch našich zemí, postkomunistických zemí a zahájili jsme takový zajímavý dialog, viděli jsme, že všichni se díváme na ty problémy našeho světa, například na vzrůstající populismus z trošku jiné perspektivy a mluvíme třeba jiným jazykem, že jo, sociologové, teologové a že je třeba trošku sladit ty jazyky a že najednou se ukáže, že ty perspektivy do sebe určitým způsobem zapadají, takže tenhle ten dialog různých disciplín, různých kultur, já si myslím, že to je něco, co ten náš svět potřebuje a že opravdu vstupujeme do nějaké nové doby a já vidím papeže Františka jako takovou osobnost, která je inspirující pro tuhle tu dobu, a tak jsem se kromě jiného také snažil jeho podpořit, když byl napaden vlastně těmi konzervativními katolíky, tak jsem s vídeňským teologem, profesorem Zulehnerem jsme napsali takový otevřený dopis na podporu papeže.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vím, že to získalo podporu vlastně na všech kontinentech, ano.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Ano, ano, máme dneska opravdu síť teologů od Japonska po Rusko a chceme s tím dál pracovat.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Teď soustřeďme svoji pozornost na naši Českou republiku. Když uděláme malinkatou bilanci, jak vy vnímáte stav naší vlasti, spíš jak ho vnímáte, dejme tomu, ekonomický růst, malá nezaměstnanost, rostou mzdy, anebo také jsem zaznamenala názor psychologa Jeronýma Klimeše - společnost je nestabilní, hroutí se komunikace, lidi nerodí, nikdo nikomu nedůvěřuje, nikdo se s nikým nedomluví?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Obojí je pravda.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Společnost je na tom ekonomicky velmi dobře, především proto, že jsme vázáni na velmi efektivní ekonomiku německou, nikoliv na krachující Rusko nebo na nespolehlivou Čínu. A jsme bezpečnou zemí ne proto, že sem nepouštíme uprchlíky, protože i země, které vlastně velkoryse přijaly ty oběti válek jako je Německo, tak vlastně neprocházejí žádnou apokalypsou a zvládají to vlastně velmi dobře. A jsme ale společností, která přes tohle to všechno, že je na tom materiálně dobře, že si lidé opravdu na mnoho věcí nemohou stěžovat, je naplněná určitým pocitem strachu, nespokojenosti a z toho prostě těží ti populisté, kteří prostě ten strach vzbuzují, přicházejí jako ti mesiáši, kteří nás zachrání, no, a potom věci dopadnou tak, jako to dopadlo v těchto volbách a pak slyšíme, že samozřejmě vůle lidu, před tím se musíme sklonit.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte a myslíte, že to je opravdu jako, že toto, co možná charakterizuje naši společnost, takže to jde jenom z těch politických pater?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Vůbec ne, vůbec ne.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
To musí mít širší souvislosti?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Samozřejmě. Jako ty výsledky voleb, na to nemůžeme ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakoby svádět všechno.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Házet všecko na politiky. Ti politici jsou prostě odrazem stavu společnosti, a ti lidé si je svobodně zvolili a budou mít takovou vládu, jakou si zaslouží, jestli s tím nic neudělají.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže je to přelomové nějaké období, kdy se jakoby ta společnost hledá trošku, jako myslím víte i v tom hodnotovém systému, to je vaše pole, že ano?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Určitě ano. Víte, ten nárůst populismu a extrémismu, to je něco, co ohrožuje dneska vlastně celý svět a některé země obstály, Francie, Holandsko, Rakousko, Německo vlastně nedalo takový prostor těm extrémistům. Nejvíc zachváceny byly ty postkomunistické země prostě Polsko a Maďarsko si zvolilo vládu, která pomalu likviduje demokratické instituce, ústavní pořádek, občanské svobody a ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vaše vysvětlení pro to?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
My jsme, je to více věcí, je to více věcí. Možná jsme se přece jenom s tím komunismem dosti nevyrovnali. Že ten přerod do té demokracie byl příliš rychlý a příliš laciný. Ony tam byly určité antropologické kořeny. A pak je tam další věc, že taková ta atmosféra reklamy, průmyslu, zábavy určitým způsobem potencuje nerealiastickým způsobem lidská očekávání. Lidé chtějí stále víc a ono to nejde. Ono to někdy narazí na určité limity a je třeba někdy od té kvantity přejít k té kvalitě, a to vyžaduje prostě určitou změnu morální atmosféry. No, a tu změnu morální atmosféry musí také nějakým způsobem, za to, někteří jsou za to zvláště odpovědní, ale bohužel jaksi ten hlas lidí vzdělaných a přemýšlivých je dneska všude překřikován. Populisté vědí, že prostě ti vzdělaní lidé je volit nebudou, tak jim jenom nadávají, to jsou sluníčkáři, pražská kavárna a obracejí se už jenom na ty lidi s těmi prvoplánovými reakcemi a vlastně štvou proti těm vzdělaným lidem, takže ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Neměli by lidé, kteří vnímají ten život a svět v širších souvislostech pracovat na tom, aby uměli oslovit široké masy? Já tady vidím obrovské rezervy pořád.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Je to strašně těžké, je to strašně těžké a mnoho lidí už ztrácí prostě chuť k tomu. Říkají, tak, jestli tady hájíte prostě určité hodnoty, no, tak musíte prostě počítat, že jste prostě terčem ohromné nenávisti.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom asi něco budete vědět.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Teďko zase hezky někdo napsal, že jsem podzvíře. Tak jsem si říkal, no, tak dobře, tak je to ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z lingvistického hlediska je to zajímavý termín.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Přeloženo jako do normálního jazyka to znamená, pane profesore, nesouhlasím s některými vašimi politickými názory a mám pro to ty a ty argumenty, že jo, takhle by to napsal asi rozumný člověk. Ten člověk, který, a to není jediný, tak napíše, že jsem podzvíře. To jsem se opravdu zasmál. Hitler uvažoval o tom unterman, že jo, podčlověk, a jim už to nestačí, tak já jsem teďka podzvíře. No, ale člověk se tím může bavit, ale pak si řekne - no, tak dobře, tak si najděte někoho jiného a zvolte si tyto lidi a ty ať tedy vedou tu společnost, když my jsme podzvířata.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak už jsem se zmínila, vy trávíte hodně času ve Spojených státech. Vlastně jste se vrátil teprve nedávno, někdy v polovině prosince do České republiky. Máte možnost tedy jaksi vnímat, zda a co se tam změnilo od doby, kdy je v Bílém domě Donald Trump, jehož tedy nutno říci vy opravdu nejste tedy příznivcem, že ano?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
No, tam je přesně to, o čem jsem teďka mluvil, to je člověk, který ví, že vzdělaní přemýšliví lidé ho volit taky nebudou, takže prostě se obrací na ty lidi, kteří uvažují prvoplánově. Já jsem si docela užíval, vždycky při večeři jsou ty jeho projevy, že jo, americká média většina, kromě toho příšerného Foxu si z Donalda Trumpa dělá strašnou legraci, až je mně ho někdy líto, ale on tomu hrozně nahrává. Ta jeho vystoupení, to jsou vystoupení klauna, že ten člověk je daleko víc šašek než státník. Když se díváte, on se vyjadřuje v takových kratičkých jednoduchých větách, které stále opakuje, chodí po té scéně a sám si tleská, jo. Takže přijede do Alabamy a začne projev - Miluji Alabamu, miluji Alabamu, miluji Alabamu. A já bych chtěl žít v Alabamě, chtěl bych žít v Alabamě.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já myslela, že toto je americký styl toto.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Alabama miluje mě, Alabama miluje mě a teďka chodí a tleská si, jo. Člověk tak trne a říká si - je to vůbec možné a takhle to pokračuje dál. Ale prostě jsou lidi, na které tohle to nějakým způsobem platí, ovšem tedy celý ten univerzitní svět, a to jsou jak konzervativní, tak liberální, prostě jím vlastně pohrdají. Což je strašně obtížné, když v tak napjaté situaci politické, že jo, je tam ta záležitost s Koreou.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě zahraničněpolitické souvislosti jsou klíčové, že?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Když vlastně velká část té společnosti vlastně svým představitelem pohrdá a vidí, že je to člověk, který je vlastně nedospělý, jo, ono je to takové narcisistní dítě, který vždycky něco plácne, no, a bohužel on má ten prst ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale neméně velká část společnost jej volila, že ano? Tak to je.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
No, to je právě to, o čem mluvíme. Mnoho lidí prostě slyší na ty emocionální prvoplánové věci a prostě ti lidé se už orientují jenom na mě. Zjistili, že těch je jako většina samozřejmě a ti druzí je volit nebudou, tak jím jenom pohrdají a naopak potencují takové ty pocity méněcennosti. A svět ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy jako jeho kritik nenajdete vůbec něco alespoň, co byste ocenil?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Ale jistě se na každém něco, něco najde. On samozřejmě musí také se vymezovat vůči takové té superliberální sekulární ideologii, která je stejně tak, stejně tak ujetá, že, takže například to, že se nesmělo říct šťastné Vánoce, tak teďka Trump řekl - dobře, tak budeme zase říkat šťastné Vánoce.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
To mě zaujalo, že on to dokonce měl i ve svých předvolebních slibech, že zase to bude říkat.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Amerika je prostě rozdělena a člověk se na obou těch stranách jsou extremisté, s nimiž se člověk nemůže ztotožnit. I ta liberální část, která je na některých těch liberálních univerzitách zvláště, tak tam zavádí prostě ve jménu multikulturalismu skutečně cenzuru. A chová se jako ve jménu tolerance ke všem se chová vlastně intolerantně a jako taková moderní inkvizice. Na druhé straně zase je ta křesťanská pravice, a to jsou příšerní fundamentalisté a tyhle ty dvě skupiny se navzájem provokují, navzájem se samozřejmě potřebují a najít jaksi ten rozumný střed je vlastně hrozně těžké a ten je v menšině. Já jsem naštěstí byl na univerzitě, která, myslím, nepropadá ani takovému tomu liberálnímu třeštění, ani to zdaleka není nějaká fundamentalistická univerzita, takže tam je svoboda bádání, svoboda projevu, ale s mnohými kolegy, s nimiž jsem tam mluvil, tak mi říkají - ano, je to těžká situace.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím, stihneme ještě ve stručnosti otázku, zdali jste zaznamenal tu kampaň Me Too a jak to na vás, koneckonců jste také psycholog, že ano, jak to na vás působí?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Zaznamenal jsem ji velmi a velmi o tom přemýšlím. Víte, jenom možná ne všichni posluchači vědí, o co jde, že jo. Je to sexuální zneužívání žen.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já myslím, že už teďka, teď všichni asi vědí.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Jako v Americe téměř každý den je odhalen nějaký politik, že v minulosti sáhl na tu či onu ženu, jsou z toho dokonce i sebevraždy a tak dále. Samozřejmě dá se to zneužít, je to možné bagatelizovat, ale zatím je něco velmi vážného a víte světem opravdu prochází taková změna globálního kulturního klimatu, která dřív nebo později dorazí k nám. A jeho součástí je nové chápání důstojnosti ženy a nový vztah k sexualitě a tělesnosti. V tom případě toho sexuálního zneužívání tam jde ještě o něco jiného než o sex, tam jde o zneužívání moci.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím, ano.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
To, když Američané slyšeli, jak Donald Trump říká svému příteli - já jsem celebrita, můžu si na každou ženskou šáhnout, kam chci. Tam je něco, víte, ta sexualita je přece oblast pro něžnost a když nastoupí brutalita, tak sexualita je vlastně to nejintimnější, kam by člověk měl vpustit jenom toho nejdražšího. Je to prostor pro sebedarování, láskyplné sebedarování a najednou se to stane tím, do čeho se druhý vloupá, tak tam zanechává skutečně traumata. Já si pamatuju, že jsme o tom hovořili tam v kruhu kolegů a jedna profesorka z Harvardu se ke mně naklonila a tiše říkala - víte, my všechny máme takovéhle zkušenosti. Takže tam je něco, ono to trošku souvisí s tím, že v šedesátých letech v rámci té velké kulturní revoluce a sexuální revoluce se uvolnily prostě morální vazby okolo sexuality. Bylo to svým způsobem pochopitelné, lidé nechtěli nic zakazovat, přikazovat, ale ta sexualita se vlastně zbanalizovala, zkomercionalizovala. Jeden kulturní historik říká - dneska je sexualita všude kromě sexuality. Dneska reklama, politika vlastně používá to erotické schéma svádění, už ne moc a naopak ta moc a násilí se vrací zpětnými vrátky prostě té oblasti sexuální, která se prostě zbanalizovala. Já o tom něco vím i jako zpovědník, že jo, 40 let působím jako zpovědník. Stovky a stovky lidí mně svěřily věci, které asi nikomu jinému neřekly. A skutečně jsou tam, jsou tam bolesti.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili bylo to zákonité, že to takto jaksi vybublalo?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Ano, ano, já si myslím, že teďka nastala, víte, dřív to ti lidé prostě přinášeli tomu zpovědníkovi a ten se snažil je nějakým způsobem podepřít, pomoci jim, aby to vnitřně zpracovali. Dneska na to místo té zpovědnice přicházejí média. Můžeme nad tím naříkat, ale prostě je to tak. Koneckonců i Ježíš řekl - všecko, co je skryto, bude jednou odkryto a já si myslím, že některé věci je prostě třeba provětrat, byť je to bolestné.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale je to také zneužitelné?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Samozřejmě.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vzpomeňte, nedávno jsem četla zprávu o tom, jak jeden člen Sněmovny reprezentantů myslím z Kentucky spáchal sebevraždu, protože ho žena obvinila, že na ni při silvestrovské noci před pár lety sahal?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Víte, zase, že lidé, kteří se staví proti tomu, tak potom vezmou nějaký jeden případ a nafouknou a tak dále, zneužitelné to je, zneužitelné je prostě všechno. Ale prostě padla ta zeď mezi intimitou a veřejností. V mediálním světě se propírají ty věci, které byly dřív tabuizované. Jistě, že je to určitým způsobem velmi nebezpečné a na druhé straně prostě je čas, kdy se z těch ran vymačkává hnis. Něco podobného bylo v církvi, že jo, s tím zneužíváním dětí a bylo dobře, že se to odkrylo, protože jo pravda nás osvobodí. Ty věci není možné trvale držet a bylo zřejmě toho tolik, že už se to nedalo držet pod tou pokličkou. Je špatné, když se z toho stává hon na čarodějnice, když se z toho stává hysterie, to se okolo všech problémů.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A, pane profesore, čekáte, že se to nějakým způsobem do té či oné míry ujme tedy u nás v České republice?

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Určitě, určitě. Tohle to jsou trendy, které ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zatím se k tomu přistupuje s nedůvěrou a shledávám, i se to bagatelizuje toto téma.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
V nějaké formě, a to souvisí prostě s takovým, takovou dějinnou hodinou žen.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je hezký termín, poslyšte, dějinná hodina žen.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Tohle to, tohle to tady je. Prostě ženy ten dlouhý proces emancipace nějakým způsobem vyvrcholil a dneska prostě ženy se určitým novým způsobem definují ve společnosti. Má to mnohé efekty i vedlejší projevy, je možné to zesměšňovat, ale nemělo by to se bagatelizovat.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Musíme tím končit, pane profesore. Velice rychle nám tu uteklo.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Bylo by mnoho o čem mluviát.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nestihli jsme těch 25 let od rozdělení federace, to někdy příště. To je na margo toho vašeho bloudění zpočátku pořadu tady po chodbách. Takže já se těším, že někdy příště to doprobereme.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Tak snad ...

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A děkuju mockrát, že jste tady byl. Profesor Tomáš Halík.

prof. Tomáš HALÍK, kněz, teolog
--------------------
Já vám taky děkuju a přeju dobrý nový rok.

Eva HŮLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A, milí přátelé, zítra bezpečnostní expert Andor Šándor. Eva Hůlková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: ehů , Tomáš Halík
Spustit audio