Přepis: Jak to vidí Lubomír Zaorálek – 9. dubna 2020

9. duben 2020

Hostem byla socioložka Paulína Tabery.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Dobrý den přeje Zita Senková. Kvůli pandemii koronaviru se odkládají divadelní premiéry, kina se dočasně přesouvají na internet. Hudebníci a festivalové týmy každý den přehodnocují své možnosti, knižní trh je ochromen. Kultura patří k oblastem, které nejvíce zasáhla pandemie. Skončí knihkupci, překladatelé, redaktoři, grafici, hudebníci a celá řada dalších profesí v kultuře na úřadech práce? Udrží se vzdělanost a čtenářská gramotnost, když nebude co číst? Co udělá stát pro přežití kultury a bere to vážně? Nejenom na to se budu ptát dnešního hosta. Je jím ministr kultury Lubomír Zaorálek. Vítejte v našem vysílání, pane Zaorálku.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Dobré ráno přeji, dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Přeji všem inspirativní poslech. Pane Zaorálku, seděl by jste v těchto týdnech raději v Černínském paláci, který znáte jako bývalý šéf naší diplomacie než v Nostickém paláci.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Ono to není jednodušší v tom Černínském paláci dnes, protože dneska jste ministr zahraničí, který vlastně nemůže cestovat. Takže pořádá podobné videokonference, jako jsem měl zrovna včera já, protože včera jsem se videokonferencí účastnil jednání Evropské rady ministrů kultury, což bylo shodou okolností docela podobné na to, na co jsem zvyklý v Černínském paláci a konala se úplně stejně jako ta, která se koná v Černínu, takže dnes je zvláštní doba, dneska kultura, která je úplně zamrzlá, nemáte v provozu divadla, nemáte v provozu vernisáže, tak stejně ministr zahraničí se nachází v podobně zvláštním světě, ten rozdíl není tak velký.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Jestli by jste raději organizoval repatriaci českých občanů ze zahraničí, než zachraňoval českou kulturu, protože to bude úkol, na rozdíl od navrácení našich občanů, na dlouho. Jak se ukazuje podle současné situace.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Ale já dneska se tady zcela ztotožňuji s tím úkolem, který mám nyní a já doufám, že se to podaří za nějakou dobu znovu se v kultuře vrátit k tomu, že se lidi budou moci scházet a strašně bych si přál, a to mě teď hlavně zajímá, abychom se dokázali vrátit k tomu, že kultura je založena na tom, že se lidé potkávají, ž ejsou to vztahy, které jsou navazovány mezi lidmi. To mi teď připadá strašně důležité a moc rád bych se dočkal toho, že se tam vrátíme zpět.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Motto dnešního vysílacího maratonu na vlnách Českého rozhlasu Dvojky zní, ať žije divadlo, ať žijí knížky. Co konkrétně děláte Vy, pane Zaorálku, jako ministr, i česká vláda pro to, aby ti, kteří kulturu v naší zemi dělají, v kultuře pracují, i my samozřejmě, její konzumenti, mohli na konci pandemie radostně, nebo možná s úlevou zvolat, divadlo, knížky, kultura přežila. Vy jste jednal a jednáte s ministryní financí Alenou Schillerovou. Měla to být částka 1,5 miliardy, o které se hovořilo, podle některých informací z médií je ta částka prý nižší, je to miliarda a něco, řeknu, navíc ze státního rozpočtu. Jak je to tedy? Můžete to upřesnit? Na čem jste se dohodli?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
To si myslím, že se nakonec ukáže vlastně asi v průběhu dnešního dne, protože vlastně jednáme pořád, také teď, za chvíli, asi budu znovu mluvit s paní ministryní financí a připravujeme vlastně materiál a připravujeme se na jednání vlády, které by mělo dneska odpoledne probíhat, a já doufám, že tam ten materiál bude schválen. Tam, co se týče té sumy a velikosti, tam jde o to, co se dohodneme, že všechno bude patřit do tohoto balíku. Vlastně ono, jsou tam různé typy položek a jedná se, dám příklad. Co se týče příspěvkových organizací, tak my máme prostředky, řekněme, do poloviny konce května a já bych byl rád, kdybychom už mluvili o tom financování toho dalšího období, jde o to, jestli to uděláme teď nebo se k tomu vrátíme za dva měsíce, takže tam nejde vždy o to, jestli ano nebo ne, ale jde o to, v jaké fázi, jakým způsobem ty prostředky vyplatit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
O jakou tedy, můžete specifikovat tu částku nebo je ještě také předmětem dalšího jednání?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Ta suma řekněme, o které se jedná, je zhruba to, jak jste řekla, něco přes miliardu a především jsou tam položky, které mi připadají zásadní. To je třeba ta jedna, řekněme zhruba 400 milionů, ve kterých chci získat prostředky na to, abych mohl pomoci tomu sektoru, kterému se říká nezávislý v kultuře, to znamená to jsou ti, kteří na ni nemají vlastního zřizovatele, je to poměrně významná síť, taková ta infrastruktura té regionální kultury, která často funguje z výnosů, z příjmů, z návštěvníků, ale která přitom, říkám, nemá vlastního zřizovatele, a my je známe proto, protože se nám hlásí do různých programů a podmínkou pro to, abychom jim dali peníze, jsme si dali, abychom už právě s nimi měli zkušenost, oni někdy už u nás získali dotaci, a my se jim dneska snažíme pomoci v tom, aby to období přežili. Víme, že to jsou profesionálové, že dělají dobře to, co dělají, a nejde teď už jenom jeden projekt, který u nás třeba někdy uplatnili, ale jde o to, aby vůbec ten tým, ten ansámbl, aby vůbec toto období přežil. A tato položka, nebo tento balík se týká třeba také malých nakladatelství, takže když se mluvilo o těch knihkupectvích, tak to se týká právě těch malých nakladatelství, jejichž ediční plány máme, kterým pravidelně pomáháme, je to třeba podpora české literatury, a takové různé typy kulturních projektů, nezávislých institucí, ty by třeba bychom rádi, kdybychom mohli z tohoto balíku podpořit. A pak je tam jiná položka, to je třeba ta, kterou bychom rádi získali prostředky pro regionální muzea, divadla, ale také regionální orchestry, galerie, které zřizovatelé mají, třeba, já nevím, jsou to města, obce, a vím, že ta situace jejich záhy nemusí být jednoduchá, protože ty samosprávy místní přicházejí o daňové výnosy, a je otázka, jak se bude dařit pomoci těmto kulturním zařízením, jejichž výnosy také mizí, kteří také jsou dneska bez prostředků z příjmů a z výnosů, a my tady navrhujeme, že bychom jim pomohli, za předpokladu, že by se k nim neobrátilo zády právě to město a nesnižovalo jim příspěvek, takže tady se, to, co si formulujeme s ministerstvem financí, jsou podmínky, za kterých bychom pomohli zase tady té regionální kultuře a našli nové prostředky, kterými bychom jim pomohli přežít. Vlastně v celé té věci jde o to, aby ta struktura kulturní, aby vlastně nám toto období, než se znovu vrátí do života, aby nám mezitím nezanikla, aby se vůbec kdo měl do toho života vracet.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Znamená to, pane Zaorálku, že spíše "hasíte" ten současný požár pouze nebo postupujete i nějak koncepčně, víte, jestli se díváte už nyní tak říkajíc za roh?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
No já bych rád řekl, že já se snažím vysvětlit, co je na kultuře specifické, protože ono nestačí dnes říci, že je na tom kultura dnes špatně, protože je na tom stejně jako gastronomie nebo cestovní ruch, ale taky jde o to vysvětlit, v čem je její zvláštnost a proč je třeba jí dnes pomoci. Tam jde totiž o to, že ne každý úplně vždycky chápe, že vlastně kultura funguje, velká část kultura, tak, se kterou my, ministerstvo kultury komunikujeme, funguje na neziskovém způsobu, to znamená ona není zařízena, ty instituce nejsou zařízeny na vydělávání zisku. Oni žijí opravdu jenom z dotací, grantů, sponzorů. A teď ve chvíli, kdy přicházejí o tu část příjmů a výnosů, tak vlastně oni nejsou schopni si vzít půjčku, jak se třeba nabízí v programu Covid, protože oni nejsou zisková organizace, která by byla schopna tu půjčku vracet, proto vlastně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Jak jim tedy můžete pomoct?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Jsou to instituce, které jsou ve zvláštním režimu. Jiném, než ostatní. A proto vysvětluji, že nejenom Česká republika, ale i ostatní země Evropy, Německo, Švédsko, Francie, dávají dohromady tyto balíky, aby těmto typům neziskových organizací umožnili vlastně v tomto období nezaniknout. Protože oni právě proto, že nefungují jinak jako ty ostatní, a protože žijí jenom, jak jsem řekl, jenom z těch dotací, grantů, sponzoringu, tak oni nemají prostředky, s kterými by mohli hospodařit, nejsou schopni si vzít půjčku, prostě žijí jinak než ostatní odvětví byznysu. A to znamená právě těmto specificky kulturním organizacím, pokud je chceme udržet a já věřím, že ano, že na tom máme shodu, tak potřebujeme najít program, kterým jim to umožníme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Bere vláda tedy situaci v kultuře a její roli, jak jste ji i popsal, ve společnosti dostatečně vážně?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Ale já věřím, že ano, i když samozřejmě, podle skutku poznáte potřebu dnes schválit ten program a to je potom konkrétní doklad toho, že nejenom já, ale že vláda to bere vážně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Myslíte, že ta částka, říkejme tomu miliarda a půl, nebo a něco, pokryje ty veškeré potřeby? I podle Vašich odhadů, činí aktuální výpadky v kultuře asi dvě miliardy korun měsíčně, a to nejsou třeba započteny ztráty kin, tam se pohybují ty odhady na dalších sto milionů měsíčně, zavřených je 29 příspěvkových organizací ministerstva kultury a jen na vstupném se ztrácí týdně asi 40 milionů korun.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Ano, no Vy se vlastně trošku vracíte k té otázce, kterou jste dala, kterou jsem úplně neodpověděl, jak je to systematické a na jak dlouho to je ta naše pomoc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Právě.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
No, co se týče té sumy, kterou jste uvedla, to není jednoduché vyjádřit, bylo to takové zhruba číslo, asi to je za měsíc, asi jsme počítali, že to může dělat dvě miliardy, ty výpadky v segmentu kultury, a lépe dokážu vyjádřit ztráty našich příspěvkových organizací, tam si to dokážeme přesněji spočítat, že to dělá týdně asi mínus 40 milionů. No a co se týče toho, jak daleko vidíme v té pomoci, ten problém je, že i pro kulturu, stejně jako ostatní ekonomiku, se dost těžko odhaduje, kam dojdeme během dvou, tří měsíců. My vlastně dnes na vládě se máme zabývat tím, že by nám epidemiologové měli předložit určitý plán a výhled dalších kroků nebo alternativy, jak budeme dále postupovat, jakým způsobem a jak rychle budeme uvolňovat určité oblasti života. My se snažíme, aby do toho uvolňování také byly začleněny kulturní instituce, protože je zřejmé, že takové hrady a zámky by mohly přijít na řadu dřív než třeba zrovna divadla. A nebo bychom si přáli, aby se uvažovalo, a už se o tom uvažuje trochu, už jsme o tom mluvili, o knihkupectvích, která by se dala otevírat, vedle některých jiných obchodů, třeba malá, ale to uvidíme, to bude také dneska a myslím spíš v úterý příští týden bude se vést debata, která se tady toho bude týkat, takže ono není lehké plánovat pomoc na půl roku dopředu, když opravdu si neumí nikdo přesně představit, kam se za půl roku dostaneme, ale tak ta pomoc, velká část té pomoci, která se dnes děje, vemte si třeba tu pomoc pro samostatně výdělečné osoby, ta je na řekněme šest týdnů, sedm týdnů, a já se přiznám, že já sám jsem prosazoval to, abychom teď dokázali pomoci třeba právě na to první období dvou měsíců, kdy máme zhruba představu, jak ta situace bude vypadat, abychom spíš postupovali krok za krokem. Na druhé straně je i pravda to, že určitý plán budeme potřebovat. Proto vím, že vlastně v nejbližších dnech se budeme na vládě bavit o takovémto plánu a ten by mohl, podobně, jako to třeba nedávno představili v Rakousku, říct veřejnosti, jakým způsobem můžeme čekat, že se bude situace vyvíjet i z hlediska opatření vlády, i z hlediska těch opatření vůči těm různým odvětvím ekonomiky a třeba i kultury. A v rámci toho bych byl rád, kdyby mohl existovat i nějaký harmonogram pro kulturní zařízení, takže co bude dál, to budeme tak nějak tvořit, ten harmonogram, na tom se bude nyní dělat a já v této chvíli usiluji nejvíc o to, abychom řešili ty nejbližší dva měsíce, protože podle toho harmonogramu, když budeme moci vědět, že je tady šance, že se něco otevře, tak tomu potom můžeme přizpůsobovat i to, co vlastně teď, jaké prostředky a na co budeme chtít.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
O záchraně kultury hovořím se šéfem rezortu, Lubomírem Zaorálkem. Jakou knihu by jste, pane ministře Zaorálku, doporučil posluchačům? Kterou třeba zrovna čtete nebo kterou si koupíte, až to bude možné, až budeme moci do knihkupectví.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Kterou knihu no, já teď, to bude asi takové hodně specifické, ale mě se zalíbila kniha paní Matějíčkové, je taková trochu obtížnější a týká se filozofa Hegela, takže to je taková věc, nevím, kolik je na to teď zrovna nálady, ale to je věc, která mě mile překvapila, je to vlastně kniha na velmi těžké téma, ale napsaná, podle mě, velmi takovým způsobem, že to je i pro širší veřejnost. To mi připadá, že je věc, kterou obdivuji a proto obdivuji paní Matějíčkovou, že takovouhle knihu napsala. A možná dneska, kdy ten život má takovou zvláštní podobu, tak se dá zalézt někde i s takovou těžší knihou. Ale dostat se k ní, to samozřejmě, nejdřív kdo by si ji měl koupit, tak bude muset ještě chvilku počkat. Já jenom doufám, že tohle zrovna nemusí trvat tak dlouho a že ta knihkupectví by se mohla otevřít relativně brzy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Vím, že to je těžké a závisí to určitě na doporučení epidemiologů a dalších expertů, ale kdyby se třeba mohla, v horizontu týdnů, otevřít knihkupectví, víme, že vláda uvolnila část opatření, můžeme třeba na venkovní sportoviště, do hobby marketů. Nic proti tomu, ale člověk potřebuje i duchovní potravu, supermarkety jsou plné lidí, dodržujeme tam dvoumetrové odstupy.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Máte samozřejmě pravdu, ale myslím si, že vláda vlastně, ta opatrnost a to, že se myslelo spíš na železářství nebo podobně, bylo asi dáno tím, že se v té první fázi zvažovalo, aby lidé měli k dispozici ty úplně základní věci k životu, a je pravda, že knihkupectví jsou místa, kde lidé se scházejí, kde se zdržují, že vlastně u nich to nebylo jednoduché je zrovna pustit v té první vlně, ale na druhé straně, já si myslím, pokud se vytvoří nějaké hygienické pravidla, pokud se, já nevím, omezí množství lidí, kteří mohou v tom knihkupectví pobývat, pokud se prostě přijmou nějaká hygienická pravidla, tak se domnívám, že pořád platí co tady teď dnes říkám, že třeba tohle je typ kulturního zařízení, které by mohlo patřit mezi první, a stejně tak si myslím, že kdyby existovala nějaká taková pravidla, tak můžeme uvažovat o těch muzeích a galeriích, aby v nějaké omezené podobě mohly začít svůj provoz. Včera jsem třeba zrovna jednali o přírodních muzeích, muzeích v přírodě, která, to už trošku myslím dále, třeba na to léto, což je taky zvláštní téma, protože muzea v přírodě, vypadá to celkem slibně, ale je pravda, že se tam většinou žije od jedné velké akce k druhé, to znamená jak to udělat, aby se to dalo otevřít, ale zároveň asi nepovolit ty velké hromadné akce, které se tam pořádají. To je cesta, kterou hledáme. A nebude to jednoduché.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Jak to bude, pane ministře, s investicemi v kultuře? S těmi, které jsou plánovány? Budou zachovány?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
V této chvíli nemyslím si, že by byly ohroženy, protože ono se trochu stále počítá s tím, že pokud budeme moci startovat, oživovat ekonomiku, tak to se děje právě formou investic a tady by měl být stát aktivní, takže já jsem přesvědčen, že jestli budeme pomáhat vrátit ekonomiku zpátky na koleje, tak to budeme dělat právě touhle formou, tradiční, v případě recese klasickou, a proto si myslím, že by i kulturní investice měly patřit mezi ta oživující opatření, ve kterých by vláda neměla šetřit, protože bude třeba nahradit to, kde nebudou peníze jinde, ten kapitál, třeba pro rozběh, tak je třeba, a pro rozběh stavebnictví a dalších, bude třeba zvyšovat výdaje, takže v tuto chvíli se o investice v oblasti kultury nějak zvlášť neobávám a myslím si, že je třeba je mít připravené, proto je právě chystáme, a myslím, že bude doba, kdy se právě bude třeba do nich pustit. Možná dokonce to může urychlit některé investice. Já teďka nechci úplně fabulovat, ale uvažoval jsem nad tím, že právě kultura je oblast, která by mohla tomu oživení pomoci a mohli bychom se snažit, kde máme připravené investice, tak je naopak ještě urychlit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Najdete, pane ministře Zaorálku, jednu miliardu korun, kterou jako řešení, na záchranu knižního trhu, nabídly vládě Svaz českých knihkupců a nakladatelů, sdružuje přes 150 velkých i malých knihkupců a nakladatelů, zastupují vlastně téměř 90 % objemu knižního trhu. Očekávají pokles, v letošním roce, nejméně o 30 %. Knižní trh ztratí, podle nich, až tři miliardy obratu.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
No tak Vy tady víte, že já vlastně nad celou kulturou teď, v tuto chvíli, u toho prvního balíku, počítám s jednou miliardou, takže tohle je vlastně poměrně veliká suma, a navíc, tady jde o to, že i z toho co říkám plyne, že my se snažíme pomáhat neziskovým kulturním zařízením. Mluvil jsem o divadlech, nezávislých i kulturních zařízeních, jejichž činnost není založena na zisku, a které žijí právě z dotací a grantů. Pro ty se snažíme získat prostředky, aby jejich provoz úplně nezhasl. A tady, říkám, vlastně jsme uvažovali o těch stovkách milionů, které na to potřebujeme. Ale to, co jste říkala Vy, tak knihkupectví, to vlastně, jedna věc je podpora literatury, a my samozřejmě máme své pravidelné klienty, to jsou ta menší nakladatelství, jejichž ediční plány známe, se kterými poměrně pravidelně pracujeme, právě proto, že jim dáváme dotace, je to podpora třeba české literatury, je to přesně ta forma té pomoci, kterou má na starosti ministerstvo kultury. Ale tady ti velcí nakladatelé, to už ani tak není typ literatury, který podporujeme, ale je to spíš otázka polygrafického průmyslu, to už je odvětví byznysu, a proto o těch otázkách se bavíme s ministrem průmyslu například.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Ale ve finále jsou to všechno knihy a literatura.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
To ano, ale u těch malých nakladatelství víme, je to transparentní, my víme, o jaké knihy jde, a Vy víte, že knihy jsou poměrně velice široký pojem, s různou úrovní a s různou, mohli bychom se bavit o tom, jestli určitý typ publikací potřebujeme podporovat, takže tohle je spíš potom byznys a na to patří programy, které připravuje ministerstvo průmyslu, to je ten Covid, že jo, byznysové podniky, které dělají byznys, tak ty si mohou půjčovat, ty mohou využívat programy, které právě vytváří ministerstvo průmyslu, v těch se týká například otázka odkladu nájmu a celá řada těch opatření, které se připravují pro polygrafický průmysl. My se sice o tom bavíme s panem Havlíčkem, ale pomoc polygrafickému průmyslu prostě přesahuje ministerstvo kultury. To je pomoc jiného typu, a opakuji, to jsem říkal už v úvodu. Něco jiného je, když pomáháte neziskovým kulturním zařízením, které nežijí z toho, že by opravdu generovali zisk, a něco jiného je obraz širší ekonomiky a nás to také zajímá, protože dokonce i v kultuře máme zisková zařízení. Takže i těmi se budeme zabývat, i s těmi se setkávám, a i tady hledáme pomoc, ale to je, řekněme, jiný typ pomoci, a v té první fázi se snažíme hlavně držet toho, co je ministerstvu kultury nejbližší a nejvlastnější, a to je ta pomoc umění, pomoc kultuře a těm, kteří to nedělají pro zisk.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Udrží se vzdělanost a čtenářská gramotnost, když nebude co číst? Tak se obává Svaz těch knihkupců a nakladatelů, kteří se mimochodem už obrátili nejenom na Vás, ale také na premiéra, i na zmíněného ministra průmyslu, obchodu a dopravy, pana Havlíčka.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Tak já si myslím, že to tak rychle nebude, že by nebylo co číst během jednoho měsíce. Oni, když za námi přišli a říkali, že mají výpadek 30 % prodejů, tak to říkali po poměrně velmi krátké době, co ta situace vznikla, a já samozřejmě po nich chci, aby tato svá čísla nějakým způsobem doložili, protože tady v téhle podobě nejsou příliš srozumitelná, rozumíte, to, že někdo říká, po 14 dnech, že má 30 % výpadek knih prodeje, to úplně smysl nedává, a s tím, že má ztráty tří miliard a podobně, takže tohle jsou čísla, která sama o sobě moc neříkají, a má-li se jednat o nějaké pomoci, tak je třeba je opravdu nějakým způsobem doložit. A já hlavně jsem je upozornil na to, že právě knihkupectví jsou mezi těmi, které chceme otevírat co nejdříve, dokonce jsem jim navrhoval, že bychom během 14 dnů mohli s panem ministrem Havlíčkem o takového něco usilovat, ale oni mi v té době řekli, že oni vlastně otevírat nechtějí, protože si myslí, že by lidé v téhle chvíli nekupovali. Tak jenom říkám, že ta debata probíhá, a já si přesto myslím, že bychom nějaká knihkupectví otevřít měli, protože také zvlášť ti menší knihkupci a menší nakladatelství, ty menší prodejny, ty mi poměrně jednoznačně řekli, že oni o to otevřít stojí a proto třeba ta první věc, o kterou budu usilovat, je otevření těchto menších knihkupectví. To kdyby se mi povedlo, třeba v úterý, při debatě na vládě, tak bych byl docela rád.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, až skončí karanténa, na jakou kulturní akci se těšíte nejvíc? Kterou si nenecháte ujít? Třeba v divadle, protože divadelníci jsou také nesmírně postiženi pandemií, těmi dopady, předpokládá většina, že ta letošní divadelní sezóna nejspíš skončila. Mám teda na mysli konec června.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Ano, ano. To je zřejmě pravděpodobné, protože si těžko představit, mluví se třeba o tom možném návratu ještě do škol, před koncem školního roku, o tom se asi uvažovat bude, uvidíme, ale v případě divadel to asi moc nadějně nevypadá, no ale na Vaši otázku, máte pravdu. Stále víc asi mi to bude připadat, že se na to člověk bude docela těšit. Moci se vrátit do divadla, kde se lidé, kde se budou moci sejít lidé, to bude docela asi pěkný okamžik, takže na ten se opravdu těším.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
A máte už něco třeba v plánu? Co by jste rád viděl? Co Vám třeba zatím, jaké představení, ušlo? Nebo to, které muselo být zrušeno kvůli koronaviru a co jste měl v diáři?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
No to bylo více představení. Bylo to několik představení Národního divadla, jako měl jsem toho více v plánu, protože jsem vlastně teď chodil do divadla poměrně hodně, takže to bylo více titulů a teď vlastně se mi zdá, že tak trochu začínáme znovu, takže já vlastně nevím, jak se budou obnovovat ta představení. Stejně, ono se to všechno posouvá, vemte si třeba i galerie, Národní galerie a její plány, strašně bych si přál, aby se realizovalo něco z toho, o čem se mluvilo, jako byla třeba výstava, vernisáž Mikuláše Medka, nevím, jestli bude možné pořádat Rembrandta, jeho výstavu, která se plánovala, takže já si prostě přeji, aby to, o čem jsme mluvili ještě před měsícem, ať je to divadlo nebo galerie, tak abychom aspoň na ten podzim z toho ty věci, na které bylo možné se těšit, tak aby z toho něco bylo, to bych byl hrozně rád.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
To si přeje ministr kultury Lubomír Zaorálek, který byl hostem rozhlasového projektu Dvojky na podporu české kultury. Děkuji Vám za Váš čas, za Vaše názory a držím palce. Mějte se hezky. Na slyšenou.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury:
Děkuji, děkuji, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:
Maratón Ať žije divadlo, ať žijí knížky, pokračuje dál i po zprávách. Těší se na vás kolegové a jejich hosté. Zita Senková přeje všem inspirativní poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je Monitora media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?