Přepis: Jak to vidí Bohumil Pečinka – 22. února 2018

Bohumil Pečinka

Hostem byl Bohumil Pečinka.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý poslech vám přeje Věra Štechrová. Ve studiu je se mnou dnes politický komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex Bohumil Pečinka, dobrý den.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvit budeme o tom, jakým směrem se rozhodla jít ČSSD na celostátním sjezdu a jak se její volba předsedy může odrazit ve vyjednávání o vládě. A další téma, dopis českých katolíků papeži, aby Dominiku Dukovi neprodlužoval funkci arcibiskupa aneb jak provázaná je u nás církevní a politická moc. Českou stranu sociální demokratickou povede jako předseda Jan Hamáček. V druhém kole hlasování na mimořádném sjezdu strany v neděli porazil bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Ten se stal prvním místopředsedou. A volba předseda byla poměrně těsná. 272 hlasů vůči 224. V prvním kole Jiří Zimola dokonce vyhrál. Pane Pečinko, co podle vás nakonec rozhodlo, že se straníci přiklonili k Janu Hamáčkovi?

Čtěte také

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Tak nakonec rozhodlo podle mě to, že ta strana za těch posledních pět let prošla nějakým vývojem. Dříve byla velmi pluralitní, byly tam různé názorové proudy, což na jednu stranu voličsky bylo zajímavé, na druhou stranu často ta strana byla předmětem takového divokého soupeření. Poté tam došlo k takovému velkému konfliktu mezi křídlem reprezentovaným panem Sobotkou a panem Haškem. A zvítězilo křídlo reprezentované panem Sobotkou, který postupně začal na všech úrovních prosazovat své lidi. A po těch čtyřech letech to samozřejmě našlo odraz i v struktuře těch 550 delegátů na tom sjezdu v Hradci Králové. Takže jestliže, jak jste řekla správně, v prvním kole vyhrál pan Zimola, což byl představitel spíš toho druhého křídla někdejších těch Haškovců, tak ti takzvaní Sobotkovci se rozestoupili do dvou nebo hlasovali pro hlavně pro dva lidi, a to pro bývalého úřadujícího předsedu Milana Chovance a pro Jana Hamáčka. No, a když došlo k druhému kolu, kde byli už jenom dva kandidáti, tak se ty hlasy většinově pro Chovance a Hamáčka sloučily a vyhrál, vyhrál tedy Jan Hamáček. Ovšem když se mě někdo ptá na sjezd sociální demokracie, tak říkám, že tenhle příběh ještě nemá svoji pointu, protože ten sjezd byl přerušen a začne znovu 7. dubna, takže jestli ten sjezd se zapíše, nebo nezapíše do dějin minimálně sociální demokracie, to, to se ještě neví.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Hned z několika stran se sociálním demokratům dostalo rady, aby si zvolili charismatického lídra. Je ale vůbec někdo takový v řadách ČSSD a nestačilo by možná prostě, aby ten lídr komunikoval, vysvětloval, vystupoval v médiích, chodil do duelů s dalšími politiky. Musí to být zrovna ta charismatická osobnost?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Tak bylo by to určitě lepší. Ale to hlavní před sociální demokracií není, jestli si zvolí toho či onoho předsedu, ale bude to odpověď na otázku, jestli jít do vlády, nebo jít do opozice. Obě dvě cesty jsou možné. Prezident republiky přijel na sjezd sociální demokracie a doporučoval jim, velmi silně doporučoval jít tou první cestou, tedy mít nějakou účast ve vládě, respektive on vykresloval až takové dickensovské obrázky toho, jak to bude hrozné s tou stranou, pokud bude v opozici. A to bude to klíčové. Tedy do 7. dubna oni budou nějak vyjednávat s vládním hnutím ANO o tom, jestli nějakým způsobem je možná, možné vládní propojení. A na tom sjezdu to předloží těm delegátům a ukáže se tam, jestli vlastně je to možné, nebo není možné. Já, já osobně na rozdíl od prezidenta nevidím opozici jako tragédii, protože opozice to je, to je stav, kdy oponujete té vládě a znovu si formulujete svůj program, znovu získáváte přízeň veřejnosti. A jestliže někdo od roku 2006 projde takovým kataklysmatem, že nejdříve má 32 procent, potom má 22 procent, potom 20 procent a potom 7,5 procenta, tak to je jasný sestupný trend a ukazuje, že s tou stranou není něco v pořádku, že voliči minimálně neslyší na některé jejich apely a akcenty a že to chce modernizovat ten program. Já myslím, že pořád se tam jede z toho starého programu. A podle mého jediná šance, jak se zformovat obecně pro politickou stranu je opozice.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
No, k tomu programu. My často slyšíme, že ČSSD zapomněla na své voliče, zapomněla je poslouchat. Neví, co voliči chtějí. Na druhou stranu ČSSD za čtyři roky ve vládě prosadila poměrně řadu zákonů, ze kterých se zdálo, že docela dobře ví, co voliči chtějí, zvýšila důchody, zvýšila platy státních zaměstnanců. Takže budeme tu mít teď něco jako permanentní volební kampaň, budou teď politici permanentně na náměstích a vysvětlovat svým voličům teda, co vlastně chtějí?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Ona ztratila sociální demokracie své voliče ani ne tak tím, co dělala, ale co říkala. Často ta rétorika byla velmi podivná, protože jak říkáte, zákony se přijímaly v určitém znění, ale současně špičky sociální demokracie nezřetelně formulovaly některou politiku, například jejich evropská politika, migrační politika, vůbec na koho se chtějí orientovat. Oni se často velmi pohrdlivě vyjadřovali o těch svých tradičních voličích. Tradiční volič, voličská vrstva sociální demokracie nebo profesní vrstva byli vždycky učitelé. A způsob, jakým některou část politik školských jim byla vnucena proti jejich vůli, tam docházelo k odchodům desítek učitelů ze sociální demokracie. Mimochodem teď na tom sjezdu v Hradci Králové byla nejkritizovanějších z bývalých ministryní ministryně nebo exministryně školství Valachová. Ta v každém třetím příspěvku delegáta se objevovala její kritika. Takže sociální demokraté často, často něco jiného dělali. Ale to máte tak. Bohuslav Sobotka byl zmítán mezi takovým tím modernistickým křídlem, které říkalo, buďme jako západoevropští sociální demokraté, orientujeme se na městské vrstvy, které se mají lépe. Oni to nazvali, to je taková ta, ten mýtický městský liberál. A zapomněli úplně na své tradiční voliče. Ani ne tak v tom, jaké zákony přijímali, ale v tom oslovení, v tom, že se jim, že se jim odcizili rétorikou, způsobem života, způsobem pohledu na svět. Lidé, pan Zimola to pěkně charakterizoval ve větě: "My jsme jim přinášeli dobro, o které oni nestojí."

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
V téhle souvislosti často od sociálních demokratů zaznělo, musíme se vrátit ke kořenům, oslovit ty své tradiční voliče, ale mají jim ještě co nabídnout, protože ta jejich témata do velké míry převzalo ANO a částečně také SPD. Tak má sociální demokracie ještě nějaký manévrovací prostor, co nabídnout těmto lidem, kteří už vlastně odešli?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Já myslím, že to je výborná otázka a že sociální demokracie si na ni musí co nejrychleji odpovědět, protože příklad ODS, což je taková, takový příklad tradiční strana, která, od které odešlo také spousta voličů, ale která jak ty voliče nezískáte do roku, do dvou zpět, tak se u nich vytvoří nové loajality a vy už je nikdy nezískáte. Oni už možná nebudou volit tu novou stranu, do které od vás odešli, ale najdou si ještě jinou a budou takhle jako se pohybovat mezi, mezi těmi novými stranami. Čili jak tu loajalitu neobnovíte rychle, tak ji neobnovíte nikdy. A ještě k té, k té druhé části té otázky. Ta česká politická scéna, a na to by si měli sociální demokraté, z toho by měli vycházet, je strašně nestandardní v tom, že ve středu politického spektra s vychýlením doleva sedí širokospektrální hnutí ANO. Po pravé...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Které má něco pro každého.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Ano. Pro pravé i levé straně má politické strany, KSČM a SPD, které jí vždycky pomohou, podrží je. Čili v tomhle tom spektru má smysl jedině, když budete tohle to uskupení kritizovat zleva nebo zprava. A nikoli když se přidáte do toho středového houfu a budete s nimi v jedné straně. Čili mně z toho vychází, že jediná šance k ozdravení sociální demokracie je opozice, ale nechci jim, nechci jim nic doporučovat. Je to můj politologický pohled, který vychází také z toho, že jestli má ten politický systém mít šanci, aby byl soutěživý, aby to nebyla nějaká pseudoopoziční smlouva svého druhu, že u moci bude několik stran a vlastně opozice tam nebude, tak musí mít...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Taková národní fronta.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Tak, tak, obrozená, ano. Tak musí mít zprava i zleva silnou, silnou kritickou stranu. Zprava ji zatím nemá a zleva by ji mohla vytvářet sociální demokracie. Uvidíme, jak, jak při těch jednáních a vůbec při té reflexi, k čemu dospěje. Miloš Zeman na tom sjezdu zobrazoval opozici jako něco, že se propadnete do sociálního suterénu a nebudete mít ani skývu chleba, natož posolenou a takovéhle expresivní výrazy používal. Ale to je běžný způsob znovu zformování svých řad. Prostě být v opozici, mít klid, zformovat své řady, znovu vytvořit nový program a podobně. Takže žádná tragédie, ale úplně přirozená, přirozený postoj...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě...

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Mimochodem Miloš Zeman zapomněl na jednu věc, že v letech 93 až 96 on tu sociální demokracii pozvedl z opozice. On tehdy po rozdělení Federálního shromáždění po rozdělení Československa už přestal být poslancem. Takže od roku 93 do roku 96 on a celé to vedení nemělo poslanecký mandát a vytvářel politiku z opozice. Takže on je ztělesním toho, že to jde, když se chce.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedna věc. Zmínili jsme Bohuslava Sobotku. Ten na tom sjezdu vůbec nebyl, přitom bývalý předseda a premiér vlády. Co to je se sociální demokracií, že tak často "pohřbívá" své lídry, odcházejí do zapomnění, anebo úplně odcházejí ze strany, jako kdyby nevěděla, co s nimi dál?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Ono je to taková věc, která je pro demokracii typická od starého, starých Atén, protože tam s těmi vůdci dělali to, že oni se báli jejich rozkladného vlivu poté, co skončí v tom svém, ten svůj mandát, tak je nasadili na loď a odvezli je do takového fešáckého vyhnanství. Snad, snad jenom Periklés nebyl, nebyl takhle, takhle odvezen, protože ten už měl tolik zásluh, že to už snad ani nešlo. Ale, ale prostě toto dělali. Takže co s bývalými vůdci? Jde to, jde to elegantněji, jde to méně elegantněji, ale ten problém bývalých vůdců je, kteří odejdou, tak je v každé zemi. V diktaturách jsou zapuzeni, často, často končí za podivných okolností. Ta demokracie nevím, co s nimi, s nima udělat. A já myslím, že tihle lidé by měli být na různých velvyslaneckých postech, funkcích, že by skutečně měli, měli odject z té země na několik let a odvést tomu státu službu na jiné úrovni. Já myslím, že ti lidé mají co dát tomu státu a že by...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
To se tady povedlo u pana Špidly, tedy například.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Ano, a že by se nemělo říkat, že dostávají trafiky, ale, ale že jdou uplatnit svou schopnost jinde. Já myslím, že to není málo. A bohužel se o tom takhle u nás nemluví. Když se někomu něco nějaká funkce velvyslanecká dá, tak hned je to trafika, hned je to něco, něco negativního. Já myslím, že je to strašně, strašně pozitivní a že kdybyste viděla ty politiky, co ty špičkové třeba ty premiéry nebo špičkové ministry, které byli na tom ministerstvu déle, no, oni, oni se těžko dostávají do té reality. Ta politika, když ji děláte rád, je tak fascinující zaměstnání, povolání, když ji děláte rád a na té nejvyšší úrovni, že potom dostat se do znovu do nějakého normálního životního tempa vám trvá strašně dlouho. A já myslím, že ten, ta velvyslanecká čtyřletá funkce v nějaké hodně vzdálené zemi není vůbec nic špatného a nemravného a podobně a mělo by se o tom takhle mluvit.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Jednání o nové vládě v minulém týdnu tak trochu zamrzla. Hnutí ANO čekalo, jak dopadne právě sjezd ČSSD. Ten pověřil tedy nového předsedu strany Jana Hamáčka jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se ale nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Tento týden už se znovu jedná. Včera se ČSSD poprvé sešla s hnutím ANO. Jednaly prý zatím o programu. Obě strany se vyhnuly tedy jednání o personáliích, tedy o tom, jestli bude ve vládě trestně stíhaný Andrej Babiš, takže taktika je nechat tenhle problém spát a pak se uvidí?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
No, já myslím, že nikdo z posluchačů vlastně nerozumí tomu, jak vzniká ta vláda. Já tomu, přiznám se, přestávám řadu týdnů také rozumět, protože je to, je to strašně zamotané a vychází to všechno z jednoho předpokladu. Prezident Zeman a dnešní premiér v demisi Babiš chtějí tu vládu vytvořit, prezident také o tom mluvil na sjezdu ČSSD, chtějí to vytvořit na principu, že to bude jednobarevná vláda ANO, která kde budou dosazeni někteří odborníci. Čili nebude to klasická koaliční. Jenže před ty politické strany zbylé, například sociální demokracie nebo Starostové nebo další, chtějí klasickou koaliční smlouvu například, která říká, já pán, ty pán. Já mám tyto pravomoci, vy máte tyto. Když se nedohodnem, je zde nějaké dohodovací řízení. Jsou zde nějaká pravidla. A to se samozřejmě to odmítá Andrej Babiš a teď se hrají takové hry na zdrženou. Je taková oblíbená karetní hra Černý Petr, čili komu zůstane v ruce před veřejností ten černý Petr, že je rozbíječem té vlády. Ale podstata je takováto. Jsou tu prostě dva koncepty vládnutí, jeden, který říká, ať vládne jednobarevná vláda, která je doplněná nějakými odborníky, a druhý koncept klasická koaliční vláda. Takhle já to vidím, takhle, takhle ostře se o tom jedná. A zbytek jsou jenom propagační nějaké marketingové hry, aby se neřeklo, my nejednáme nebo my jsme neměli dobrou vůli a tak dále a tak dále.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme včera také slyšeli, co zatím dokázali vyjednat s ANO strany KSČM a SPD. KSČM přiznává, že na řadě témat není shoda, Tomio Okamura vidí ta jednání optimisticky, Andrej Babiš směrem k SPD tak optimistický není. Tak jak jistá je v tuhle chvíli ta případná podpora těchto dvou stran vládě Andreje Babiše, protože dlouho se mluvilo o tom, že on je má jako pojistku, pokud se tedy nedohodne jinde, tak stále má v záloze podporu od SPD a KSČM. Je to ale úplně jisté v tuhle chvíli?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
V říjnu 2017, tedy budou to už čtyři měsíce, byly u nás parlamentní volby, které daly nějaký výsledek, a od té doby fakticky vládne hnutí ANO podporované KSČM a SPD. Nepřeklopilo se to ještě do vlády proto, že to zbrzdily trochu ty prezidentské volby, kdy prezident chtěl udělat z prezidentských voleb součást vyjednávání o nové vládě. Čili všechno se, všechno se posunulo. A současně platí to, co jsem řekl. Andrej Babiš chce vládnout sám, jenom s podporou stran, kdežto ostatní chtějí, chtějí koaliční vládnutí. Nic víc zatím není. A samozřejmě pak jsou hry jednotlivých stran, jako KSČM dosáhla nejhoršího výsledku za posledních snad sto let své existence a v dubnu má sjezd. A vedení v čele s panem Filipem se snaží získat při jednání s Andrejem Babišem maximální body, aby mohl říct, ano, máme takhle hrozný volební výsledek jsme měli, ale současně jsme dojednali, že ta nová vláda podpoří tyto, tyto, tyto naše, naše programové priority.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem v tomhle směru jak vnímáte včerejší prohlášení pana Filipa, předsedy KSČM, že na jejich sjezd přijede Miloš Zeman, že jim to tedy přislíbil. Je to nějaký vzkaz Miloše Zemana směrem k politickým stranám?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Vůbec ne. Miloš Zeman byl totiž nebo ano, samozřejmě. Miloš Zeman byl na sjezdu Okamurovy SPD, byl na sjezdu...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
ČSSD.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
ČSSD a hlavně byl, pojede na KSČM. On se snaží vytvořit to, co nějakou tu novou národní frontu, která bude podporovat vládu Andreje Babiše a všechny strany, které potenciálně by mohly jít tímto směrem a podporovat tuhle tu jeho myšlenku, koncepci, tak on podpoří tím, že jede na sjezd. Takhle to je.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Několik desítek českých katolíků před pár dny otevřeně kritizovalo Dominika Duku a zaslalo papeži dopis s požadavkem, aby mu neprodlužoval funkci pražského arcibiskupa. Vytýkali mu příklon k nacionalismu a ke krajní pravici a také to, že se více než církví zabývá mocí. Na podporu kardinála potom vznikla petice s několika tisíci podpisy. Za Duku se postavil i prezident Zeman, který řekl, že se obrátí na Svatého otce naopak s žádostí, aby mandát kardinálu Dukovi prodloužil. Může mít podle vás tahle akce a reakce nějaký vliv na to, jestli papež prodlouží, nebo neprodlouží kardinálovi Dukovi mandát?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Já tuhle tu polemiku o budoucnosti kardinála Duky, je to, je to legrační, budoucnost kardinála Duky se řeší na této úrovni, ale a na úrovni petic, ale vidím, má to několik poloh. V jedné poloze je to zcela určitě pokračování předvolební prezidentské kampaně, kdy ty tábory se znovu rozestoupily do nebo ten, vznikly zase dva tábory jak před tou prezidentskou volbou. Jeden spíš ten národně konzervativnější, který podporuje pana Duku, a druhý, který, který ho kritizuje. Ti kritici, kteří sepsali tu petici, je také nutno vidět, že jsou také z jednoho názorového proudu, z takového toho radikálně levicového až levicově liberálního. A přejí si, aby ta církev vypadala, vypadala jinak, než jak ji reprezentuje pan Duka. Já vyjadřovat se k tomu jinak je pro mě těžké, protože vždycky říkám, že každá organizace by si měla vybrat, koho chce ve svém vedení. A zvnějšku zasahovat do chodu to organizace, když nejste jejím členem, je trošku, trošku opovážlivé. Ale, ale já bych se chtěl zastat pana Duky v jedné výtce, že jedná víc o moci, majetku a těchto věcech. On, jeho předchůdce pan Vlk se asi patnáct let neúspěšně snažil vyřešit vztah státu a církve, u nás spojený s církevními restitucemi...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
S církevními restitucemi.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
...a s financováním církve. Volil vždycky takový zvláštní konfrontační tón a nikdy se mu to nepodařilo. Pan Duka je úplně jiný typ a jednou bude označován jako ten, kdo, kdo ten vztah státu a církve formálně, formálně právně vyřešil. On prostě je vřelý člověk, který, který vsadil na své nepopiratelné osobní kouzlo, šarm a v roce 2012 dohodl a prosadil se státem takový rozsah restitucí, který myslím, že je úplně naddimenzovaný a neodráží vztah Čechů k církvi. A já jsem tenhle ten, tenhle ten koncept kritizoval, to říkám, že jsem, že jsem zaujatý, protože se mně zdálo, že, že to není správný, správný koncept, model vztahu státu a církve, že se hodí spíš do nějakých jihoevropských zemí. Ale v pořádku. Byl prosazen. Vůbec ho nechci zpochybňovat už dnes. A jenom chci říct, že to byl pan Duka, který, který prostě vsadil na určitý přístup, postoj k té moci, ale hlavně on byl, je to v jeho popisu práce. On není jenom kněz, který čas od času pastoruje, ale hlavně člověk, který spravuje na našem území katolickou církev. A v tomto směru viděno čistě jenom politicky dosáhl ne maxima možného, ale dosáhl 120 procent možného.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedna věc, jak může na Vatikán působit to, že se za kardinála přimlouvá zástupce politické moci, v tomto případě prezident? Nemůže mu to spíš možná i uškodit?

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Také, také... Kdybych znal víc zákulisí jmenování, nejmenování a prodlužování ve Vatikánu, asi bych dokázal líp na to odpovědět, to nevím. Tam, tam je jedna taková, taková věc, že petice by asi nevznikla protidukovská petice, kdyby papež, současný papež František nepůsobil...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Nebyl takový, jaký je.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Nepůsobil trochu, trochu na evropské poměry zvláštně. On je totiž, on je původně, původně samozřejmě Ital, jmenuje se František, působí evropsky, ale pochází vlastně z jiného kulturního trochu prostředí, z jihoamerického, kde to naladění jihoamerických kněží, oni jsou výrazně vyhraněni levicoví. Před mnoha lety podporovali neomarxistickou teorii osvobození. A on se prostě vyjadřuje jiným způsobem a reprezentuje názorově v té církvi jinou linii než, než pan Duka. Já nevím, jestli, jestli tyhle věci hrají také, také roli ve Vatikánu, nebo nehrají. Rozhodně pan Duka byl na tu, do té funkce nominován s něčem s nějakým posláním, a to z větší části splnil.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
To říká na závěr pořadu Jak to vidí Bohumil Pečinka, politický komentátor a publicista. Děkuji, že jste byl s námi ve vysílání, na slyšenou.

Bohumil PEČINKA, politický komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex
--------------------
Děkuji za pozvání.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
A mým zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Těší se Věra Štěchrová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.