Pravidla soutěže Vražedné léto – Pátračka

27. červen 2019

Soutěžte každý týden o metr detektivek a jednou za měsíc o zájezd do Londýna.

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. července do 30. srpna 2019. Soutěž se skládá ze dvou soutěžních kol rozdělených do celkem devíti soutěžních týdnů.
 • Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a na webu dvojka.rozhlas.cz.
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

Mechanika soutěže

 • Úkolem pro soutěžící je na základě nápověd odhalit jméno autora nebo název postavy detektivního románu, knihy nebo povídky v daný soutěžní týden. Nápovědy budou postupně zveřejňovány ve vysílání v průběhu každého soutěžního týdne.

Soutěžní týdny a soutěžní kola

 • Daný soutěžní týden je možné vkládat správné odpovědi vždy od pondělí 0:00 do pátku 12:00 příslušného soutěžního týdne.

 • Soutěžní týden č. 1 – 1.7.–5.7.2019
 • Soutěžní týden č. 2 – 8.7.–12.7.2019
 • Soutěžní týden č. 3 – 15.7.–19.7.2019
 • Soutěžní týden č. 4 – 22.7.–26.7.2019
 • Soutěžní týden č. 5 – 29.7.–2.8.2019
 • Soutěžní týden č. 6 – 5.8.–9.8.2019
 • Soutěžní týden č. 7 – 12.8.–16.8.2019
 • Soutěžní týden č. 8 – 19.8.–23.8.2019
 • Soutěžní týden č. 9 – 26.8.–30.8.2019

 

 • Soutěžní kola probíhají:

 • Soutěžní kolo č. 1 – 1.7.–26.7.2019
 • Soutěžní kolo č. 2 – 29.7.–30.8.2019

Účast v soutěži

 • Soutěžící se do soutěže zapojí vyplněním a odesláním soutěžního formuláře na webu dvojka.rozhlas.cz
 • Každý soutěžní týden bude ze všech správných odpovědí odeslaných v příslušný soutěžní týden vylosován jeden výherce dílčí ceny. Losování dílčích cen proběhne vždy v pátečním pořadu Pokračování za chvilku v čase 12:00–13:00 hod.
 • Na konci každého soutěžního kola bude ze všech správných odpovědí v daném soutěžním kole vylosován jeden výherce hlavní ceny. Losování hlavní ceny proběhne v pátek 26. 7. a 30. 8. 2019 v pořadu Pokračování příště v čase 12:00–13:00 hod.
 • Každý soutěžící může opakovaně vyhrát dílčí cenu. Hlavní cenu nelze vyhrát opakovaně. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu hlavní cenu.

Výhry

 • Dílčí cenou je metr knih od různých autorů a vydavatelství. Metr knih je pro účely soutěže definován výškou knih položených hřbety na sebe a dosahující výšky minimálně 1 metr.
 • Hlavní ceny jsou následující:
 1. Losování 26. 7. 2019 – 1x zájezd pro dvě osoby do Anglie od CK RADYNACESTU (s autobusovou dopravou na 5 dní s ubytováním v Londýně a návštěvou Windsoru, Oxfordu a Stohenenge)
 2. Losování 30. 8. 2019 – 1x zájezd pro dvě osoby do Anglie od CK RADYNACESTU (s leteckou dopravou na 45 dní s ubytováním v Londýně a 1x výletem do okolí Londýna dle výběru)

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu rozhlas.cz.
 • Výherci dílčích cen i hlavních cen budou oznámeni do 14 dní po skončení daného soutěžního týdne nebo soutěžního kola.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící vyplnil Pořadateli ve webovém soutěžním formuláři.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího v případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Pokud účastníci soutěže udělí ve webovém soutěžním formuláři Souhlas s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka budou zařazeni do emailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.
Spustit audio