Přepis: Jak to vidí Ivan Hoffman – 26. července 2021

27. červenec 2021

Hostem byl komentátor Ivan Hoffman.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Je tady nový týden a s ním nové rozhovory v souvislostech. Příjemný den přeje Zita Senková. Postupně vám nabídnu názory hudebníka, demografky, ekonoma a advokátky. Příští minuty jsou vyhrazeny pohledu komentátora Ivana Hoffmana, který opět usedl ve zlínském studiu. Krásný den, Ivane.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Podobně i vám a také samozřejmě našim posluchačům, hezký den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Věnovat se budeme například jedné předvolební přepadovce, olympiádě ve stínu covidu či surovinové politice a poslední pracovní cestě německé kancléřky do Spojených států, nerušený poslech. Prezident Miloš Zeman si užívá dovolenou. Politici si naopak jen tak neodpočinou. Roztáčejí se totiž kola předvolební kampaně. Jaká dosud, Ivane, je, co ji charakterizuje? Už víme, že šéf hnutí ANOpremiér Andrej Babiš vydal novou knihu. Například koalice Spolu přichází s již vyzkoušeným volebním autobusem. SPD zase nasazuje kamion. Nové hnutí Přísaha někdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachty finišuje přípravu kandidátních listin a tak dále.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Já myslím, že jste to velmi pěkně shrnula hned v úvodu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Je toho mnohem víc.

Ivan HOFFMAN, komentátor
No, já bych řekl, že ta kampaň je trochu zvláštní tím, že to je taková stará zkušenost, že, že to úplně nejlepší, co můžou politici udělat, je dělat kampaň kontaktní. To znamená spoléhat se na setkání s voliči. No, a to v dnešní době je problém, protože i když teď ta epidemiologická situace není úplně, úplně nejhorší, už bylo nám i hůř. Přesto ta situace je stále vážná. Lidé jsou opatrní a je potřeba prostě udržovat určité rozestupy a, a tak dál. To znamená, dělat kampaň v této době není vůbec jednoduché. To znamená asi hodně bude rozhodovat, jak kdo bude šikovný virtuálně a využije prostě jiné, jiné možnosti komunikace no. O tom, v tom je to, v tom je to prostě letos jiné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Nehledě na tuto situaci, kterou jste popsal. Vy jste komentoval už desítky voleb, jak se vůbec o letních prázdninách, dovolených získává pozornost voličů a možná se můžeme i trochu ohlédnout do minulosti, do kdy ve vašich očích vlastně dělal, udělal efektivní kampaň, předvedl takovou?

Ivan HOFFMAN, komentátor
Je pravda, že největší vlastně zájem o politiku a tím pádem samozřejmě i o volby byl před těmi 25-30 lety. Když se změnil režim a místo takové té povinné manifestační účasti u voleb, kde vlastně nebylo příliš z čeho vybírat, protože byla jednotná kandidátka Národní fronty, tak najednou vznikla možnost si mezi politiky vybírat. Pro všechny mladší ročníky je to, je to naprostá samozřejmost. Ale já ještě třeba patřím k té generaci, pro které to byla taková novinka, že, že vlastně do dnes si ty první kampaně asi pamatujeme. Já mám pocit, že pokud bychom měli vybrat takové /nesrozumitelné/, takové mimořádné momenty. Oni byly někdy i vtipné jednu dobu, když největší soupeření probíhalo mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem, potažmo mezi ČSSD a ODS. Tak vyrazili sociální demokraté na kampaň s takovým autobusem a na jeho střeše bylo napsáno něco ve smyslu, nazdar Václave. Jinými slovy zatímco se přesouval šéf ODS vrtulníkem anebo aspoň tak se mu to přehazovalo, tak ČSSD byla za stranu lidovou, která prostě jezdí obyčejným autobusem. Bylo to velmi úspěšná kampaň, ale říkám to proto, že to bylo v době, kdy ještě politici měli i smysl pro nějakej vtip. Potom se ta atmosféra postupně přitvrzovala a vítězily spíše kampaně negativní. To znamená, než by politici nabízeli program vlastní strany, tak raději hledali slabá místa svých protivníků, útočili na ně. A vlastně před každými volbami, když se podíváme do minulosti, tak se na poslední chvíli, když už vlastně se s tím nedalo moc udělat, když se na to nedalo příliš zareagovat, objevovaly kauzy, kterou některou z těch stran poškodily a vlastně pokaždé vznikala otázka, jestli je to teda on nás novinářů, od médií, od komentátorů fér, že vlastně s něčím takovým přicházíme. Jestli má přednost informovat občana o něčem, co je, co je závažné a co by měl před volbami vědět, anebo už je to manipulace, která vlastně jednu stranu znevýhodňuje cíleně informací, na kterou už potom nebude možné příliš zareagovat. Já si myslím, že v tom se to měnilo. Kdybych se to na to podíval dnes, tak mám pocit, že jsme se dostali do další fáze, a to nejenom při těchto posledních volbách, kdy jakoby už ty politici neměli co nabídnout. Věděli o tom, že nemají příliš co nabídnout, a tak přicházejí spíše s takovými programy obecnými. A vlastně nikdo, i když všichni říkají, že chtějí změnu, vlastně neslibuje něco, co by zásadním způsobem mělo změnit život občanů. Bojí se vlastně jít do nějakého rizika a nabízet nějaká nějaká úplně originální nová, nová řešení. My to můžeme vlastně v této kampani docela dobře vidět na, na Pirátech, kteří přicházeli do politiky jako strana, která se zásadním způsobem od všech ostatních chtěla odlišit. A to jak způsobem, jak tu politiku dělají, tak i tématy. A ve chvíli, když jim začaly růst preference, tak začali dávat pozor na to, aby o ně nepřišli. A začala se z nich stávat vlastně standardní strana, jako jsou všechny ty ostatní, na což potom ty preference reagovaly tím, že začaly mírně klesat. Říkám tím, že dneska si vybírat, že skoro není možné udělat chybu, protože tak jsou si všichni podobní, že, že doopravdy těžko se mezi těmi politickými programy hledá něco doopravdy originálního.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a její poradce čerstvý sociální demokrat Matěj Stropnický Dvojka na pražské kandidátce byli na inspekci v jedné z firem v Ústeckém kraji. S inspektory a policisty navštívili podnik vyrábějící holítka na jedno použití. Fotky z kontroly pak oba zveřejnili na sociálních sítích. Jejich postup vyvolal kritiku, veřejnost i opozičník politici to považují za předvolební marketing. Oba, tedy paní Maláčová a pan Stropnický si kritiku nepřipouští a tu účast na kontrole vysvětlují tím, že hájí práva stovek tisíc pracujících. Jak vy to, Ivane, vidíte?

Ivan HOFFMAN, komentátor
No, za prvé je potřeba říct, že, že ta jejich kontrola je doopravdy PR. Je to politická kampaň. Není to běžná kontrola, kterou by dělali vždycky, dělají teď, protože před volbami, protože potřebují dát své cílové skupině a tou skupinou jsou zaměstnanci. Nějaký, nějaký signál něco, čeho by se ti jejich potenciální voliči mohli chytit a co by případně mohlo být důvodem jim dát hlas. To znamená, to není tak, že oni tam šli a a zastírají, že to snad není kampaň. To jednoznačně je kampaň. Ona je i vlastně správně sociálně demokratická. To, že vyvolává kritiku, dejme tomu, i šéfa té firmy. Tak to je naprosto přirozené, protože ČSSD necílí na vlastníky a manažery firem. Ti jsou spíše cílovou skupinou jiných stran, pravicových, liberálních. To znamená, já, já bych dokonce řekl, že při té bezvýraznosti těch kampaní ČSSD, kdy nemohly být pravicoví, báli se být příliš levicoví. A tak nakonec byli liberální jako všichni. Já bych to vnímal spíš jako takový šťastný moment, že se jim konečně podařilo najít nějaké levicové téma, které tímto způsobem prezentují. No a ta negativní reklama je také reklama, takže vlastně oni mají štěstí, že se do nich někteří liberální orientovaní komentátoři, kteří mají jiné politické preference, že se do nich tak pustili, protože to vlastně spíš ještě připomnělo, že někde doopravdy byli, protože jinak by se to z těch sociálních sítí velká část občanů zřejmě ani vůbec nedověděla. Ale já myslím, že to je, že to je v pořádku, že je to originální příspěvek do těch kampaní. Já bych spíš očekával, že i ostatní se pokusí nějakým podobným způsobem zaujmout tu svou cílovou skupinu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Jak řekla paní Maláčová, zvyšuje to zájem o téma.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Ano, to určitě ano, protože když se tam nahrnuli vlastně všichni možní od policie přes sociální úřad, úřadů práce a já nevím co. Tak to musel v takové malé firmě vyvolat doopravdy pozdvižení. To nešlo přehlédnout.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Zůstaňme ještě u politiky, byť se teď zaměříme na tu zahraniční. Spojené státy a Německo se dohodly na dokončení plynovodu Nord stream 2, pro přepravu ruského zemního plynu do Evropy bez uvalení dalších amerických sankcí. Ty budou aktuální pouze v případě, že Moskva plynovod použije jako politickou zbraň. Co z toho lze vyvodit z té domluvy?

Ivan HOFFMAN, komentátor
Z té domluvy ono je samozřejmě jednoduché to prostě shrnout jednou větou, a to že košile je bližší než kabát. Německo prostě potřebuje plyn. Ten, ten způsob dopravy dosavadní přes Ukrajinu byl chvílema riskantní, protože ve chvíli, když probíhá politický boj, tak samozřejmě i ta energetika je součástí, řekl bych takového vydírání, anebo nebo, nebo snahy prosadit svoje, svoje zájmy i jinou cestou, než je ta politická nebo v tom horším případě dokonce vojenská. To znamená ta ikonka hraje obrovskou roli ve vztazích mezi národy. A tady se ukázalo, že pro, pro Německo je ten ruský plyn nakonec důležitější, než jsou zájmy Ukrajiny na jejichž straně teda formálně, ale, ale i prakticky bych řekl stojí v tom sporu s Ruskem. No a taky se ukázalo, že pro Spojené státy je důležitější vztah s Německem než s Ukrajinou a server Politiko vlivný, který se rád cituje jako seriózní zdroj, dokonce tvrdí, že Američané neoficiálně vyzvali ukrajinské politiky, aby se zdrželi komentářů. Jinými slovy, aby byli zticha. Což teda potom samozřejmě mnoho lidí vnímá jako jakousi kudlu do zad, jakousi zradu těch Ukrajinců, kteří pochopitelně touto dohodou jsou politicky oslabeni, jeho zejména ta jejich pozice ve sporu s Ruskem. Nicméně musíme si říct, že takovéto kudly do zad jsou řekl bych dosti přirozené a běžné. A když jde o energie, tak vidíme různé paradoxy a já vzpomenu, že když se za druhé světová války šel, organizoval, takhle, když, když prodával letecký petrolej německé Luftwaffe, tak politici v bombardované Británii k tomu měli říct takový památný výrok, že, co je dobré pro /nesrozumitelné/, to je dobré pro Británii. Jinými slovy ten byznys velmi často vítězí nad, nad politikou a nad tím, co politici deklarují. A snaží se tvrdit, že, že dělají to, co je správné. Ne oni většinou dělají to, co je výhodné a tato dohoda. Byla důležitá pro Američany, aby zahladili vlastně ty spory s Německem, protože momentálně vyhlížejí jiného nepřítele a nechtějí být rozhádání se všemi na všech stranách. To znamená nový prezident Biden, vyhodnotil situaci tak, že raději obětuje takovou tu nadstandardní politiku s Ukrajinou, než by poškodil vztahy s Německem, já to teda vnímám takto.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Pro Německo, jak už jste i naznačil, je to vlastně také výhodné. Zdvojnásobí se kapacita toho přímého propojení z Ruska. Co možná i v této souvislosti podle vás ukázala podle všeho poslední cesta Angely Merkelové v roli německé kancléřky do Spojených států? Řekla ve Washingtonu mimo jiné, že Německo a Amerika nejsou jenom spojenci a partneři ale i přátelé. Tak německý tisk to docela glosoval takovou možná ironii. Kéž by to tak bylo, respektive zůstalo.

Ivan HOFFMAN, komentátor
No tak ty německoamerické vztahy nebyly za minulého prezidenta Donalda Trumpa vůbec ideální. Řekl bych, že dokonce byly bezprecedentně špatné. A když se na to díváme jako z takového delšího geopolitického pohledu. Asi je možná dobré v té souvislosti zmínit George Friedmana, což je americký zpravodajský expert, odborník na národní bezpečnost a autor mnoha bestsellerů o americké zahraniční politice. Je to také šéf agentury zpravodajské soukromé /nesrozumitelné/ velmi vlivné. No a ten vlastně ve svých výrocích, když hovoří o amerických zahraničněpolitických prioritách a amerických zájmech, tak jednou z nich je, zabránit vždy a za všech okolností spolupráci nějaké úzké technologicky silného Německa s Ruskem bohatým na suroviny. To je prostě americký strašák, že Němci Rusové by si mohli padnout do noty a byli si blízcí. To znamená, určitě, určitě ve všech těch politických debatách, které v Americe probíhají, se, se ten Nord stream rozebíral ze všech stran a nakonec zřejmě zvítězil ten názor, že, kdyby dejme tomu to potrubí vyhodili do vzduchu, pod mořem nějakou minou nebo tak, tak by paradoxně došlo k utužení těch německoruských vztahů. Všichni na tom prodělali. Byli by Američani naštvaní. Tak nakonec se rozhodli zřejmě, že bude lepší dát do pořádku vztahy s Německem a touto věcí se přestat zabývat a hledat spojenectví někde jinde. Určitě to takhle nějak je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Takto vidí komentátor Ivan Hoffman. V Japonsku začaly dvaatřicáté letní olympijské hry, odložené o rok. V Tokiu bez diváků všude za přísných protiepidemických opatření s testy na koronavirus na každém kroku. Řekla bych Ivane, že už nyní vlastně vešly do dějin. Jak na ně pohlížíte? Mohli bychom ještě dodat, že Japonsko má s pořádáním her docela smůlu, když se ohlédneme do historie.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Asi jo, asi je dobré začít tím, že i samotní Japonci si nejsou jisti, jestli tam ta olympiáda vůbec měla za této situace proběhnout.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
A měla?

Ivan HOFFMAN, komentátor
Já si myslím, že já si myslím, že asi ano, k tomu se dostanou, ale jejich vlastně takový jeden z důležitých odpodpůrných argumentů, argumentů proti je to, že si musíme uvědomit, že Japonsko stále ještě žije ve stínu jaderné havárie ve Fukušimě, kde prostě ty kompenzace těch, toho neštěstí, anebo nebo řešení té situace ze strany vlády, není ideální a, a ta veřejnost má pocit, že by vlastně prioritu asi mělo být, dávat tu zemi do pořádku po té tragédii, více pomoci těm lidem a tak dál, než pořádat takovouto finančně nákladnou věc. To je, to je jedna stránka toho. Ale druhá stránka je tak, že samozřejmě i mezi Japonci hodně takových, kteří jsou patrioti a jsou si vědomi toho, že japonsko se dostalo do, do hledáčku celého světa, a i když vlastně ti, ti sportovci soupeří bez publika, tak si musíme uvědomit, že v dnešní době, a to už to není jenom dnes, ale už je to delší dobu. Je ten televizní přenos, který sledují miliony, miliardy lidí daleko, daleko sledovanější, než je ta fyzická návštěvnost přímo na tom stadioně. Sportovci sami už vlastně žijí v této covidové situaci nějakou dobu a přišli na to, že, že bez těch diváků to není dobré, ale je to lepší, než nesoutěžit vůbec, než úplně zastavit ten život a tak dál. A pro nás ty sportovní přenosy jsou vlastně takovým návratem do normality, protože tam vidíme prázdné tribuny, je takové smutné, ale nakonec se přece jenom díváme spíše na ty sportovce a je to strašně příjemné vidět, že 7 našich tenistů vyhraje 7 zápasů. A je to takové a teď už 9 vlastně. Já jsem vlastně odběhl sem do studia od, od našich tenistek, které sleduju. No a to, že chci říct, že asi smysl to má, protože ta olympiáda vždycky spojuje lidi po celém světě, národy tak nějak v tom období té olympiády víme, že všichni nějak patříme spolu. A také, i když je to olympiáda doopravdy divná, tak, tak toto její poselství je právě v této době možná důležitější než jindy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Mimochodem Jakubovi Tomečkovi uniklo finále /nesrozumitelné/ až ve dramatickém rozstřelu. Mezi 6 nejlepších se nevešla ani Šumová. To jenom krátce.

Ivan HOFFMAN, komentátor
O to jsem přišel, když jsem byl na cestě ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Mimochodem kvůli olympijským hrám vznikly v Japonsku právě dálnice nebo legendární šinkansen. O našich sportovcích se začalo mluvit ještě před startem olympijských her a důvodem byl rostoucí počet nakažených. Jak vy se díváte na tuto kauzu? Byla jasně stanovena, dodržena pravidla, která tomu měla zabránit? Otázka je samozřejmě, zda by se riziko nákazy, jaké by bylo zde nižší nebo nulové, nulové asi teda neexistuje.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Já bych řekl, že ten, ten skandál vyvolal prostě bouřlivé reakci a viníci byli označeni ještě předtím, než to bylo vyšetřeno a také po zásluze dostali, dostalo se jim drsné kritiky, ale když se na to člověk podívá blíž a zjišťuje další a další informace, tak ono je to vždycky tak, že rešerše kazí story a není to teda tak, že jeden neočkovaný lékař je, je vinen celou tou kauzou. Ukazuje se, že to je složitější. Mě zaujal výrok Petra Hercíka, to je výkonný ředitel společnosti Sport Invest & marketing. A on se vlastně stará marketingově o to naše nešťastné duo Markéty Nauš Slukové a Barbory Hermannové, které nemohly soutěžit v plážovém volejbalu. A ten řekl, že ta smůla byla samotná organizace odletu. Takže byl vytvořen jako jeden velký mediální cirkus. Téměř celý den se natáčelo množství obsahu na, na sociální sítě a na různé kanály Českého olympijského výboru. To znamená, že, že ta bezpečnostní opatření byla podle něj podceněná ještě předtím než lidi do toho letadla nasedli a teď je těžké vlastně říct, kdo z nich se nakazil a od koho. A přišlo mi až líto teda toho lékaře, který to schytal za všechny. Hlavně i kvůli tomu, že nebyl očkovaný a jeho vztah k očkování je, z toho co řekl spíše negativní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Tak asi to jde také ruka v ruce jo.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Přesně tak, tak on to potom schytal, protože dnes už ta atmosféra ve společnosti, kdy více je naočkovaných než nenaočkovaných a více je stoupenců očkování než odpůrců, tak se překlání spíše proti těm, kteří očkování odmítají. A on omezeně spadnul, takže tím pádem už rovnou se to vzal tak, že všechny nakazil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Otázka je, proč to delegace jiných zemí zvládly podstatně lépe a také třeba, proč to zvládl lépe nedávný evropský fotbalový šampionát, ale na to asi nyní nebudeme mít odpověď.

Ivan HOFFMAN, komentátor
No je, je to tak, že my jsme, zdá se hodně benevolentní. Také ne náhodou jsme jednu dobu byli zemí, kde na milion obyvatel bylo nejvíce mrtvých. Byli jsme na tom hůř než, než země, které vnímáme jako, jako, jako země v naprosté katastrofě, jako třeba Indonésie. To znamená, že asi nám tak nějak otrnulo a jsme prostě imunní nějak psycho, psychologicky vůči té nákaze, a pak na to doplácíme. Jako ta opatrnost je strašně, strašně důležitá. Ale stále víc se to stává individuální záležitostí. Je to otázka individuálního přístupu každého jednoho a těch nezodpovědných lidí je mezi náma hodně no.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Teď mě napadá citát Milana Lasici. S ľuďmi treba opatrne. Minulý týden se rodina rozloučila s panem Lasicou. Populární uznávaný slovenský herec, dramatik a režisér zkolaboval na koncertě při potlesku, po poslední písni. Jak se říká, mezi divadelníky odešel navždy z místa, pro které se narodil, zemřel na jevišti.

Ivan HOFFMAN, komentátor
On je zvláštní fenomén. Vlastně jsem si uvědomil, že stále jsem ho bral jako součásti toho dua s Juliem Satinským a najednou jsem si uvědomil, že Luius Satinský zemřel už hrozně dávno před nějakými 19 lety jo. Ale, ale přitom ten sice stále mi s ním nějak splývá dohromady. Je to určitě tím, že já pamatuju z mládí, když začínali a a byli skutečně neuvěřitelní. Tak oni vycházeli hodně z Voskovce a Wericha. Měli rádi Horníčka a také to asi je dobré říct, že ten jejich televizní rozhovor s Horníčkem byl, byl vlastně i vstupem i do Česka, protože tady je najednou lidé objevili jako nesmírně vtipné. No a Milan Lasica byl v té dvojici ten, ten suchar. Ten takový, který jenom stručně bez mnoha slov glosoval to, co říkal ten mnohomluvný a živelný Julius Satinský. A oni se k sobě vlastně v tomhle tom strašně dobře hodili. Já, já bych rád řekl ještě jednu věc k tomu, že když teď Lasica zemřel, tak jsem překvapeně zjistil, že, že na Slovensku ten vztah k němu byl nejednoznačný. Překvapil mě, že ne každý ho měl rád jo. Z těch reakcí sociálních sítí se zdá, že asi některým lidem vadila jeho orientace politická, liberálně pravicová, kterou se on teda nikdy netajil. Asi neměl sympatizanty mezi národovci, kteří nemají smysl pro humor. No a je to tak, že ten jejich humor byl intelektuální. Smáli se s nimi lidé chytří, lidé tolerantní. A ti ostatní mohli mít dojem, že si Lasica a Satinský dělají legraci z nich. Já jsem ten pocit nikdy neměl a měl jsem je hrozně rád.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Tak možná jedna věta ještě od pana Lasici, pamatujete na dobu před internetem, kdy jsme si mysleli, že za lidskou hloupost může nedostatek přístupu k informacím? Tak v tom to nebylo.

Ivan HOFFMAN, komentátor
Přesně tak nebylo to v tom.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
Děkuji moc komentátorovi Ivanu Hoffmanovi za jeho postřehy a zvu k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Dvojka. Zita Senková přeje všem příjemný den.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beeye www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser