Přepis: Jak to vidí Petr Nováček - 18. října

18. říjen 2013

Jak hodnotí komentátor Petr Nováček verdikt švýcarského federálního soudu ve věci privatizace Mostecké uhelné společnosti? Jakou lekci jsme dostali a co to bude znamenat?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem dnešního vydání Jak to vidí, je Petr Nováček, vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu, dobrý den, Petře.

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Hezký den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dlouholetý závěr řady českých státních zástupců i politiků vyvrátil švýcarský federální soud, který pěti bývalým manažerům Mostecké uhelné udělil několikaleté nepodmíněné tresty pro podvod a praní špinavých peněz. Z toho vyplývá, jakou lekci nám Švýcaři uštědřili?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Pro mě osobně z toho vyplývá především to, že orgány činné v trestním řízení mohou pracovat i jinak než jak v minulosti pracovaly naše, tedy rychleji, efektivněji. Ten rozsudek je prý velmi jednoznačný, formulace velmi zřetelné, nedovolující jaksi dalších výkladů, dohadů a tak dále. Ovšem to se jen říká o tom rozsudku, protože zatím ho tady nemáme. Dostanou ho samozřejmě první ti obvinění, teď už odsouzení a bude otázka, jestli ho dají k dispozici, tak z toho rozsudku tady někomu na příkaz státním zástupcům protože, jak jsem se dočetl, tak pokud bychom my jaksi úřední cestou měli žádat Švýcary úřední cestou, o to aby úřední cestou nám předali ten rozsudek, tak je to prý nějaká strašně složitá věc a mohlo by se to táhnout, kdovíjak dlouho. Zrovna tak jsem se dočetl, že ten definitivní verdikt, protože jak známo, pan Antonín Koláček a další se na místě odvolali, tak může ve Švýcarsku padnout až v roce 2015. Takže to je ještě chvilka času, takže zase tolik ne, ale v každém případě končím tím, čím jsem začal, že se ukázalo, že i takhle složité případy a je to prý velmi složitá záležitost, protože jde o praní špinavých peněz a o jejich ukládání v daňových rájích a matení stop a tak dále. Takže i to lze vyšetřit a že to i lze v přiměřené době posoudit, protože verdikt soudu, který nenásleduje v přiměřené době, ztrácí ten účinek, to je samozřejmé, co s tím bude dál, to nevím, protože okamžitě poté, co se pan Koláček jaksi dostal z té psychicky nejtěžší situace, jak se v několika rozhovorech pro české servery nechal slyšet o tom, že do té doby příliš on a jeho přátelé o těch věcech nemluvili, ale že teď to bude jinak a že mluvit začnou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
On říká, že ve Švýcarsku je hodně, je ještě hodně českých peněz. Oni jeho společníci prý jen posloužili jako exemplární případ. Jak nebezpečné mohou být tato nebo případně další výroky, které by následovaly?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No, právě, tam sem mířil. Říká se, že tam je ještě hodně českých peněz a dokonce naťukl určitý případ pana Janečka. O tom se svého času hodně mluvilo, že ten tam také musí mít nějaké značné peníze, ale ten případ pak neposkočil dál. Jaký to může mít dopad? Do voleb máme týden, přesně týden a to už je velmi krátká doba na to, i kdyby pan Koláček se rozmluvil jak vodopád, tak aby nějaké podstatné dopady po mém soudu to mít mohlo, ale to je můj dojem. V každém případě nějaká zásadní odhalení, pokud by je pan Koláček učil na zásadní informace, mimochodem už o ně projevil zájem i státní zástupce olomoucký, příslušný, který tu situaci má na starosti, tak takové informace by byly politickým dynamitem, to je jasné. Posluchači si vzpomenout, jak v roce 2006 čtyři dny před otevřením volebních místností branně a bezpečnostní výbor dostal na stůl takzvanou Kubiceho zprávu a jak několik poslanců pomohlo novinářům k tomu, aby se s obsahem té zprávy mohli seznámit. Šlo to tak rychle, že během několika hodin dokonce byla zveřejněna na webech.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to znamenalo, Petře?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Fakt, že se takzvaná Kubiceho zpráva dostala do rukou médií a že tak během několika hodin dala na zpravodajské servery její plný test, velmi poškodilo sociální demokracii, tehdy osobně, především Jiřího Paroubka, ale i další, poškodilo v tom smyslu, že ta zpráva dovozovala jakési pochybnosti o tom, zdali organizovaný zločin již není přímo prostý do české politické scény, byly to některé kontakty, které měli lidé kolem Jiřího Paroubka, on sám s lidmi z bývalého podsvětí a bylo to, upozorňuji znova, čtyři dny před volbami. Když se něco takového stane, tak ta dotčená strana v tomto případě sociální demokracie už samozřejmě nemá možnost nějak adekvátně zareagovat. Nikdo už dneska nespočítá, neurčí, o kolik procent či jen desetin procent hlasů tehdy Jiří Paroubek a sociální demokracie, v uvozovkách, díky Kubiceho zprávě ve volbách přišla. Ale samozřejmě, že to mohl být práv ten rozdíl, který Jiřímu Paroubkovi a sociální demokracii chyběl k tomu, aby byla bývala schopna sestavit tehdy vládu. Tím chci říct, že každá takováhle rozbuška, takovýhle granát, který se objeví něco mimořádného, co zatřese veřejným míněním, co přeorá jakoby ten terén, má silný psychologický dopad, a protože ta koncovka těsně před volbami, těch několik posledních dní, je nabito výrazně emocemi, tak ty voliče, kteří nemají naprosto pevně ukotvený názor a do poslední chvíle váhají, koho budou volit, může ovlivnit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě bych se, Peře vrátila k tomu, když jste říkal, že ten případ Mostecké uhelné byl velmi složitý, byl příliš složitý pro českou justici, když to vyřešila ta švýcarská?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
To, co se o tom zatím ví, ne snad že by to byl případ pro českou justici nerozluštitelný, ale existují určité obavy, dohady, zda tehdy zejména na pražské a vrchní státní zastupitelství nebyli lidé, kteří projednávání toho případu uměle brzdily a způsobovaly různé průtahy, které samozřejmě nenapomohou nikdy k tomu, aby věc se bezvadně a rychle neobjasnila. Pak je tady ovšem další otázka, do jaké míry jsou vůbec naši vyšetřovatelé z příslušných útvarů, ale také státní zástupci, kteří se takovými věcmi zabývají, schopni odborné věci rozklíčovat. To jsou ekonomicky finančně složité záležitosti a je k tomu potřeba špičková kvalifikace,

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že ta u nás není?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já už jsem na to téma četl několik rozhovorů v novinách s kompetentními lidmi a v nich se objevil názor, že nám takovíto lidé chybí, že je právě nemáme, proto také není ta zkušenost s tím co ti Švýcaři s prominutím rozlouskli poměrně rychle, protože tam takové specialisty mají. Ještě třetí rozdíl byl v tom, že Švýcaři, abych tak řekl, operovali na svém území, takže tam mohli zajišťovat indicie projít příslušné kanceláře, zabavit příslušné materiály a tak dále. Zatímco když my jsme žádali o právní pomoc Švýcarsko, tak ne že by Švýcaři neposkytli, ale samozřejmě nemohla mít takový spád, hloubku a účinek, jako když si to Švýcaři dělali sami pro sebe na svém vlastním území.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co tedy s tím deficitem, to je hozená rukavice pro naši justici.

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já si myslím, že to souvisí s tím, že naše justice, ale dejme tomu i speciální policejní útvary a samozřejmě státní zastupitelství se prostě budou muset v tomto směru dozbrojit. Podívejte se, známý je třeba analytický útvar na ministerstvu financí, kam se také podařilo stáhnout špičkové odborníky, vybavené kromě jiného špičkovou technikou, kteří jsou schopni podobné záležitosti odkrývat podobné toky peněz a dokonce vysledovat, kam až ty peníze šly.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude verdikt Mostecké uhelné, zatím tedy nepravomocný, mít ten charakter výchovné lekce?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No, měl by mít, ale dneska je to zase strašně dávná záležitost. Tak šlo o doprivatizaci takzvanou Mostecké uhelné, kolik jen vlád od té doby uplynulo? Tahle ta záležitost, ta se přeci odvíjela za vlády Miloše Zemana. Ta je z roku 1998, 1999. To je strašná doba a nazpátek to nejen rozplést, ale udělat z toho nějaký didaktický kousek. To bude samozřejmě dost složité, navíc jde tam o obrovské peníze. Teď půjde o to, jakou částku z nich si bude moci nárokovat česká strana jako poškozená strana a co tohle to způsobí, protože to bude třeba samostatně projednat, ale říkám, nést nějaké osobní averze, chraň bůh, ale z /nesrozumitelné/ vůči třeba k panu Koláčkovi, říkám obecně, takovéhle věci se musí vyšetřit. Protože když se nevyšetří, tak ta hniloba, ta podezření, která existují, nejistota, ty pochybnosti lidé, co se to zase stalo a kdo zas na tom vydělal, s příslušnými politickými dopady, jsou to všechno lumpové a nejlépe je naházet je do Vltavy a zvolit někoho úplně jiného, ty logicky v takovém případě nastanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Probíhá oficiální předvolební kampaň, boj přiostřuje, hackeři napadají různé weby, Twitter a asi tady je ten cíl jasný, provokovat, diskreditovat protivníka? Jak to vidíte, Petře?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Pokud jde o hackery a napadání webových stránek, některých těch voleních stran, tak to je prostě, abych tak řekl, spojitá nádoba toho, že volební kampaň opustila nebo opouští svoje tradiční teritoria a dostává se do oblastí sociálních médií. To je samozřejmě úžasná věc, protože tím lze s politickou stranou navázat rychle kontakt, politická strana může udržovat zpětnou vazbu se svými potenciálními příznivci. Může z toho vydedukovat z toho dopisování si s příznivci kam by asi tak měla tu volební kapaň spíše směřovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Umí využívat některé politické strany?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Některé strany ano, vzpomeňte si, nejlíp s tím asi uspěla TOP 09 ve volbách v roce 2010, ale zejména Karel Schwarzenberg při prezidentské volbě, kdy se jaksi kolem na Facebooku dalo kolem Karla Schwarzenberga dohromady, jestli se dobře pamatuji to bylo kolem více jak sto tisíc přátel a to byla obrovská masa zejména mladých lidí, kteří najednou jakoby procitli a projevili přání k těm volbám jít a zúčastnit se jich. To vždycky byl problém zejména s mladými lidmi, volební účast mladých lidí ve věku do 25 let, bývala velmi nízká, protože je to prostě nezajímalo, měli něco mnohem atraktivnějšího v programu než jít někam do volební místnosti a vhazovat tam nějaké lístky, takže ten internet podchycuje tyto skupiny, dává možnost, aby s příslušnou stranou, pokud se vám zalíbí, udržoval kontakt i třeba člověk, který zase naopak je handicapovaný pohybově, nebo nějak jinak. Ale pozor. Jedna věc je získat ty přátele na Internetu. Těch několik desítek tisíc, či dokonce ještě více příznivců, a druhá věc je, tuto masu leč virtuální masu v den D, to znamená, v pátek 25. nebo v sobotu 26. října, abych tak řekl, postrčit do těch volebních místností.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Udělat z těch přátel voliče.

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Udělat z nich voliče a ještě prosím ale voliče té konkrétní strany, která s nimi takhle na tom webu pracovala. Protože to jsou všechno sice vypadá to jako malé rozdíly, ale to je velký problém s tím měly štáby hodně starostí, protože často názory lidí tak jak si vyměňují na sociálních sítích, nebývají zrovna nejpevnější. V tom myslím zejména, když to přeženu, ideologicky nebo politicky jaksi nejusedlejší, jinými slovy to opravdu může znamenat, že sice máte 100 tisíc přátel na Internetu, ale na druhé straně z těch 100 tisíc pak těm volbám přijde, dejme tomu, jenom polovina a z té poloviny zase jen dvě třetiny, dají hlas skutečně tomu, kdo ty přátele v tomto počtu na Internetu měl, je to nový zajímavý fenomén a musíme počítat s tím, že se bude rozšiřovat a myslím si, že jednoho dne se dočkáme toho, že budeme i volit přes Internet a kdo nemá počítač doma, to už v té době bude hodně málo lidí, tak bude moci učinit třeba přes kontaktní místa. To by bylo samozřejmě úžasné, protože by to mimořádně zrychlilo zpracování výsledků voleb a v některých zemích už se s tím začalo, takže to není žádné snění o daleké budoucnost. Samozřejmě, musela by k tomu předcházet příslušná zákonná úprava včetně úpravy ústavy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem dnešního vydání jak to vidí, je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, internetové stránky politických stran vypadají podle marketingových expertů lépe než jejich billboardy a inzeráty. Cítíte to podobně?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Vidím to úplně přesně stejně a to nejsem marketingový odborník, já mám takový dojem z toho, co jsem zatím viděl v těch klipech, jež musí povinně vysílat Česká televize, když viděl a Český rozhlas, když slyšel, tak to vám je dost hrůza. To je hrůza dlouhodobá. Pamatuji se, jak mě to strašně zajímalo někdy v roce 1992, to se tuším objevilo poprvé. A pak to nabralo takový nějaký stereotyp a teď už je to jenom tak jako když lidé, kdesi vy nouzi za války si třikrát převařovali čaj, dokud trošku ještě barvil. Pro mě je to málo nápadité, neobsahuje to žádné pregnantní politické sdělení, až na malé výjimky a hlavně mám dojem,že to co jsem viděl v té televizi, tak to, že by vlastně mělo být na těch webových stránkách jednotlivých volebních stran,tam se to hodí na Internet, tam by to obstálo a ještě by si k tomu někdo něco přetočil a byla by z toho přinejmenším zábava. Ale když se na to díváte vždycky v tom uceleném bloku prostě profesionálně střiženém do toho proudu vysílání České televize, pro mě je to tedy utrpení. Mimochodem uznávám, že ta část voličů, v tom najde například svoje oblíbené politiky a jejich tváře, takže to na ně může působit. Říká se, že zhruba na tři procenta voličů působí tento typu předvolební kampaně ty šoty v televizi, v rozhlase a případně k tomu ještě billboardy, ale v každém případě podle mého soudu efekt těchto grifů se nezadržitelně snižuje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co má podle vás, Petře, největší účinek, možná, kdybychom udělali nějaký žebříček, co je na prvním místě nebo na prvních třech.

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já se vám přiznám, že mám mezi svými kamarády a to jsou i lidé, kteří se třeba 20 let zabývají solidně sociologickým zkoumáním této společnosti a také průzkumy volebními a také průzkumy veřejného mínění, jinak zaměřenými. Máme mezi nimi několik jich, zvláště jednoho, se kterými si často povídáme. A už vám strašných let toužíme po volební kampani, kde půjde o věcná témata. Kde prostě ty strany se budou přebíjet politickou vizí, kterou předestřou: Když my uspějeme ve volbách, tak podle naší strany by ta země měla vypadat zhruba takto. Neměla by dopustit toto, ale šli bychom touto cestou a za 10 let se rozhodneme, jestli, já nevím, v Evropské unii zvedneme ruku pro další integraci nebo jestli se pokusíme z ní odejít. Říkám třeba. A jinak by tam byla řada věcných témat, které mimochodem já ale hodně slyším v těch velkých předvolebních debatách, které dělá Český rozhlas a vysílá je Radiožurnál. U nás z toho noblesního studia S1, v němž normálně nahrává symfonický orchestr českého rozhlasu, to jsou ty debaty každé úterý a čtvrtek, které moderuje Martin Veselovský, trvá to vždycky hodinu a půl, já to neříkám jako reklamu. Teď jak se kolem dokola střídá vždycky zástupci všech těch pozvaných stran, když to pozorně vyslechnete, tak prostě, když je to zrovna ten pořad o vědě a školství, tak získáte představu o tom, jak by si představovali, já nevím, záležitost školného nebo základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu nebo rušení ústavu Akademie věd případného, jak by si ji představovali řešit komunisté, jak občanští demokraté, TOPka a tak dále, všichni kolem dokola. To znamená, není zase pravda, že vůbec nic se o těch politických stranám nemůžete dozvědět a to co oni vám sami nabízí na billboardech, všelijakých brožurách a tak dále, tak to je /nesrozumitelné/, ještě zkrácená volební kampaň a tuto kampaň oni samozřejmě takto nevedou, protože to je velmi namáhavé a místo toho je lepší zazpívat, vyměnit jim billboardy, ono se ukáže, ono to také jde. Naposledy jsme s tím sice moc štěstí neudělali, ale třeba to bude lepší, a dokud někdo nebude mít odvahu, že to úplně vyřadí z té kampaně, a to by ale musela být vlivná politická síla, tak to bude bohužel pokračovat a dál to stát spoustu peněz.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, Petře, že to vnímají podobně ty politické strany, že by třeba mohly vést tu kampaň, co se týče těch spotů nebo prezentace na sociálních sítích jinak?

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já jsem vám ze začátku řekl, že se vám přiznám k takové osobní záležitosti, jak si s kamarády povídáme. To víte, že ty politické strany to vnímají jinak, protože oni se musí řídit potřebou co nejúsporněji z časových důvodů, ale i z ekonomických, oslovit co nejvíce lidí. Nějak oslovit a to samozřejmě představíte-li si ten velmi rozmanitý sociálně profesní charakter společnosti, míru vzdělanosti, rozdílnost jednotlivých krajů a tak dále, tak to by museli mít pro každé dvě obce speciální billboardy, aby zrovna nyní zachytili to, co pálí ty lidi v té obci a čím oni by jaksi mohli pomoci z celostátního hlediska, to není možné, takže to samozřejmě vede k jistému zobecňování, to je jedna věc. Druhá věc, doba je jiná než byla v první polovině 90. let. Tehdy, jistě si vzpomenete jako já, to byla ještě jakási euforie z listopadu 1989 a lidé prostě na ta náměstí chodili, na mítinky politických stran, takž když některou napadlo, že udělá šňůru a budou to koncerty a k tomu stranické projevy a objedou tím všechna krajská města, nebo když, třeba já si pamatuji, abych to nespletl, ale v roce 2006 měl Václav Klaus opět jako vždycky takový notýsek, kam si zaznamenával každé svoje předvolební vystoupení a to byly trojmístné číslice, tak jako 265 a tak, rozumíte mi. Ti lidé byli neustále v běhu, oblétávali a objížděli republiku a stálo jim zato hovořit stejně tak s 35 lidmi na návsi támhle někde ve vesnici jihočeské jako samozřejmě tisícovce lidí v nějakém okresním městě na náměstí. Ti lidé tam přišli ale na tu náves, na to náměstí. Kdyby to dneska zopakovali, tak jich tam přijde pár. Jinými slovy, ta doba se mění, samozřejmě i ta obrovsky pohotová televize, v našem případě jsou ČT 24, která je u všeho a teď jim to ještě ukáže jaksi v obraze. Náš Radiožurnál, to všechno pochopitelně působí,takže oni ani ti voliči nejsou nuceni k tomu, aby vynakládali určitou energii, pak ještě jedna stránka věci, jestli by byli ochotni vynakládat, protože ta politika minulých vlád a částečně, nikoliv důvodně, ale ta politika minulých vlád jaksi u řady voličů spadla do takového jednoho sběrného vaku, abych tak řekl, na němž je napsáno odpad. Ty vlády přece dokázaly i řadu dobrých věcí, není pravda, že nedokázali. V posledních několika letech a to není pár let. Vzniká a sílí v české společnosti, v její významné části dojem, že ti politici nedělají to, co mají, že vždycky něco naslibují a pak je to jinak, že ta země se vyvíjí nějakým divným směrem, že ty politické strany jsou uzavřené, zapouzdřené, taková zvláštní tělesa, která si tak co dělají, to co potřebují pro sebe a svoje lidi a vlastně občané je zase tolik nezajímají. Je to taková otrava jakási a v této situaci je samozřejmě krajně obtížné lidi mobilizovat před volbami v tom smyslu, přesvědčit je, že když ty volby vyhrajeme, takže to opravdu už, už ale opravdu, ale teď už ale opravdu jistě bude lepší. Tak to je také ten důvod, proč je obtížné najít tu správnou formu volební kampaně, i když se na tom dneska podílejí špičkoví marketingoví odborníci, kteří mají za sebou třeba proslulé předvolební kapaně, například ve Spojených státech.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak předčasné volby u nás dopadnou, to už budeme vědět bezpečně při našem dalším setkání s Petrem Nováčkem, vnitropolitickým komentátorem, Českého rozhlasu. Petře, děkuji vám za rozhovor, za názory a přeji hezký den.

Petr NOVÁČEK, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Jaké také přeji posluchačům hezký den a děkuji, že jste mě pozvala do vašeho pořadu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ráda. Mějte se hezky. V pondělí s můžete těšit na názory komentátora deníku Ivana Hoffmana. Hezký den všem přeje Zita Senková, na slyšenou.

autor: pno
Spustit audio