Před 35 lety vznikl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

VONS, krátká zkratka čtyř písmen, která označuje Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, ale skrývají se za ní osudy tisíců lidí, kteří byli v období komunistického Československa nespravedlivě stíhání.