Přepis: Jak to vidí Denisa Hejlová – 9. června 2021

9. červen 2021

Hostem byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.

Vladimír KROC, moderátor
Hostem pořadu jak to vidí je dnes vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová, dobrý den.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
Proč vláda neumí komunikovat s občany, jak přesvědčit o potřebnosti preventivního očkování mladé lidi, jak pomohou osvětové kampaně influenceři a co s mladými voliči může udělat kauza Dominika Feriho. Jak může být úspěšná komunikace založená na kouřových signálech. Tak to jsou některá z témat, která společně probereme, příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Zdá se mi to nebo vláda chronicky nezvládá komunikovat s občany.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
To se vám určitě nezdá, je to tak, a přestože vláda mnohokrát říkala, že tu komunikaci chce zlepšit, tak tam žádné kroky nenastaly, ačkoliv na to měla téměř rok a půl, tak ani.

Vladimír KROC, moderátor
V souvislosti s covidem?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ano v souvislosti s koronavirem, ale vlastně nejenom s ním, tam je problém v celé té struktuře té vládní komunikace, která nám tady jaksi zůstala z toho našeho socialistického zřízení a nezměnila se. Dneska ta situace jiná. Lidé nevyjadřují svůj politický hlas jenom jednou 4 roky za 4 roky ve volbách, ale vyjadřují je neustále a vláda se nenaučila s nimi mluvit, naslouchat jim a promítat vlastně některá ta jejich přání do té aktuální situace.

Vladimír KROC, moderátor
Nedeprimuje vás to jako odbornici, neprobouzí to vás pocit zmaru, kde jsou ti odborníci, které vzděláváte?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Je to tak, ale já jsem samozřejmě optimistka až idealisticka, proto také jsem na akademické půdě. Věřím v to, že když budeme vzdělávat mladé lidi v tom novém oboru, který k nám vlastně přichází ve strategické komunikace a ve vládní komunikace, takže se to jednou za několik let zlepší.

Vladimír KROC, moderátor
Je zvláštní, že někteří politici mají osobní PR dokonale zvládnuto, ale jakto, že vláda jako celek, jako kolektiv a vlastně ani jednotlivá ministerstva ji evidentně nezvládají.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
To je velmi dobrá otázka. Tam totiž takový rozdíl, když děláte politické PR nebo politický marketing, tak opravdu vlastně se snažíte ten svůj produkt doručit co nejvíce lidem a přesvědčit je o tom, aby s ním souzněli. Takzvaně, aby ho koupili. Ale když dělá ta vládní komunikace, tak tam je potřeba nejenom ta jednosměrná komunikace, ale skutečného dialogu, naslouchání a vlastně rozpoznávání potřeb těch jednotlivých skupin lidí, co oni potřebují a co by jim mělo pomoct. Takže ten vztah opravdu není jednosměrný, je oboustranný a to je hrozně těžké. Na to nemáme vytvořenou infrastrukturu a i ti odborníci musejí být vlastně vzdělání v něčem trošku jiném.

Vladimír KROC, moderátor
Co byste tedy pod poradila, kdyby se na vás obrátili z úřadu vlády, řekli, tak dobře, jak to mám dělat, jak máme naslouchat lidem, co chtějí, co potřebují, co by od nás rádi slyšeli.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
/nesrozumitelné/ naštěstí nikdo neobrátil, ale určitě samozřejmě co vláda měla v první řadě udělat, je já tu komunikaci koordinovat. To znamená vytvořit jeden komunikační tým a expertní tým zároveň, který to bude řídit, protože tím, jak to bylo rozseté po mnoha institucích, tak ti lidé se nedokázali spolu domluvit a pak docházelo k těm chybám v komunikaci a k tomu, že každý říkal něco trochu jiného a lidé byli zahlcení a té komunikace bylo příliš.

Vladimír KROC, moderátor
Je to jenom naše bolest, anebo se s tím potýkají i třeba v zahraničí pokud máte o tom informace. Máte příklad toho, jak to třeba někdy některé zahraniční čí zemi funguje.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Tak ta koronavirová epidemie není a nebyla lehká. A určitě tady není jeden dobrý příklad. Ale vidíme třeba právě na průzkumech, která se nedávno objevily, že v těch jiných zemích, přestože ta situace byla stejně těžká jako u nás, tak lidé zpětně ji hodnotí jako lepší, pozitivněji, a to jsou třeba i naši sousedé. Třeba Rakousko, nemusíme chodit zrovna Velké Británie, kde také ty chyby té komunikace tam také byly, byly v každé zemi, ale třeba ne tak velké jako u nás.

Vladimír KROC, moderátor
Týden burcující inzerát, který musí úředníci na podporu očkování, měl možná spíš opačný efekt, někdy působí skoro jako parodie. Máte pro to vysvětlení, že se to nedaří, i když věřím, že na začátku asi musel být dobrý záměr.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Určitě tak tohle to bylo také právě způsobeno nějakou tou nekoordinací a já jsem vlastně ráda, že ten inzerát vyšel, protože upozornil na to, jak moc ta vládní komunikace je špatná.

Vladimír KROC, moderátor
Jak měl vypadat jinak?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
No, on neměl vůbec vyjít takto ojediněle jo. To prostě je otázkou nějaké soustavné, sousledné práce nejenom jednoho obrázku, který vyjde někde v novinách ještě špatně grafické a textově upravený.

Vladimír KROC, moderátor
Proč myslíte, že zejména u mladších lidí přetrvává velká nedůvěra vůči vakcínám proti covidu 19?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Jako je to tak, v první řadě chci na to jako upozornit, že skutečně z těch čísel, která máme, tak to opravdu tak je, že mladí lidé prostě odmítají vakcinaci. Těch důvodů je mnoho a jedním z nich je, že nepovažují to za důležité. Mnozí třeba koronavirus prodělali, ale pro mě samozřejmě z komunikačního hlediska je zajímavý ten vliv té komunikace. A tam my vidíme, že i řada těch mladých lidí byla zasažena různými informačními zprávami. A že jim věří a na tomto základě vlastně staví svůj odpor vůči očkování, což je velmi zajímavé. Asi byste si možná nemyslel, že mladí lidé se dostanou k dezinformacím, ale je to tak.

Vladimír KROC, moderátor
Spíš možná otázka zní, kudy se k nim dostávají, je to od rodičů nejspíš?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Přesně to nevíme, ale určitě je to od ostatních lidí a samozřejmě zejména ze sociálních médií, kde to vidí třeba i jako vtip, ale mohou začít o tom přece jen pochybovat.

Vladimír KROC, moderátor
Když mu je o kampani na podporu očkování, jak důležité je tam mít zainteresované i influencery, tedy jak, jak to říct to slovo česky?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Influenceři sami, sami sebe někdy nazývají on-line tvůrci, že jsou proto, jsou to tvůrci nějakého obsahu, který vysílají sami v on-line světě.

Vladimír KROC, moderátor
A mají alespoň podle svého přesvědčení velký dosah vliv?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ano a ten dosah se dá i změřit ale jenom někteří. Máme tady různé skupiny těch insolvencerů. To není jenom jedna kategorie. A oni se velmi liší podle svého zaměření. Máme tady influencery, kteří mluví o počítačových hrách a influencerky třeba, kteří, které mluví o kosmetice. Jsou to úplně jiná skupiny a také podle toho dosahu. Dneska vlastně v marketingu se využívají i ti, kteří mají poměrně malou skupinu sledujících, protože s nimi dokáží navázat autentický kontakt.

Vladimír KROC, moderátor
Čili i ty, jestli tomu dobře rozumím i ti menší v uvozovkách stejně jako ti velcí by měli být zainteresováni v takové kampani.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ono je totiž zajímavé, že ty influencery dneska mladí lidé berou jako své takové vzdálené přátele. Oni jim v lecčems i to reálné přátelství někdy nahrazují. A právě to, že mají vztah s tím svým publikem, je to, že když jim potom něco řeknou, tak ti lidé jim více věří, což samozřejmě má i svá úskalí.

Vladimír KROC, moderátor
Změnil se podle vás způsob komunikace ministerstva zdravotnictví po odchodu Jana Blatného, respektive potom Petra Arenbergera a návratu staronového šéfa rezortu Adama Vojtěcha?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
To je jako ještě poměrně těžké nějakým způsobem hodnotit. Samozřejmě Adam Vojtěch má velkou výhodu v tom, že on je právník a zároveň vystudoval mediální studia na Univerzitě Karlově. Takže on tomu světu rozumí lépe než ti ostatní ministři, ale zase nemyslím si, že by v tak krátké době prostě byl schopen vůbec udělat některé ty systémové změny, které je potřeba tam udělat.

Vladimír KROC, moderátor
A teď jenom obecně řečeno, je důležité nebo možná důležitější umět tu práci prodat, byť třeba nemusí být stejně kvalitní, jako byla ta předchozí, ale je lépe prodaná, rozumím tomu dobře?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
No a tam je trošku problematické to slovíčko prodat, protože právě vy to nepotřebujete jenom prodat, ale skutečně navázat jako vztah s těmi lidmi, aby vám to uvěřili. Vy potřebujete, aby byl s vámi na jedné, na jedné lodi.

Vladimír KROC, moderátor
Dobře, takže správně vykomunikovat?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ano. Je to určitě důležité, protože vám to pomůže dosáhnout svého cíle a pomůže to zlepšit tu situaci, když víte, jak na to.

Vladimír KROC, moderátor
Když premiér užije slova cizáky tu nechceme a potom se omluví, že se přeřekl. Stačí to, je to takto jednoduché?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Určitě to nestačí, těch přeřeků tam v poslední době bylo nějak asi více, než je úplně únosné a ty musíme si uvědomit, že většina té komunikace je plánovaná, ne všechno co pan prezident říká, je spontánní.

Vladimír KROC, moderátor
Ale na to jsem se právě chtěl zeptat, to mi vrtá hlavou, jestli tady i v tom případě jde o diletantismus, jak to, že takový výrok pustí jeho PR tým na předtočeném videu nebo to užili záměrně a teprve z reakcí zjistili, že přestřelili?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Nemám o tom žádné další informace, takže tady jenom můžu spekulovat, ale samozřejmě ono některé lidi to pobouří a jiná lidi to může potěšit.

Vladimír KROC, moderátor
Takže tomu se říká ten vypuštěný balon.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Přesně tak.

Vladimír KROC, moderátor
Hostem pořadu Jak to vidí je Denisa Hejlová z Katedry marketingové komunikace Univerzity Karlovy. Na kolik ovlivní podobu další politické kampaně nebo předvolební kampaně odchod Dominika Feriho z politiky, co myslíte?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Domnívám se, že to komunikačně může být ztráta pro jejich koalici a možná to také povede k deziluzi některých mladých lidí, kteří by je mohli volit.

Vladimír KROC, moderátor
A když mluvíte o deziluzi, máte dojem, že mladé fanoušky Feriho může ta aféra odradit třeba i od toho, aby šli volit?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ano mám takový dojem.

Vladimír KROC, moderátor
Jaký on měl vliv, když se k tomu vrátím nebo z čeho to vycházelo, že od měl přes milion fanoušků na Instagramu tuším?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Dominik Feri velmi výrazná osobnost a dokázal velmi dobře komunikovat se svojí fanouškovskou skupinou, zejména s mladými lidmi, ale nejenom s mladými lidmi. Tam i přes tu aféru prostě komunikačně on je velmi zdatný, a přestože část třeba té komunikace tvořil jeho tým, tak ne vždycky vy můžete v tom politickém marketingu toho politika jako úplně přetvořit. Musí tam být nějaký určitý talent. To ale samozřejmě neznamená, že ten talent nemůžete třeba potenciálně i využít pro jiné věci, pro negativní věci.

Vladimír KROC, moderátor
Kdybychom to řekli otevřeně, tak když někdo umí dobře komunikovat, může to být i třeba způsob, jak manipuluje s lidmi, rozumím tomu správně?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ano, rozumíte tomu přesně správně. Ta komunikace je velmi efektivní a může být velmi nebezpečná. Může to být i velmi nebezpečná zbraň. My jsme to v minulosti viděli na řadě příkladů. Viděli jsme to na politické propagandě. Vidíme to na tom, když třeba někteří prodejci zneužívají psychologických taktik, jak dostat zákazníka tam, jak mu prodat něco, co vlastně ten člověk nechce. Takže je potřeba a já na to kladu obzvlášť třeba právě při vzdělávání mých studentů jako velký důraz, aby si uvědomili ty etická hranice, protože ta komunikace může být prostě stejně nebezpečná jako nějaká zbraň.

Vladimír KROC, moderátor
Tady bychom měli podtrhnout, že v tomto konkrétním případě ctíme presumpci neviny.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Já mluvím naprosto obecně.

Vladimír KROC, moderátor
Nehodnotíme tu kauzu samotnou. Na druhou stranu to co Dominik Feri, když se otevřela ta kauza, udělal, jak to hodnotíte to, že okamžitě odešel z politiky?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Je to spíše hodnocení na politology. Myslím, že to všichni kvitovali kladně. Zbytek je otázkou nějakého policejní šetření.

Vladimír KROC, moderátor
Může to být svým způsobem chápáno jako přiznání viny?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Do toho bych se asi nerada, nerada pouštěla.

Vladimír KROC, moderátor
To jistě člověk musí zvažovat, když se rozhoduje k takovému ráznému kroku. To znamená vy jako odbornice na komunikaci, kdyby se vás přišel zeptat na radu, co byste mu řekla?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Já si myslím, že tady asi nebylo jako jiného možného řešení, protože vlastně je to policejní šetření začalo záhy, takže.

Vladimír KROC, moderátor
A to, že se cosi, co se mělo vléci roky provalilo teď před volbami, dá se to nějakým způsobem spojovat, právě s tou předvolební kampaní, že někdo si s tou kauzou takzvaně počkal, než jí zveřejní?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
No, ono tady na ty věci nikdy není nějaká správná doba. Vždycky je buď před volbami nebo po volbách nebo je nějaká jiná situace, která je, na kterou se to dá svést.

Vladimír KROC, moderátor
Na čem je založena volební strategie hnutí Přísaha, že má tak raketový start a už se mluví i možnosti, že by mohla krátce po svém vzniku vstoupit do sněmovny.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Myslím si, že je to pouze na tom, že hodně investuje do reklamy, že je hodně vidět, má hodně billboardů, má hodně osobní kontaktní komunikace a nabízí něco pseudo nového, něco co oni říkají, že to je nové.

Vladimír KROC, moderátor
Když jsme tu v pondělí mluvili s politologem Janem Kubáčkem, tak připomněl, že Robert Šlachta poctivě objel celou republiku. Vlastně s tím začal ještě předtím než, než ohlásil vstup do politiky, jak důležitý je osobní kontakt s voličem.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Osobní kontakt s voličem je velmi důležitý a řada politiků, kteří objíždějí republiku a mluví s lidmi, tak má tady v tom úspěchy. A například hodně tu kontaktní kampaň třeba dělá strana SPD a Tomio Okamura, kteří potom vlastně následně ta setkání s voliči využívají pro své sociální sítě, že se s nimi vyfotí, a tak říkají, podívejte se, toto jsou lidé jako vy, to co jsou lidé, kteří nás volí.

Vladimír KROC, moderátor
Jakým způsobem komunikace funguje v politickém marketingu? Je to zejména on-line prostředí. V současné době osloví ještě někoho, třeba ty zmíněné billboardy?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Tak určitě samozřejmě i billboardy jsou potřeba, protože dokládají to, že vy jste natolik velká strana, že si je můžete dovolit. A my tam to nazýváme efekt prosté vizibility, viditelnosti. A lidé potřebují, aby to sdělení vlastně jim bylo opakováno. To je taková stará, to je staré pravidlo reklamy. To se nemění a musí být jako v různých formátech, takže když právě vidí ten člověk politika na náměstí ve svém městě, na billboardu. Vidí ho potom i v televizi a ty vlivy se sečtou a ještě si potom třeba o tom popovídá s kamarádem v restauraci, tak to vlastně má největší úspěch, když vy zkombinujete tyhle dvě dohromady.

Vladimír KROC, moderátor
A význam toho online prostředí?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Význam online prostředí je dneska naprosto neopomenutelný a velmi důležitý a už jenom také proto, že tam dokážete velmi dobře cílit na ty lidi, u kterých víte, že je potenciál, že by vás volili.

Vladimír KROC, moderátor
Tušíte už, na čem bude založena ta letošní volební kampaň, která témata mohou vévodit?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Předpokládám, že se to všechno bude točit okolo koronavirové pandemie, jak jsme ji zvládli, co potřebujeme udělat do budoucna a že politici budou slibovat to, jak nás vyvedou z té krize, kterou budeme procházet.

Vladimír KROC, moderátor
Mimochodem, jak v současné době veřejnost, česká veřejnost hodnotí to, jak vláda zvládla pandemii?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Česká veřejnost to hodnotí poměrně špatně, a to i ve srovnání s okolními státy a opravdu řekla bych, že celá řada lidí je na vládu naštvaná. Takže i ty emoce tam jsou a je jenom otázka, jestli přes léto si takzvaně vezmou dovolenou, jak predikují někteří jiní třeba sociologové. A zapomenou na to a anebo zda i na podzim bude, budou pamatovat ty problémy.

Vladimír KROC, moderátor
Hostem pořadu Jak to vidí je dnes Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace A PR Karlovy Univerzity. Jak máme rozumět pojmu strategická komunikace, ostatně už tady zaznělo.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Strategická komunikace je podle definice komunikace, která vám pomáhá dosáhnout svých cílů, což vám příliš mnoho neřekne, ale je to v podstatě komunikace nějakých organizací nebo i může být jednotlivců, kteří se snaží jaksi využívat tu komunikaci proto, aby podpořili to, co je vlastně jejich posláním. Takže mají tu komunikaci nejenom jako nějakou nálepku, jako nějaký obal, ale skutečně vlastně je to v centru řízení té organizace.

Vladimír KROC, moderátor
A nezaměňujeme jí někdy za politický marketing, respektive jaký je rozdíl mezi strategickou komunikací a politickým marketingem?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Určitě taková ta strategická komunikace jednak mnohem šířeji využitelná. Je využitelná jak pro neziskové organizace, pro kulturní organizace, pro různá muzea a samozřejmě i pro vládní instituce, například pro ministerstvo. Ještě je tady takový vlastně druhý výklad té strategická komunikace, který přichází ze zahraničí, zejména ze Spojených států. Kde ta strategická komunikace je hodně spojená s bezpečnostními tématy a vlastně s obranou státu.

Vladimír KROC, moderátor
Proto bychom měli vlastně nepodceňovat zásadní důraz a ptát se, jestli se jí věnuje dostatečně, vlastně stát jako, jako tedy instituce, jednotlivé instituce právě té strategické komunikace. Jak byste na takovou otázku odpověděla?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Stát by rozhodně strategickou komunikaci měl implementovat. Měl by na ní klást velký důraz, protože když se bavíme právě o té bezpečnostní politice a o obraně státu, tak dneska skutečně není jenom o tom, kolik tanků máte v zásobě a kolik letadel si koupíte, a právě tato komunikační část, kam spadá třeba i kyberbezpečnost, ta je u nás poměrně dobrá. Ale jinak je jako dost podceněná a ta vláda prostě tomu nevěnuje dostatečnou pozornost.

Vladimír KROC, moderátor
V minulém semestru jste na fakultě otevřeli magisterský obor strategická komunikace, jaký je o něj zájem?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Teď už můžeme říct, že zájem je velký. Za ten první rok se nám podařilo dostat na vlastně úplně stejnou úroveň se srovnatelnými obory. Takže máme uchazečů opravdu hodně. Jsem za to ráda a jsou to uchazeči ze všech nejrůznějších oborů. A my máme poměrně přísné přijímací řízení, dvoukolové, písemné i ústní. Takže naše ti studenti se k nám dostanou, musí skutečně něco prokázat. A já jsem velmi ráda, že prostě ti kandidáti, uchazeči jsou kvalitní, jsou to chytří, mladí lidé, se kterými se skvěle povídá a vidím tohle to velmi optimisticky, mám z toho radost.

Vladimír KROC, moderátor
Jaká je jejich motivace ucházet právě o tento magisterský obor?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ta motivace je různá, někteří z nich chtějí pracovat v tom klasickém komunikačním prostředí, ať už jsou to nějaké reklamní či zejména digitální agentury, on-line marketing. A jsou tam ale i tací, kteří třeba jednou se chtějí věnovat řízení vlastního podniku. Dneska už tady máme celou řadu lidí, kteří mladší generace budou přebírat rodinné podniky po starší generace. A to je pro mě jako velmi dobrá zpráva, že i tito lidé vlastně se chtějí zabývat řízením a komunikací firem. A potom jsou tam i skvělí lidé, kteří přicházejí v dalších humanitních oborů, sociálně vědních oborů, z politologie sociologie, kteří právě budou směřovat jednou třeba doufám do té státní správy, i když přirozeně poté pandemii se jim tam příliš nechce.

Vladimír KROC, moderátor
Teď je otázka, jestli právě po nich bude poptávka, respektive jaké bude jejich uplatnění, kromě toho o čem jste teď mluvila včetně těch třeba rodinných firem.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
A zatím to naše úplatný, uplatnění našich absolventů je takové, že se musíme spíše potýkat s tím, že studenti mají příliš mnoho práce, tak aby preferovali školu. To je samozřejmě vždycky můj primární zájem. Ale opravdu ti naši absolventi jsou na nejlepších pozicích. Pracují buď pro velké firmy nebo právě třeba i pro ty rodinné, pracují v nejrůznějších institucích. Hlavně bych řekla, že dělají to, co je baví. Takže opravdu se našli to, s čím jsou oni sami spokojení a ráno jsem třeba dělala jeden takový výzkum, kde jsem se ptala našich absolventek v komunikaci a tam mě velmi potěšilo, že ty absolventky kvitovaly to, že prostě dělají něco, co je naplňuje a že ta práce, jako je dobře vlastně sladitelná s jejich života, že je to baví.

Vladimír KROC, moderátor
Mluvíte o absolventkách, znamená to, že převažují ženy v tom oboru.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Ten výzkum byl zaměřený jenom na ženy, ale jinak je to u nás tak půl na půl.

Vladimír KROC, moderátor
Pokud ten člověk skončí, kam by se měl vydat na zkušenou do světa, kde to dělají nejlíp v tom vašem oboru.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Moje první odpověď je, rozhodně by se měl vydat na zkušenou. To je velmi důležité až nepostradatelné a v podstatě kamkoliv se vydá, tak, tak to bude dobře. Samozřejmě já preferuji demokratický svět se svobodnými hodnotami, ale pro tu mladou generaci je důležité i poznat jako jiné systémy. Tím lidé, kteří, které já učím, tak už nezažili komunismus a tak je opravdu velký rozdíl s tím, že zatímco já dokážu třeba i vycítit nějakou formu /nesrozumitelné/ nebezpečné propaganda a tak dál. Tak oni už ten cit nemají a potřebují ho někde získat.

Vladimír KROC, moderátor
Jaký je rozdíl mezi propagandou a strategickou komunikaci.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Je tam poměrně zásadní rozdíl, v té propagandě můžete dělat v podstatě všechny neetické věci, které vás napadnou a v té strategické komunikaci na. Tam se musíte řídit určitými pravidly.

Vladimír KROC, moderátor
Jeden americký řetězec rychlého občerstvení přišel ve své nové kampani se snad nejstarším způsobem komunikace, dá-li se to tak říci, a to kouřovými signály. Co to pro váš obor znamená, vracíte se ke kořenům?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Samozřejmě je to pro nás velmi vtipná situace, když my přednášky z historie komunikace začínáme kouřovými signály, ale jinak je to spíše takový pokus asi o vtip. Je to řetěz co se častokrát jako snaží přesvědčit zákazníky, že jejich jídlo není z umělé hmoty. A naposledy se třeba jednomu řetězci ve Velké Británii vlastně velmi povedla taková krizová situace, kdy jim došlo kuřecí maso. A oni museli ty restaurace zavřít, a pro ty zákazníky vlastně to přetvořili v to sdělení, podívejte se, naše výrobky jsou ze skutečných kuřat. To není žádná umělá hmota, takže toho vlastně využili.

Vladimír KROC, moderátor
Takže tohle je skutečný kouř a kouřové signály. No, vy jste vlastně teď v jednom kole, protože máte státnice, zkoušky. Když jste mluvila o uzavření rychlého řetězcového občerstvení kvůli tomu, že nebyl dostatek kuřecího masa. Vy jste byli uzavřeni z jiných důvodů nám známých. Co to pro vás znamená vlastně už půl roku, třetí semestr v tom nouzovém opatření?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Je to tak, obzvlášť když učíte komunikaci, tak je zřejmé, že chcete mluvit s těmi lidmi a pokud možno naživo. Takže ta situace pro nás určitě nebyla jednoduchá. A na druhou stranu my jsme to byli poměrně připravení, protože už třeba všechny ty kurzy jsme měli v nějakém online systému Moodle, takže jsme mohli jaksi začít budovat na nějakých základech. A jsem velmi ráda, že třeba i naši kolegové nejrůznějšího věku se do toho zapojili, ale samozřejmě preferujeme to, když se studenty můžeme potkat.

Vladimír KROC, moderátor
No a přináší ta zkušenost třeba i něco pozitivního? To, že vlastně můžete komunikovat v podstatě s celým světem v tom oboru. Dá se tak třeba říci, že to je to pozitivní stránka, když to chceme tak nahlížet?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Je to tak, pozitivní to bylo zejména pro kurzy, kde máte více lidí. Pro kurzy, kde máte 80-200 lidí, tak tam skutečně téměř nedochází k žádné interakci. A i třeba v zahraničí, kde jsem byla na University of Amsterdam před koronavirovou pandemií. Tak tam jsem viděla, že vlastně oni v těch velkých kurzech komunikují už jen přes Messengery a promítají ty otázky na plátno za sebou. Takže tam nemá smysl vlastně, aby ty kurzy se dělaly na živo, to on-line prostředí je úplně stejné.

Vladimír KROC, moderátor
To byla v pořadu Jak to vidí vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová, já moc děkuju za rozhovor hezký den na shledanou.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV UK
Pěkný den, na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beeye www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka