Pravidla soutěže k seriálu Vzduch je naše moře

3. září 2018

U příležitosti tohoto seriálu jsme pro vás připravili také soutěž o hodnotné ceny, které věnovaly České aerolinie, Pecka modelář a další společnosti.

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v období od 3. září do 20. prosince 2018.
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice. 

Účast v soutěži

 • Od 3. září do 20. prosince 2018 bude každý týden po odvysílání dílu seriálu Vzduch je naše moře vyhlášená soutěžní otázka. Správné odpovědi je možné zasílat vždy do neděle daného týdnu.
 • Zájemce se do soutěže zapojí zasláním e-mailu se správnou odpovědí na adresu letectvi@rozhlas.cz.
 • Každý týden bude ze všech zaslaných správných odpovědí na danou soutěžní otázku vylosován jeden výherce dílčí ceny.
 • Po odvysílání celého seriálu Vzduch je naše moře a vyhlášení všech soutěžních otázek bude ze všech soutěžících, kteří správně zodpověděli alespoň jednu ze soutěžních otázek, vylosováno 10 vítězů hlavních cen. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu hlavní cenu.

Výhry

 • Dílčí cenou je kniha Vzduch je naše moře autorů Václava Šorela a Michala Kociána od nakladatelství Argo.
 • Hlavní ceny jsou následující:
 1. dva vouchery od ČSA na letenky po Evropě, dle vlastního  výběru
 2. vyhlídkový let Letiště Benešov, seznamovací let v délce 30 minut 
 3. cena od Pecka-Modelář s.r.o., dron
 4. cena od Pecka-Modelář s.r.o., model letadla
 5. cena od Pecka-Modelář s.r.o., model letadla
 6. cena od Pecka-Modelář s.r.o., model letadla
 7. cena od Pecka-Modelář s.r.o., model letadla
 8. cena od Pecka-Modelář s.r.o., model letadla
 9. cena od Pecka-Modelář s.r.o., model letadla
 10. knihy a volné vstupenky od Letiště Kbely

(Zároveň každý výherce jedné z hlavních cen, získá předplatné časopisu LETECTVÍ a KOSMONAUTIKA a knihu Vzduch je naše moře od vydavatelství ARGO.)

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny ve vysílání a na adrese www.dvojka.rozhlas.cz.
  - Výherci dílčích cen budou oznámeni každé první pondělí po vyhlášení soutěžní otázky.
  - Výherci 10 hlavních cen budou vylosování a oznámeni 20. prosince 2018.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího v případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. 
Spustit audio