Prášek, tableta, pilulka

Slovo nad zlato
Slovo nad zlato

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.