Pravidla soutěže Léto hudebních legend – Pátračka

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka probíhá pouze ve všední dny v období od 3. července do 25. srpna 2023.
 • Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit zasláním správné odpovědi prostřednictvím herního webového formuláře na webových stránkách dvojka.rozhlas.cz
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „soutěžící“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky.

Způsob přihlášení do soutěže

 • Soutěžící se do soutěže přihlásí odesláním správné odpovědi prostřednictvím herního formuláře na webových stránkách dvojka.rozhlas.cz. Do soutěže se soutěžící mohou přihlásit v termínu 4. 7. 2022 – 26. 8. 2022.

Mechanika soutěže

 • Soutěž probíhá ve vysílání stanice Český rozhlas Dvojka. Vždy od pondělí do pátku v živém vysílání stanice zazní několikrát denně indicie vedoucí k nalezení známé osobnosti z hudební oblasti.
 • V každém z uvedených soutěžních týdnů budou soutěžící hledat tuto unikátní hudební osobnost.
 • Výhercem týdenní výhry se stane vždy jeden vylosovaný soutěžící, který v daném soutěžním týdnu zašle prostřednictvím soutěžního webového formuláře na webu Dvojky správnou odpověď se jménem hledané hudební osobnosti.
 • Indicie pro dané soutěžní týdny budou vysílány ve všední dny v časovém rozmezí 6:00 – 20:00.
 • Správné odpovědi na otázku, kterou známou hudební osobnost v daném soutěžním týdnu hledáme, mohou soutěžící zasílat prostřednictvím webového soutěžního formuláře vždy od pondělí do pátku do 12:00. V posledním soutěžním týdnu (8. soutěžní týden) je možné odpovědi zasílat pouze do čtvrtka 24. 8. 2023 do 23:59.

Soutěžní týdny ve vysílání

 • 1. soutěžní týden:  3. 7. 2023 -  7. 7. 2023
 • 2. soutěžní týden: 10. 7. 2023 - 14. 7. 2023
 • 3. soutěžní týden: 17. 7. 2023 - 21. 7. 2023
 • 4. soutěžní týden: 24. 7. 2023 - 28. 7. 2023
 • 5. soutěžní týden: 31. 7. 2023 -  4. 8. 2023
 • 6. soutěžní týden:  7. 8. 2023 - 11. 8. 2023
 • 7. soutěžní týden: 14. 8. 2023 - 18. 8. 2023
 • 8. soutěžní týden: 21. 8. 2023 - 25. 8. 2023

Účast v soutěži

 • Soutěžící se do soutěže přihlásí odesláním správné odpovědi na otázku, kterou známou hudební osobnost v daném soutěžním týdnu hledáme, a to prostřednictvím herního formuláře na webových stránkách dvojka.rozhlas.cz.
 • Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit v termínu od 3. 7. 2023 do 24. 8. 2023.

Výhry

 • Vždy v pátečním odpoledním vysílání, v době trvání soutěže, bude v čase 13:00–14:00 vylosován výherce týdenní výhry. V posledním soutěžním týdnu (8. soutěžní týden) proběhne losování v pátečním dopoledním vysílání v čase 10:00–11:00.
 • Týdenní výhra v daném soutěžním týdnu je voucher na rodinné ubytování ve WELLNES HOTELU BABYLON v Liberci pro 2 dospělé a 2 děti na 1 noc se snídaní a balíčkem zahrnujícím neomezené vstupy do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQLANDIE, iQPARKU, zrcadlového Labyrintu a ZOO Liberec.
 • Týdenní výhru nelze vyhrát opakovaně.

  Vyhlášení vítězů a předání výher

  • Výherci všech osmi týdenních výher budou vyhlášeni vždy v pátek v odpoledním nebo dopoledním vysílání.  
  • Výherci všech výher budou kontaktováni a výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny ve vysílání a na webu dvojka.rozhlas.cz.
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
  • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
  • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělí Pořadateli soutěže.
  • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
  • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

  Prohlášení Pořadatele

  • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
  • Finanční plnění výher není možné.
  • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
  • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.
  • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
  • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Pokud účastníci soutěže udělí ve webovém soutěžním formuláři Souhlas s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka, budou zařazeni do emailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.

  Nakládání s osobními údaji

  Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, doručovací adresu a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a předání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

  E-shop Českého rozhlasu

  Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

  Václav Žmolík, moderátor

  tajuplny_ostrov.jpg

  Tajuplný ostrov

  Koupit

  Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.