Pravidla soutěží ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky

2. říjen 2014

Obecná pravidla se vztahují na soutěže vyhlášené ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky nebo na webu stanice.

Základní ustanovení:
1. Pořadatelem soutěží je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“)
2. Soutěže probíhají v nepravidelných termínech ve vysílání ČRo Dvojky, na území České republiky
3. Soutěží se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice
4. Pro všechny soutěže pořádané Českým rozhlasem Dvojka platí, že se posluchač (který získal cenu) může v rozmezí tří měsíců zúčastnit pouze jedné soutěže bez ohledu na pořad a dobu vysílání

Účast v soutěži:
1. Zájemci se do soutěží zapojí zavoláním do pořadu, správným zodpovězením otázky, zasláním fotografie, textu nebo videa
2. V případě, že se koná finále soutěže, dojde v příslušném termínu k výběru jednoho výherce ze všech finalistů
3. Cenou v soutěži mohou být: lázeňské, dovolenkové a studijní pobyty, letenky a další věcné ceny, v závislosti na typu soutěže
5. Výhry se výhercům předávají osobně nebo jim jsou zaslány poštou

Prohlášení Pořadatele:
1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímají tato pravidla a zavazují se je dodržovat
2. Finanční plnění výher není možné
3. Soutěží se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké
4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit
5. Účastí v soutěžích každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel soutěže oprávněn užít jméno soutěžícího
6. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, cenu zaslanou poštou nepřevezme nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele
7. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěží, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté jsou zlikvidovány

autor: Jakub Hritz
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...