Potřebujeme sloveso navýšit?

8. srpen 2014

Sloveso navýšit se užívá čím dál častěji. Ne všichni jej ale pokládají za neutrální.

Otázka:
Velmi mě tahá za uši v současnosti tak oblíbený výraz „navýšit“ ve smyslu zvýšit např. objednávku, hodnotu atp. Našla jsem k tomu pouze zajímavý článek v Naší řeči z r. 1963, který užívání slovesa navýšit v uvedeném smyslu neschvaluje. Jak se na to dívá spisovná čeština dnes?

Děkuji Vám předem za vysvětlení.
Martina Vavřincová


Odpověď:
I dnes platí, že uvedený význam slovesa navýšit lze plně pokrýt slovesem zvýšit, a tudíž je sloveso navýšit stále určitou částí českých mluvčích pociťováno jako spíše profesní. Je módní zejména v mluvě politiků, představitelů státní správy, obecních samospráv, ekonomů apod., proto se často objevuje zejména v médiích, kde tyto osoby vystupují.

Co se však od roku 1963 změnilo, je frekvence užití slovesa navýšit. Užívá se často, a tak se zvyšuje podíl těch uživatelů češtiny, které jej považují za noremní, neutrální. V oficiálním spisovném projevu bychom však nadále doporučili užít spíše sloveso zvýšit, neboť navýšit má stále charakter pomezní – právě proto, že existuje nemalý podíl těch, kteří jej za neutrální nepovažují.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.