Přepis: Jak to vidí Pavel Kosatík – 3. března 2021

3. březen 2021

Hostem byl spisovatel a publicista Pavel Kosatík.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Dobrý den přeje Zita Senková, vítám vás u poslechu půlhodiny na aktuální témata. Glosovat je bude spisovatel a publicista Pavel Kosatík, dobrý den.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Hovořit budeme například o švejkování, očkování či on-line kultuře. Přeji nerušený poslech. Před 100 lety 1. března 1921 vyšel v Praze první díl humoristického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Čím si, pane Kosatíku, vysvětlujete, že je to nejpřekládanější česká kniha?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Patrně se spisovateli podařilo stvořit nadčasový typ. To ono se rozborem té knihy jejího hlavního hrdiny zabýval bezpočet úctyhodných mužů a žen u nás i v cizině a často našli překvapením v závěru. Já si třeba vybavuju Jindřich Chalupecký v jedné knize se podivoval nad tím, že vlastně ta postava nemá v tom románě dané ani fyzické rysy, že vlastně nemá charakter, že to není tradiční románová postava, tak jak tomu rozumíme. To znamená člověk, který prochází nějakým vývojem. Neřkuli na konci katarzí, ta se nedostavuje už jenom proto, že ten román není dokončen, jak víme. Ale já jsem pak protože jsem čtenářem té knihy, tak jsem si uvědomil, že je tam jedno místečko, kde je popsaný Švejkův vzlet, že byl malej a tlustej a tak. To znamená, že ten pan kreslíř Lada si tu fyziognomii nevymýšlel, když ho Švejka nepojal jako vyzáblého Hamleta. Ale teď nevím, jestli odpovídám na tu vaši otázku, podívejte tam spíš ony se často vedou diskuze o, o tom smyslu švejkování nebo i v dnešní době to často slýchám v souvislosti s chováním lidí v pandemii.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Co to je švejkování?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, zase je to, je to chování, které má mnoho rovin, a ke kterému je možná víc důvodů nebo které může být srozumitelnější. Pokud k němu přistupuje člověk takzvaně dole, který má málo možností ovlivňovat nějakou složitou situaci, ale těžko by se ho měl dopouštět člověk, který je v mocenské pozici a není tlačen tak tolik ke zdi. Ten román ne nadarmo se jmenuje Osudy dobrého vojáka za světové války. To znamená v mezní situaci. A je to tedy o tom, že člověk, když je hodně, hodně tlačen ke zdi, tak nemá jinou možnost, než se bránit tak jako třeba ten Švejk řečovým proudem. To není tolik postava, to je proud řeči nepřetržitý proud řeči a tím on čelí všemu tomu šílenství, se kterým se setkávám. Mně v jakési rovně připomíná normalizační underground, kde příslušníci undergroundu se taky vymezili vůči tehdejšímu bolševickému establishmentu tak, že, že se rozhodli ho ignorovat, založili paralelní takzvanou druhou kulturu, ve které začali žít a odřízli se od toho světa a byl to způsob, jak skutečně tu svobodu a osobní integritu si udržet na rozdíl od četných lidí, kteří zavírali nejrůznější kompromisy, ve kterých pak hořeli.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Vlastně Jaroslav Hašek nazval tu knihu nejdříve Osudy dobrého vojáka Švejka za světové i občanské války u nás i v Rusku. Pak ten titul zkrátil. Co jsme za těch 100 let, pane Kosatíku, s Josefem Švejkem, zažili? Změnilo se nebo měnilo se nějak vnímání románu v průběhu toho století?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Určitě se to proměňovalo taky. Já už jsem to naznačil. Já jsem zažil i ty doby, kdy se na něj lidi vymlouvali, že jo za tý normalizace, kdo to pamatuje. Pokud tehdy vstoupil do nějaké restaurace, tak měl téměř stoprocentní naději, že tam na zdi bude viset z černého drátu provedená podobenka Švejkova s nápisem, to chce klid, který to v tom románu teda opravdu nenajdete. To mu bylo připisováno takovéto to, to, ta, ta rezignace na čin v situaci, kdy je otázka, jestli je na něj vždy třeba rezignovat. On, on ten Švejk klade i otázku vlastně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Co vy v něm čtete vůbec v této knize?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, to, že bych si nepřál dostat se do situace, kde budu mít jenom tuto možnost. Já švejkování, no říkám respektuju nebo vnímám nebo chápu, ale nechtěl bych se ocitnout v situaci, kdy tu absenci činu budu sám na sobě pociťovat. Rád bych pokud možno si co nejčastěji věděl rady, a toho činu byl schopen.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak Švejka čteme dnes, pokud ho tedy čteme tuto knihu?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, měl, měli bychom ho číst nějak, zase ho vztahovat k té, k té současné situaci. Říct si, jestli v té pandemii, jestli jsme odsouzeni jenom k tomu komentovat, dělat si z něčeho legraci anebo to, se to snažit vnímat nějak intenzivněji, kritičtěji, poněvadž to počínání především teda předsedy vlády, a to, co se s námi v posledních týdnech tady děje, to považuju za naprostou katastrofu a selhání politiky. Takže měli bychom každý v sobě hledat nějakou možnost, jak se aktivně projevit a dát najevo, že tuto vyloženě nebezpečnou politiku, kdy ten stát jasně dává najevo, že není schopen nás kvalifikovaně ochránit. Takže to jen tak halabala prostě nesdílíme, že se neschováme do toho soukromí, kde to budeme nějak šeptem kritizovat, ale že proti tomu prostě vystoupíme. Musí se proti tomu už vystoupit. Toto nemůže dál takhle pokračovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Co tím myslíte?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Myslím, podívejte, já to řeknu například, aby mně bylo rozumět vzdálené, ale ono to s tím souvisí. Loni na podzim ještě než propukla tady ta poslední nebo ne poslední, ale ta podzimní velká vlna pandemie, tak se řešila takzvaná ekolog, ne takzvaná ekologická havárie na řece Bečvě a v mnohých očích lidí se nevyřešilo, poněvadž se nezjistilo, jestli to teklo z té továrny Deza, která spadá do Babišova portfolia anebo odjinud. Ale ono se tam dospělo k závěru, i když nebyl zjištěn pravý viník. Dospělo k závěru, že ta společnost, ty lidi tam kolem neochránila. To prostě nebyla schopna přijmout rozhodnutí. Nebylo možno vypátrat pachatele budiž, takže nemůžeme ukázat, ty jsi viník. Ale dozvěděli jsme se, že tedy stát není schopen ochránit ty lidi, o které jde. A my dneska s těmi všemi machinacemi kolem očkování a s tím vším co s tím v posledních dnech se dovídáme, co s tím souvisí. Tak jsme vlastně podobné situaci. Já jsem včera užasl, když jsem si přečetl rozhovor s panem Blahutou, což je jméno toho nedávno odstoupivšího vládního zmocněnce pro očkování, který tam popisoval, jak premiér prostě přiděluje ty vakcíny politicky jednotlivým krajům podle svého vlastního rozhodnutí, podle svých vlastních priorit, což je katastrofa. A je to přesně v proudu té dlouhodobé, toho dlouhodobého způsobu řešení, v uvozovkách pandemie. Díky kterému jsme černou ovcí zeměkoule, když se prostě přistupuje k tomu politicky. Vnímá se to tak, aby to tomu premiérovi přineslo politické body a velmi rozpačitě nebo někdy třeba ani vůbec nepopřává sluchu odborníkům, kteří zase můžete číst rozhovory s nejrůznějšími experty panem Konvalinkou počínaje, kulovité /nesrozumitelné/ dalšími konče nebo pokračuje. A velice často od nich slyšíte, že oni dodávají ty podklady, ale že jsou ignorovány nebo nedostatečně přijímány. Jsme prostě v zoufalé situaci, poněvadž to řeší politika a chce z toho vytřískat body.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Mimochodem premiér Babiš označil slova bývalého koordinátora pro očkování pana Blahuty, pardon, v reakci pro iRozhlas za neschopného a zhrzeného.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, což je nadávka bez důkazu, že to není argument.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak vy si vysvětlujete tedy, proč na tom jsme tak vlastně, jak na tom jsme? Rok poté, co se v Česku objevily první potvrzené případy, ta naše oficiální statistika v sobotu překročila 20 000 úmrtí s touto diagnózou. Zatímco třeba Švédové nebo Belgičané se použil, poučili z té nezvládnuté jarní vlny koronaviru. Tak v postkomunistické části Evropské unie je vývoj podle dat opačný. Potvrzují to podrobné analýzy datových novinářů, serveru iRozhlas cz jsou samozřejmě k dispozici na webu. Potřebujeme, pane Kosatíku, vládní či jiná nařízení, abychom se chovali zodpovědně, ohleduplně?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Tak určitě potřebujeme nebo jako to by ta vláda pak byla zbytečná. My potřebujeme takovou vládu, která s námi bude jaksi cítit nebo která s námi bude v integraci. Podívejte, já jsem celý ten rok i s rodinou snažíme dodržovat fakt všechna pravidla. Zatím jsme nebyli nikomu na obtíž. Je mi jasné, že ti, kdo onemocněli nebo kteří trpěli ve srovnání s námi víc, takže nejsou viníky té situace velice často, ale že prostě já třeba mám zatím štěstí ve, ve srovnání s těmi, kdo, kdo umírají a tak, ale víte to, to chování toho premiéra.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
A proč to vlastně soustředíte jenom na premiéra, je tady vláda, je tady Poslanecká sněmovna a instituce.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Ano, ale, ale prostě ne, on ta rozhodnutí vztahuje na sebe. To se přece i z té vlády velice často dovídáte, že oni tam práskají dveřmi, nesouhlasí spolu a tak dále. Já to řeknu jenom na jednom zase konkrétním včerejším příkladu. Včera hlavní nebo jedno z hlavních zpráv dne bylo to, že jakýsi muž vyhrožoval Babišově rodině, byl dopaden a já jsem přemýšlel, proč se tu zprávu dozvídáme. A já to nechci v žádném případě bagatelizovat, ale na druhou stranu, podívej každý, kdo se pohybuje ve veřejném prostoru, se čas od času potká s nějakým psychopatem nebo s nějakým člověkem vyhrožujícím. Na to nemusí být vůbec předsedou vlády. Nemusí být ani politikem. Řeknu to na rovinu, na to bohatě stačí, když chodí například do tohoto pořadu a zmíní se tady o nějaké věci o Rusku, tak na tyhle ty věci velice často zde dochází taky. A je otázka, proč publikovat ještě navíc v takovým jako s řadou detailů tyhle ty záležitosti, poněvadž zase každý expert policejní nebo, nebo na různé služby specializovaný vám řekne, že když to publikujete a trošku se v tom tak porocňáte, jak se pan Babiš ty poslední dny v tom rochňá. Tak tím inspirujete další podobné potrhlíky, prostě jsou o tom. Co jsme tím získali, že jsme se tu informaci od pana Babiše dověděli? Nikdo jsme tím nezískali nic. Pouze on v očích svých naivních příznivců možná nabyde dojmu pronásledovaného člověka, což je jeho oblíbená poloha. Ale myslím si, že reálné nebezpečí mu nehrozilo. Zda podle toho, jak to zatím popisují, tak ten člověk byl prostě neškodný mluvka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Dostali jsme se od Jaroslava Haška a Švejka k politice. Ale zůstaneme ještě krátce u toho, pane Kosatíku, když vláda před Vánoci pod tlakem lidí i obchodníků rozvolnila, tak si vysloužila kritiku. Čísla zákonitě vyskočila. Teď zpřísnila a opět je terčem kritiky, jak tedy postupovat?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Podívejte, to je jako role občana je jiná nebo míra odpovědnosti občana je jiná než míra lidí, kteří jsou v čele státu. Já svou odpovědností dosáhnu jenom do.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Promiňte, ptám se na to, jak tedy vlastně kritizujete kabinet, jak tedy vlastně má postupovat, když v podstatě cokoliv co udělá, tak se nezavděčí. A vracím se možná k té zásadní otázce, která už tady i od vás zazněla. Jestli dokážeme v České republice řešit pandemii ryze epidemiologicky nebo odborně a nikoliv politicky? Jaký dopad mají na tu celou situaci třeba spory vlády a opozice?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, určitě by bylo žádoucí, kdyby ten hlas odborníků v tom měl větší váhu a kdyby se tedy reálně projevoval.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Myslíte, že se neprojevuje?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, jako často slýchám, že chyba možná je v tom, že zde nemáme instituci obdobnou Institutu Roberta Kocha v Německu. To znamená, že víceméně ty expertní hlasy bývají přijímány nebo interpretovány jako hlasy jednotlivců a že to nemá v očích někoho tam nahoře tu váhu prostě toho, toho silného argumentu, toho no té instituce. Může to tak být, že to tak berou, ale podívejte jako vesměs, když jednotlivec prostě čte včas vesměs včasná varování, poněvadž loni v létě jsme četli o tom, co hrozí na podzim. Na podzim jsme četli, co hrozí v případě, že se to před Vánocemi rozvolní. Co se stane, pokud děti budou nebo nebudou chodit do školy. Jako my, my jsme informováni o tom s předstihem, jaké kroky budou následovat. Teďka zase velmi intenzivně prožíváme to, že vláda neřeší tak moc tu situaci v továrnách nebo, nebo lidi mimo továrny musí dodržovat nesrovnatelně více přísných.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Ale každý den se tím zabývá.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, zabývá ale možná, že ode dneška se začne v těch továrnách konečně testovat. Ale do teď to byla taková velká černá díra, kde se vůbec, kde se pouze vědělo to, že tam k tomu neřízenému promořování dochází. Ale nikdo se tím tak moc nezabýval. Jako ty, ty nechci říct sankce, ale ta opatření tam uplatňovaná byla nesrovnatelná proti tomu, co zažívají živnostníci a všechny ty, to jsou známé věci. Nechci tady nikoho dneska rozčílit, když sám rozčílenej jsem, to přiznávám.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Posloucháte názory spisovatele Pavla Kosatíka. V Národním divadle se v sobotu konal koncertní maraton Národ sobě kultura tobě. Co jste si z toho odnesl?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Já jsem měl radost, že se to děje. Nestihl jsem to teda úplně celé, ale většinou jsem vnímal a princip jsem myslím pochopil. Radoval jsem se jak malej Jarda z toho, že ti lidi žijou a fungujou a víte zase tady jde, budu mluvit o podobném principu jako dot eď. Teď jsme tedy v oblasti kultury nebo výkonné živé kultury hudby, dejme tomu, divadla a podobných činností.Na to navazujících .To jsou lidi, kteří.Vesměs žijí z toho, že přes den zkoušejí připravují se na večerní vystoupení a za to večerní vystoupení pokud dobře celý den zkoušeli a pilně, a pokud se dobře připravili, tak jim lidé za to zaplatí. Taková byla realita do doby před víc než rokem. A od té doby je to jinak. Ti lidé dál zkoušejí, dál se připravují, ale večer se nekoná to představení, takže oni ty finance nedostanou a.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Tedy asi musíme, promiňte, pane Kosatíku, rozlišit, kdo je takříkajíc zaměstnanec.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
A kdo je umělec na takzvané volné noze.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Je orchestr, já nevím, dejme tomu, Česká filharmonie, který je napojen na státní rozpočet a tam z části tady tuto je vyřešeno. Ale pak je orchestr, troufal bych si říct jiné kvality. Kolegium Páně Luxova, který hudebníky najímá, které, který pokud mám správné informace a věřím, že ano, tak bývalo částečně sponzorován, pokud šlo o konání určité akce. Oni dostali třeba příspěvek na pořádání koncertu, ale, ale, pokud se koncert nekoná, tak ti hudebníci jsou prostě bez příjmu, a to je opravdu těžké a já tedy nechci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
A nevztahuje se na ně státní podpora?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Na všechny zcela jistě ne. A je to problém v tom smyslu, že u toho živého umění, víte ono to nejde tenhle ten stav prodlužovat donekonečna. My v té hudbě, řeknu možná frázi, ale neškodí to snad připomenout. Máme opravdu jeden z nemnoha národních pokladů tady. Jsme možná jedním ze dvou, ze tří národů, který po hudební stránce i po stránce toho výkonného umění nejenom po tom co v minulosti bylo zakomponováno, tak, tak je na světové špičce nebo donedávna byl a bylo by krásné, kdyby se tam udržel. A kdyby se tento stav prodlužoval, tak se může dojít k nevratným změnám. Kdy ti lidi prostě z toho oboru odejdou. Tak, tak jenom před tím varuju nebo nechci tady být ponoruje monotónně celou půlhodinu. Jako moc přeju tady těmto lidem znovu, do tváří mnohých z nich jsem se v tu sobotu díval tak, aby, aby se z toho vynořili.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Ta situace se odvíjí a nejenom v kultuře od vlastně stavu epidemie. Podle aktuálních čísel Česko hlásí za posledních 24 hodin 16 642 případů nemoci covid-19. Mimořádná protiepidemická opatření doprovodí i letošní osmadvacátý ročník udílení cen Český lev tuto sobotu. Čím bude ten letošní ročník, pane Kosatíku, zajímavý kromě toho, že pozvání musí dopředu tedy podstoupit takzvaný kloktací test.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Tak tady si netroufám věštit, tak doufám, že bude zajímavý pro lidi, kteří třeba neviděli všechny ty, všechny ty filmy, o které, které tam jde. Takže je třeba přivábí k některému z nich a a já jsem přesvědčen, že je tam z čeho vybírat. Já myslím i tady v tomhle pořadu jsem před časem mluvil o filmu Bohdana Slámy Krajina ve stínu, který z pohledu mého.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Favorizovaný snímek 15 nominací.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
No, z pohledu mého, to znamená člověka, který se zajímá o historii, tak velmi podstatně a podle pro společnost důležitě vrací k tématu vyhnání Němců a na dění v takové nevelké vlastně a trošičku specifické lokalitě tohoto Českorakouského /nesrozumitelné/ ukazuje, že, jaké to je, když to dojde až do těch hrdel a statků ta neláska a i když ti lidi se začnou zabíjet už ne pod tlakem těch velkých ideologií. I když zprostředkovaně vlastně ano, ale tak nějak po sousedku. No a pak teda mým velkým favoritem se přiznám, je film Petr Zelenky Modelář, který mně přišel vlastně z celé té letošní sestavit takový jaksi nejmodernější nebo nej v dobrém slova smyslu, nejlépe popírající jenom české poměry. Neobrací se jenom k tomu zde, co je zde, i když významně z toho těží a nepohrdá tím, aby to tak někdo nepochopil, ale pojednává téma, které je světové nebo evropské a měl jsem z toho radost jako z filmařiny, poněvadž v tom filmu bylo celou dobu na co koukat. A já jsem ještě vychované v té době, kdy kino bylo kolektivním zážitkem. To teď taky moc nemáme. Možná, že časem se, že se filmy začnou točit jinak a že začnou být vnímány podobně jako knihy, že jo kniha je individuální zážitek. To je rozhovor pisatelé se čtenářem /nesrozumitelné/, no tak u těch filmů to do teď ještě bylo jinak. Já jsem se radoval, že v tom Zelenkově filmu jsem toto zažil. No a určitě pozoruhodný film byl taky například Šarlatán Agnieszky Hollandové, ale ten předpokládám většina posluchačů zná nebo bylo by škoda, kdyby ho neznala a další a další.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Vracím se ještě.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Dokumenty například V Síti Klusákův a paní Chalupové, vy promiňte, já jsem vám skočil do řeči.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Omlouvám se, vracím se jenom na závěr k humoristickém románu Jaroslava Haška. Zprvu vycházel jako sešity na pokračování. Jak už tady zaznělo zůstal nedokončen. Jaroslav Hašek zemřel předčasně uprostřed diktování čtvrtého dílu. Můžeme asi jen spekulovat, co zamýšlel se svým literárním hrdinou?

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
A víte, kdo, jestli on něco zamýšlel. On to psal jako pásmo. On byl v situaci, prožil neskutečné věci. Dodnes vlastně nevíme, neznáme mnoho podrobností o tom životě v Rusku, kde byl po určitou dobu v té /nesrozumitelné/ rudým komisařem. Kdy u té Samary nebo v té Samaře bojoval vlastně proti českým, československým legionářům, kteří, což je zvláštní, když se v tom roce 20 vrátil do republiky, tak mu vesměs jako jediní odpustili tu, tu zradu, protože to byla jejich zrodu. On stal se zbraní proti nim. Oni ho nějakým způsobem zřejmě mnozí pochopili lidi jako /nesrozumitelné/ nebo František Lagra a tak dále. Což je taky zajímavé. A on do té Lipnice vlastně odešel téměř umřít jako člověk, který už nevěděl dál, co se sebou ve velkých depresích. No a v této situaci napsal román, nad kterým se řežou smíchy generace a generace, to je situace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Dovedete si pane Kosatíku představit, že by tento román dokončila třeba umělá inteligence. Říkám to záměrně, protože například Švandovo divadlo u příležitosti stoletého výročí premiéry hry RUR Karla Čapka uvedl první divadelní hru napsanou právě umělou inteligencí. Projekt vznikl ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Divadelní akademii múzických umění. A třeba v Německu se tým vědců i umělců za pomoci umělé inteligence snaží dokončit Beethovenovu desátou.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Tak tím jste mou dnešní depresi úspěšně završila. Já jako pisatel teď zjišťuju umělá inteligence, která logicky tu lidskou kapacitně musí převálcovat, takže mi i definitivně odnímá živobytí teď v přímém přenosu. Ale musím se radovat, neboť i toto je nepochybně pokrok. Takže i jiní lidé než já z toho budou těžit a to je dobře.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Tak já vás asi nalákám na dalších poslech Českého rozhlasu Dvojky, protože naše vysílání pokračuje samozřejmě jako každý den i po Jak to vidí. A dnešním hostem byl spisovatel a publicista Pavel Kosatík, žádná umělá inteligence, děkuji za váš čas i názory.

Pavel KOSATÍK, spisovatel a publicista
Děkuju taky a mějte se hezky, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Mým zítřejším hostem bude amerikanista Jiří Pondělíček. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.