Pravidla soutěže Báječné léto ve dvou – Pátračka

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka probíhá pouze ve všední dny v období od 4. července do 26. srpna 2022.
 • Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit zasláním správné odpovědi prostřednictvím herního webového formuláře na webových stránkách www.dvojka.rozhlas.cz
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „soutěžící“ nebo „spolu soutěžící“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky.

Způsob přihlášení do soutěže

 • Soutěžící se do soutěže přihlásí odesláním správné odpovědi prostřednictvím herního formuláře na webových stránkách www.dvojka.rozhlas.cz. Do soutěže se soutěžící mohou přihlásit v termínu 4. 7. 2022 – 26. 8. 2022.

Mechanika soutěže

 • Soutěž probíhá ve vysílání stanice Český rozhlas Dvojka.  Vždy od pondělí do pátku v živém vysílání Dvojky několikrát denně zazní indicie vedoucí k nalezení známé dvojice hrdinů z literatury, filmu nebo divadla. V každém z uvedených týdnů (viz. níže) bude hledaná jiná, unikátní dvojice. Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním správné – kterou známou dvojici hledáme - prostřednictvím herního formuláře na webu Dvojky. Výhercem týdenní výhry se stane vždy jeden vylosovaný soutěžící, který v době od pondělí do pátku v daném týdnu zašle prostřednictvím herního webového formuláře na webu Dvojky správnou odpověď. Výherce hlavní výhry bude určen losováním ze všech došlých správných odpovědí.
 • Správné odpovědi na otázku – kterou známou dvojici hledáme – mohou soutěžící prostřednictvím herního webového formuláře na webu Dvojky zasílat vždy do pátku 12:00.

Soutěžní týdny ve vysílání

 • 1. soutěžní týden:   4. 7. 2022 - 8. 7. 2022
 • 2. soutěžní týden: 11. 7. 2022 - 15. 7. 2022
 • 3. soutěžní týden: 18. 7. 2022 - 22. 7. 2022
 • 4. soutěžní týden: 25. 7. 2022 - 29. 7. 2022
 • 5. soutěžní týden:   1. 8. 2022 - 5. 8. 2022
 • 6. soutěžní týden:   8. 8. 2022 - 12. 8. 2022
 • 7. soutěžní týden: 15. 8. 2022 - 19. 8. 2022
 • 8. soutěžní týden: 22. 8. 2022 - 26. 8. 2022

Účast v soutěži

 • Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním správné odpovědi na otázku - kterou známou dvojici hledáme - přes herní webový formulář Dvojky.
 • Vždy od pondělí do pátku zazní ve vysílání Dvojky indicie vedoucí k odhalení hledané známé dvojice. Časy vysílání indicií
 • Vždy v pondělí: 6:50, 10:50, 14:40, 19:00 – 19:10
 • Vždy v úterý: 6:50, 10:50, 14:40, 19:00 – 19:10
 • Vždy ve středu: 6:50, 10:50, 14:40, 19:00 – 19:10
 • Vždy ve čtvrtek: 6:50, 10:50, 14:40, 19:00 – 19:10
 • Vždy v pátek: 6:50, 10:50

Vždy v pátečním odpoledním vysílání – v době trvání soutěže - bude v čase cca 13:10 vylosován výherce týdenní výhry.

V případě posledního soutěžního týdne bude ještě následně po výhře týdenní losována výhra hlavní.

 • Na hlavní výhru má soutěžící nárok v případě, že splní podmínky uvedené v bodě Mechanika soutěže (výše).
 • Týdenní ani hlavní výhru nelze vyhrát opakovaně.

Výhry

 • Týdenní výhrou je Voucher na ubytování na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji s balíčkem zábavy ve WELLNESS HOTELU BABYLON v LIBERCI.
 • Hlavní výhrou je poukaz na dovolenou podle vlastního výběru v hodnotě 30 000,- Kč od cestovní kanceláře radynacestu.cz.

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Výherci všech osmi týdenních výher budou vyhlášeni vždy v pátek v čase cca 13:10.  
 • Výherce hlavní výhry bude vyhlášen bezprostředně po losování posledního výherce týdenní výhry.
 • Výherci všech výher budou kontaktováni a výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny ve vysílání a na webu dvojka.rozhlas.cz.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonním čísle, ze kterého soutěžící odeslal sms zprávu se správnou odpovědí na vyhlášenou soutěžní otázku.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělí Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Pokud účastníci soutěže udělí ve webovém soutěžním formuláři Souhlas s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka, budou zařazeni do emailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, doručovací adresu a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a předání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.