Pravidla soutěže "Vyberte si svou pohádku"

16. leden 2012

Každá poslední neděle v měsíci po 13:00 hodině je vyhrazena pro pohádku podle vašeho přání. Hlasovat můžete v naší anketě. kterou najdete uprostřed naší hlavní stránky nebo svůj hlas poslat na naši poštovní adresu. Soutěž se řídí následujícími Pravidly:

Pravidla hlasování:

1. Pořad Nedělní pohádka vysílá ČRo 2 každou neděli od 13:03 hodiny. ČRo 2 nabízí na výběr vždy tři pořady a posluchači hlasováním rozhodují, který z nich se bude každou poslední neděli v měsíci vysílat.

2. Hlasování probíhá na internetových stránkách ČRo 2, resp. na stránce dvojka.rozhlas.cz (www.rozhlas.cz/praha), poštou na adrese: Český rozhlas 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.

3. Hlasování probíhá vždy po celý měsíc před vysíláním. Hlasování běžnou poštou i na internetu se ukončuje vždy ve středu v týdnu před vysíláním ve 12:00 hodin.

4. Konečné vyhodnocení hlasování náleží vždy ČRo 2, kdy průběžně sčítáme hlasy došlé všemi způsoby uvedenými v bodě č. 2.

5. Pokud dojde k náhlému navýšení počtu hlasů, a to nejméně o 500 hlasů/hodinu (týká se pouze hlasování na veřejně přístupných stránkách dvojka.rozhlas.cz (www.rozhlas.cz/praha), má ČRo 2 právo prohlásit hlasování za zmatečné (zmanipulované). Rozhodující pro výběr pořadu, který bude v takovém případě vysílán, jsou pak průběžné výsledky hlasování, které pocházejí z poštovního hlasování celého měsíce.

6. ČRo 2 si vyhrazuje právo na změnu nabízených pořadů (např. z technických důvodů /s ohledem na stav a dostupnost historických zvukových nosičů/), a to i v průběhu měsíce, kdy hlasování probíhá.

autor: ČRo Dvojka
Spustit audio