Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 26. května 2021

26. květen 2021

Hostem byl soudce Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Vítejte u pravidelného rozhovoru o dění kolem nás Zita Senková přeje všem dobrý den. Pozvání přijal Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Zdravím vás do Plzně.


Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
No, tentokrát jsme v Brně, takže vás zdravím ze slunného Brna.


Zita SENKOVÁ, moderátorka
/Souzvuk zvuků/ celou republiku. Tak naší pozornosti neujde další pád ministra, 6 nových základních práv pro Evropana jedenadvacátého století, jak je navrhuje německý spisovatel Ferdinand von Chirac, či italský boj s mafií, nerušený poslech. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger končí ve funkci. Byl to čtvrtý šéf rezortu během jednoho roku, na postu vydržel 48 dní. Nahradí ho Adam Vojtěch, který rezort vedl. Loni v září rezignoval po kritice premiéra. Pane doktore Baxo, proč premiér Babiš vrátil Adama Vojtěcha zpět do hry?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
No, to asi není úplně otázka pro mě, nicméně tak vlastně se to nabízelo, protože pro to krátké období, které zbývá, do parlamentních voleb to zřejmě není žádná oslnivá nabídka pro někoho, kdo chce jako ministr zdravotnictví dělat nějakou opravdu zdravotnickou politiku, kdo se chce věnovat koncepční práci, kdo nějaké vize a dlouhodobé představy. To myslím, že takhle to teď není, a proto asi ta volba premiéra.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Nepřekvapilo vás to? Proč je to opět ministr, který vlastně z toho postu rezignoval?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
nechci hodnotit konkrétní osobu. Je to spíš ale zase taková ukázka, že, no nerad to říkám, ale prostě ministři začínají být takovým spotřebním zbožím s krátkou dobou trvanlivosti, prostě o něco déle než banány. Víte, to je, to je spíš ukázka bídy, bídy toho dnešního stavu, stavu politiky, kde právě proto, že ty osoby se tak střídají a jsou vybírány v podstatě, tak jako možná někde nahodile, malicherně. Nejsou pro tu funkci příliš dlouho připravovány tyhle osoby, tak aby opravdu tam ve chvíli, kdy dosednou na, do toho úřadu, aby se nemuseli rozhlížet a mohli uskutečňovat, jak jsem říkal, ty dávno promyšlené vize a koncepce no. Tak proto to takhle vypadá. Bohužel tím, že jde o ministra zdravotnictví a tím, že se země a vůbec okolní svět nachází delší čas v jaksi v tom pandemickém stavu, tak, tak to není běžná výměna, na kterou by lidé mávli rukou, ale je to zase něco, co se dotkne každého, každého z nás, protože my vidíme ty výstupy, výstupy z ministerstva zdravotnictví. Myslím teď jako soudci Nejvyššího správního soudu na našich stolech, protože přezkoumáváme ta neustále vydávaná a měněna a rušená opatření, kterým se něco zakazuje, něco omezuje. Někomu něco nedovoluje, někomu něco přikazuje a vidíme, že ani ta opatření samozřejmě nejsou trvanlivá, nejsou kvalitní, a to zase je vidět právě to, co bývá spojeno s výměnou ministrů. To znamená ty aparáty, prostě ty sbory úředníků jsou v jakési nejistotě, co bude, jak bude, kdo bude, co kdo bude chtít, co kdo naopak nebude chtít. Přivede si nějaké lidi. Vyhodí nás a tak podobně. To prostě bohužel to s sebou nese a i na tohle by měli myslet ti, kteří, nejenom ty funkcionáře vybírají, ale i ti, kteří o ty funkce usilují. A to je právě ten problém, že chci-li působit ve veřejném prostoru, měl bych si opravdu říct, jestli, jestli mám všechny ty parametry, abych mohl tu práci nerušeně dělat a na druhé straně, jestli nemám nějakou tu třináctou komnatu. Jinými slovy jestli jsem se v minulosti nedopustil něčeho, o čem bych si teď nechtěl číst v novinách a nechtěl čelit těm nepříjemným otázkám, ale to zdá se absentuje, protože vedle toho, že ten ministr musí být kompetentní člověk, musí být také člověk důvěryhodný, poctivý, aby to co dělá a jsou to i třeba nepříjemné věci, aby to bylo uvěřitelné, aby to bylo důvěryhodné, a aby, aby to skutečně fungovalo a to tady vidíme, že bohužel je to často v ostrém, v ostrém kontrastu, jak se říká, káže se, kaže se voda, pije se víno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Petr Arenberger jako důvod svého odchodu uvedl především tlak na svou rodinu a mediální lynč. Z vašeho pohledu, pane Baxo, vysvětlil pan Arenberger své nesrovnalosti v majetkových přiznáních a podezření z konfliktu zájmů?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Přiznám se, že to nesleduji do detailu, co všechno pan ministr jaksi řekl nebo na co jak reagoval, ale jenom to, že namísto toho, aby se věnovalo opravdu vážné situaci z pozice toho, kdo velké kompetence nějak to regulovat náš společenský život i život každého jednotlivce, tak právě kus toho svého času, denního i večerního musel věnovat právě tím, že se neustále k něčemu vyjadřoval, na něco reagoval a, a to je bezesporu zátěž, která je nejenom, že mu nepřinesla obecnou jaksi důvěryhodnost, ale naopak ještě podstatně snížila. Takže pak i možná ty věci, které by jinak byly, byly přijímány jako dobré, tak jsou tím totálně znehodnoceny.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Za rezignaci ministryně spravedlnosti Marie Benešové kvůli jejím výrokům na adresu představitelů justice a kvůli údajným tlakům na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který před několika dny rezignoval, demonstrovaly minulý týden v pátek v Praze a v dalších městech tisíce lidí. Akci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Jak rozumíte, pane Baxo, těmto požadavkům a otázka druhá, jak rozumíte rozhodnutí Pavla Zemana, skončit po více než 10 letech na postu šéf žalobce.

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Tak pokud jde, pokud /souzvuk zvuků/ po rezignaci, no tak podívejte, lidé mají právo svobodně se vyjadřovat, mají právo se shromažďovat, svoboda projevu. Doufám není v tom směru nějak omezena, takže prostě vyjadřují nějaké politické názory a vůbec nechci říkat, jestli je to oprávněné nebo ne. Není oprávněné, ale můžeme říct toto pozitivní, že lidem není lhostejné, během jaksi volebního období, o průběhu během funkčního období jakékoliv vlády, jak sedí, jak vypadají věci veřejné. Jak vypadají kroky a skutky, výroky různých osob působící v tom veřejném prostoru a prostě se svým způsobem k tomu vyjadřují. To myslím si, že by nemělo nikoho pohoršovat, že jsou lidé veřejně angažovaní a že své názory, své názory prostě vyjadřují, nejenom jednou za 4 roky nebo za 5 let, kdy se konají nějaké volby. Jestli k těm volbám jdou, nejdou a koho volí, nebo koho nevolí, ale že i, že během toho období, že sledují tu konkrétní politiku a dávají najevo způsobem, který je jím jaksi ústavně garantován své názory, takže to rozhodně nepobuřuje nebo nepohoršuje. A naopak docela těší, že, že nezávislost justice. Řada lidí vnímá jako velmi cennou hodnotu, za kterou stojí za to demonstrovat nebo prostě veřejně hromadně třeba projevit tento názor, to bych si z toho vzal jako pozitivní. Pokud jde o Pavla Zemana, tak to o tom bylo řečeno, mnoho asi bych se opakoval.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jsou ty důvody pro vás srozumitelné?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Tak jsou, ale zároveň víte, si myslím, že funkcionář na takovéhle úrovni s takovouhle agendou by měl, jak se říká v popisu práce nejenom, že čelit tlakům a odolávat jim a dokonce aktivně ty tlaky jaksi odrážet, takže jako je důvod k odstoupení to vůbec, vůbec nepřesvědčuje. si myslím, že.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
A když je třeba, by bylo těch tlaků neúnosné. Pavel Zeman sám řekl na tiskové konferenci, že zvažoval rezignaci dříve, ale kauza Vrbětice, tento jeho záměr jaksi posunula.

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
No, dobře skutečně nechci Pavlu Zemanovi nějak sahat se do svědomí, ale je fakt, že osoba v takovéhle funkci si vždycky může vybrat moment důvody, chce-li z funkce odejít, ale je to příliš vysoká funkce s velkou odpovědností a myslím si, že každý by měl přemýšlet, přemýšlet o kontinuitě instituce nebo soustavy v čele stojí a také co bude dál, i když jistě doufám, že nezávislost státního zastupitelství, nestojí, nepadá s jednou osobou. Nicméně, nicméně jaksi v opravdu rozvířené době. Tu funkci jak se říká, dát k dispozici. Myslím si, že není úplně v zájmu instituce a.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak se to může projevit, nebo jaký to může mít dopad /souzvuk zvuků/.

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
se to projevilo v podstatě se to projevilo, protože okamžitě stalo, stalo se to politickým tématem číslo 1. Když téma číslo jedna je tolik, že to je dlouhá řada jedniček, bych tak řekl. Nicméně se kde k tomu, kdekdo k tomu vyjádřil, jak by vlastně, co by vláda měla teď dělat, jestli by měla jmenovat, neměla jmenovat nového nejvyššího státního zástupce, a to určitě jaksi nepřispěje ke stabilitě, protože najednou všichni mají pocit, že ten nejvyšší státní zástupce být jejich nebo podle nich nebo oni by s ním měli být jaksi anebo se naopak každého druhého by mohli vetovat. Takhle si myslím, že právě, a to je ta odpovědnost toho odcházejícího státního zástupce, protože on si jistě není to žádný nezkušený maturant z pohraničí. On si jistě dokázal představit, co bude, když jaksi ohlásí svojí, svojí rezignaci a myslím si, že pokud to cítil, že instituci nemá co dát, nebo že nějak ještě, chce jiné, jiné výzvy nějak absolvovat, tak si měl určitě vybrat klidnější, klidnější okamžik a i to odůvodnění mělo znít asi trochu jinak. Ne, že prostě čelí tlakům ministryně spravedlnosti. To si myslím, že i pokud ty tlaky byly opravdu takové, jaké byly, tak jistě mohl, mohl absolvovat příslušné procedury, který mu bylo, mu bylo vyhrožováno a i tam se nějakým způsobem hájit nebo obhájit. Koneckonců mohl se nechat tedy odvolat vládou, pokud to bylo tak neúnosné, jak, jak tvrdila ministryně spravedlnosti, ale, ale jít tomu naproti a říct prostě, to jako vlastně, ty tlaky jsou tak silné, to si myslím, že k téhle funkci nepatří.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Zaznamenejte ještě, pane Baxo, jednu rezignaci, poslanec Dominik Feri, rezignuje na mandát poslance, nebude kandidovat ani v letošních podzimních parlamentních volbách. Reaguje tak na nařčení ze sexuálních útoků vůči několika ženám, kterých se údajně dopustil před několika lety. Svědectví žen včera přinesly ve společném článku Deník N a Alarm. Dominik Feri nařčení popřel, omluvil se, nicméně za své nevhodné, nepatřičné a negentlemanské chování v minulosti. Za pana Feriho se postavila jeho stranická šéfka a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která cituji její slova, věří, že očistí Dominik tedy své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a ona osobně potom vždy volala. Jak na vás působí tento případ? Je to vlastně nejpopulárnější český politik na sociálních sítích.

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
No, v podstatě je to to co, o čem jsem hovořil před chvílí. Člověk, který chce být ve veřejném prostoru, chce, usiluje o veřejnou funkci, chce být příkladem a vzorem. Tak musím se skutečně zamyslet nad svým životem. A sám si poctivě položit a poctivě si odpovědět na otázku, jestli tady není něco, co by tyhle jeho snahy mohlo zásadně znehodnotit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Ta 13. komnata?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Ano, teď vůbec nevím, samozřejmě do jaké míry to, co se napsalo, jako odpovídá skutečnosti nebo neodpovídá, takže pozitivní na tom, na situaci je to, že pan Feri prostě odstoupil, on hlásil, že nebude kandidovat. To znamená ten veřejný prostor teď nebude zatížen propíráním jeho osobního života, to je asi, to je asi to pozitivní, co je třeba si z toho vzít. A pak je jenom na něm, jak vysvětlí nebo nevysvětlí nebo jak bude čelit těm obviněním, které na jeho adresu byla, byla vyslovena. Ale, ale znovu říkám, zase je to o odpovědnosti každého, kdo chce jaksi působit v tom veřejném prostoru, aby si řekl, budu já, jsme všichni lidé, jsme všichni lidé se svými slabostmi, pokušeními, chybami. Každý máme nějakou minulost, ale musíme si tohle poctivě zvážit, jestli budeme-li někdy nasvícení na pódiu, tak jestli tohle to všechno neznehodnotí tu práci naši. Neznehodnotí obecně třeba i důvěru v politiku, jestli teda smysl do toho jít, anebo nebo naopak poctivě si říci, jak si ty, ty přínosy by nebyly tak velké, jako ty, jako ta negativa a nepouštět se do soutěže.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Případem se začala zabývat policie. Obecně, pane Baxo, jak těžké je podle vašeho názoru vracet se po nějakém podobném podezření a vůbec podezření z trestného činu zpět do a nemusí to být politika, vůbec do pracovního života,?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Je to bezesporu velmi, velmi obtížné, protože, říká se, že to vezmu z druhé strany, lež krátké nohy, ale jak víme ze života, často dokáže dlouho a dlouho utíkat. Takže a myslím si, že ani naší společnosti není úplně jaksi vypěstován, vypěstován takový ten cit pro, pro presumpci neviny, důvěra v instituce, které jaksi řeší otázky viny. Obávám se, že prostě několik novinových článků, jsou jakékoliv, tak zkrátka v téhle internetové době, kdy vše je zaznamenáno, vše je dohledatelné, že to zkrátka zůstane a že, že to nikdy nebude nějak, nějak zapomenuto no.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Z Evropy přišla tvrdá odpověď, Bělorusko, které kvůli zatčení protirežimního novináře Ramana /nesrozumitelné/, donutilo letadlo společnosti RyanAir, mířící z Řecka do Litvy, změnit kurz a přistát v Minsku pod falešnou záminkou údajné bomby na palubě. Evropský stroj letící mezi dvěma evropskými metropolemi s lidmi z různých evropských zemí na palubě a tento závěr, co si o tom myslíte, pane Baxo? Je balík nových unijních sankcí tou správnou či lépe řečeno dostatečnou odpovědí na to, co se stalo?

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Tak ta odpověď byla rychlá, byla jednotná, byla, myslím si dost razantní, takže určitě je to dobře. Je to, je to dobře. jsem přemýšlel o tom, víte novináři jaksi nikde na světě nejsou miláčky politiků, ale zase jestli vidíme znatelné rozdíly mezi vyspělými zeměmi s vysokou úrovní politické kultury, kde novináři mohou dělat svojí práci, a i když kritizují třeba politiky nebo nepíšou oni vždycky hezké věci, tak jsou prostě respektováni, je tam vzájemný respekt, respekt. Novináři respektují politiky, politici respektují novináře. No, ale pak jsou, pak jsou země, které jsou anebo směřují k autoritářství a tam vidíme a není jich málo a na konci na naší domácí scéně občas slyšíme velmi silné výroky, velmi silné výroky, velmi dehonestující výroky, velmi i někdy vulgární výroky na adresu novinářů a jejich práce. A to si myslím, že je velmi neodpovědné ze strany těch, kteří takové výroky pronášejí, protože ono se říká, na začátku každého násilí je slovo. A když prostě takovéhle výroky se, takovýhle výroků se dopouštějí vysocí činitelé, jako tady vidíme třeba prezidenta Lukašenka. Tak je jasné, že ovlivňují veřejné mínění, ovlivňují pohled jednotlivců a že pak, když potom dojde i k nějakým násilným věcem, jako jsme viděli k mučení, k únosům, zajetí, dokonce k vraždám novinářů, tak prostě na začátku vždycky bylo nějaké to slovo. A slovo na adresu teda těch, kteří dělají svojí, svojí práci. Takže toto jenom tak v takové zkratce, jak může vlastně dopadnout, když prostě ten, když ta osoba, která, která takovýhle pohled na novináře, ještě moc, kterou disponuje téměř absolutní, tak jak nejenom v nějakém vnitrostátním kontextu, ale i v tom mezinárodním, jak může zásadně zasáhnout způsobem, který je úplně, úplně skandální.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Letadlo a terorismus i tíha soudního rozhodování jsou hlavními aktéry dramatu divadelní hry německého autora Ferdinanda von Chiracha Teror. A tento spisovatel před nedávnem vydal další knihu Každý člověk. Objemově je to velmi malá knížečka, 23 stran, ale ten obsah podle některých revoluční. Je to vlastně manifest, ve kterém von Chirach vyzývá k rozšíření základních lidských práv Evropana v jedenadvacátém století každý člověk podle něj právo žít ve zdravém a chráněném životním prostředí. právo na digitální sebeurčení, právo na umělou inteligenci, aby třeba algoritmy, které je obtěžují, byly transparentní, prověřitelné. Člověk právo, aby vyjádření veřejných představitelů odpovídaly pravdě a tak dále. Jak se vám, pane Baxo, jeví tyto ideje. Vy jste si knížku objednal. se přiznám, jsem dostala darem od posluchačky z Mnichova paní Dany Eger, děkuji.

Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Na ano tu knížku a knížečka teda máte pravdu. Je to taková prostě kapesník, knížečka, což výhodu, že můžete nosit s sebou a vždycky si nějak prolistovat. Ano, jsem si přečetl a působí to na velmi sympaticky, velmi bych řekl vznešeně, a protože vlastně produkci a působení pana von Chirac sleduji delší čas a velice si vážím, že je to jeden z těch právníků, kteří se /nesrozumitelné/ nedělají jenom to své řemeslo, ale přemýšlejí o věcech veřejných. Pohybují ve veřejném prostoru a kladou v těch svých uměleckých dílech takové ty opravdu palčivé otázky, různá dilemata mezi právem, morálkou, etikou. A takže tohle, tohle je další jeho příspěvek do toho veřejného prostoru. Možná posluchačům můžeme připomenout, že on to tak trochu možná v krvi, protože ze dvou stran, protože jeho dědeček byl vlastně jeden z Baldun von Chirac. Jeden z těch hlavních válečných zločinců, nacistické éry, který byl odsouzen v norimberském procesu na 20 roků, ale jaksi zběhl z maminčiny strany pradědeček od prababičky byl Arthur /nesrozumitelné/, což zase jméno, které možná většině posluchačů nic neřekne. Byl to jeden z těch otců zakladatelů, kteří vlastně formulovali deklaraci nezávislosti v roce 1776, kdy těch 13 anglických jaksi kolonií vyhlásilo nezávislost na koruně a vlastně vznikly Spojené státy /nesrozumitelné/ tvorby americké ústavy. A on právě to vysvětlit Ferdinand von Chirac tak, že tihle lidé také ve své době prostě mohli být považovány za utopisty, když zformuloval, deklaraci nezávislosti o něco později ve Francii /nesrozumitelné/. Je to známá postava, při francouzské revoluci byl zase u deklarace práv, člověka a občana. Prostě byly to samozřejmě dokumenty, které ve své době vůbec neodpovídaly společenské realitě, ale jak vidno i po těch stoletích, jsou vlastně takovým prazákladem toho našeho současného katalogu, všeobecných základních lidských práv a svobod. No a pan Štefan Chirac říká, no ale tihle jaksi otcové zakladatelé, tihle naši prapředci nemohli tušit nic o tom, co vlastně, v čem dneska my se pohybujeme, nevěděli nebo, nebo nedokázali představit, co to bude jednou internet, co jsou to sociální sítě, jakou mají ty algoritmy moc, umělá inteligence, klimatické změny, globalizace a tohle to všechno. A on říká, k tomu co máme, nejde o to to nějak rušit nebo revidovat nebo zahodit, že to nějaké překonané vyčpělé, ale pokusil se zformulovat těchhle těch vámi zmíněných 6 článku, říká, pojďme o tom diskutovat, pojďme doplnit to, co máme, aby člověk vlastně se cítil jaksi stejně bezpečně jako lidé v zemích, kde pak ty původní dokumenty, původní deklarace se postupně jako dostaly do zákonodárství, do ústav a byly postupně uvedeny, uvedeny v život a jsou dneska součástí naše, našeho nějakého bytí a naší, naší právní jistoty. To mi na tom připadá velice jaksi poctivé. Trochu ano, trochu idealistické, nicméně si myslím, že po malých krůčcích, po nějaké veřejné diskuzi, se můžeme třeba dočkat, tak jako se dočkali a on to tam také připomíná v knížečce, že i když v roce 1776 napsali ti autoři, že lidé se rodí jako, jako svobodní a rovní v právech, tak to vůbec neplatilo v době, protože i mezi nimi byli přece ti, kteří vlastnili otroky, a tak dále, a tak dále. Teprve někdy v polovině šedesátých let americké zákonodárství vlastně prosadilo formálně tedy rovnost, rovnost občanů bez závislosti, na barvě kůže a jak víme, do dneška to ta otázka není vyřešená. Nicméně tyhle ty principy, tyhle ty ideály, myslím si, že mají být formulovány. Potřebujeme to každý pro svůj život, abychom se, abychom se k nim nějak třeba dokázali přibližovat nebo abychom ty své momentální skutky poměřovali třeba těmi ideály.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Konstatuje soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Děkuji za váš čas, boj s mafií necháme na příště, který jsme avizovali. Přeji vám hezký den a zvu k zítřejšímu Jak to vidí. Mým hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.


Josef BAXA, soudce Nejvyššího správního soudu
Děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Na shledanou, příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojka.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beeye www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.