Pravidla soutěže Dvouhra

1. únor 2019

Soutěž probíhá ve všední den v rámci bloku Odpoledne s Dvojkou a Šťastnou cestu. Každé pondělí začíná nová hra.

Základní ustanovení:

 1. Pořadatelem soutěží je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Soutěže probíhají na území České republiky v období od 4. února 2018.
 3. Soutěží se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice, která se soutěže neúčastnila v posledních 3 měsících jakékoli soutěže ČRo Dvojka.

Účast v soutěži Dvouhra:

Soutěž probíhá ve všední den v rámci bloku Odpoledne s Dvojkou a Šťastnou cestu. Každé pondělí začíná nová hra.

Každého kola včetně finále soutěže se účastní vždy dva soutěžící.

Cílem kol v pondělí – ve čtvrtek je probojovat se do pátečního finále.

Zájemci se do soutěže zapojují po vyzvání moderátorkou nebo moderátorem telefonicky na čísla 221 552 424 nebo 221 552 525.

Každý soutěžící odpovídá v časovém limitu 7 vteřin na otázku položenou moderátorkou nebo moderátorem.

Pro každé postupové kolo jsou připraveny dvě otázky (pro každého soutěžícího jedna), vítězí soutěžící, který odpoví správně.

V případě bodové shody, kterou může být i skóre 0:0, následuje třetí rozstřelová tipovací otázka, vyhrává soutěžící, který je správné odpovědi nejblíže.

Vítěz postupuje do dalšího kola.

Dvě po sobě jdoucí vítězství znamenají účast ve finále.

Vítěz čtvrtečního kola postupuje vždy do finále.

Finále proběhne každý pátek v rámci bloku Šťastnou cestu.

Pro finále jsou připraveny čtyři otázky (pro každého soutěžícího dvě), vítězí soutěžící, který odpoví správně na obě otázky.

V případě bodové shody, kterou může být i skóre 0:0, následuje třetí rozstřelová tipovací otázka, vyhrává soutěžící, který je správné odpovědi nejblíže.

Postupujícího soutěžícího kontaktuje těsně před soutěžním kolem Pořadatel, podmínkou účasti je, že soutěžící zvedne telefon do pěti zazvonění. Pokud soutěžící telefon nezvedne, do soutěže je zařazen další zájemce, který se po výzvě moderátorky nebo moderátora dovolal.

Soutěžící procházejí týdenní hrou takto:

Pondělí – Soutěží dva zájemci, kteří se dovolali po vyzvání moderátorkou nebo moderátorem.

Úterý – Soutěží vítěz pondělního kola a zájemce, který se dovolal po výzvě. Pokud vítěz pondělního kola vyhraje i tentokrát, postupuje do finále.

Středa – V případě, že úterní vítěz postoupil do finále, soutěží dva noví zájemci, kteří se dovolali po výzvě. Pokud do středečního kola postoupil úterní vítěz (u kterého šlo o první vítězství v týdenní hře) je druhým soutěžícím zájemce, který se dovolal po výzvě. Zvítězí-li postupující úterního kola, postupuje do finále.

Čtvrtek – V případě, že středeční vítěz postoupil do finále, soutěží dva noví zájemci, kteří se dovolali po výzvě. Pokud do čtvrtečního kola postoupil středeční vítěz (u kterého šlo o první vítězství v týdenní hře) je druhým soutěžícím zájemce, který se dovolal po výzvě. Vítěz čtvrtečního kola postupuje do finále vždy.

Pátek (finále) – Soutěží dva hráči, kteří se v průběhu týdne probojovali do finále. Pokud z úterního ani středečního kola finalista nevzešel, doplní vítěze čtvrtečního kola zájemce, který se dovolal po výzvě.

Výhry

Ceny určuje pořadatel a vyhlásí je na začátku každé týdenní hry.

Vyhlášení výherců a předání výher

 1. Výsledky soutěží společně se jmény výherců budou zveřejněny ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.
 2. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěží nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 4. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 
 5. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele:

 1. Účastí v soutěžích soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Finanční plnění výher není možné.
 3. Soutěží se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěží změnit její pravidla či ceny vložené do soutěží, soutěže přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 5. Účastí v soutěžích každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěží je oprávněn užít jméno příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.dvojka.rozhlas.cz

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Spustit audio