Poslední ze Silver A

13. květen 2018
Jiří Potůček, (krycím jménem Tolar) (* 12. července 1919 Bruneck, dnes Itálie – 2. července 1942 les mezi vesnicemi Trnová a Rosice nad Labem) byl příslušník československé zahraniční armády v Anglii a radista výsadku Silver A

V obecném povědomí je, že po zradě Karla Čurdy a po tragické smrti výsadkářů v kryptě, hlavní drama heydrichiády končí. Ale teror, represe a policejní razie s nasazením desítek tisíc mužů pokračovaly. Protože stále ještě nebyli dopadeni dva členové výsadku Silver A – velitel skupiny Alfréd Bartoš a radiotelegrafista Jiří Potůček.

Po raziích a zatýkání v říjnu 1941 bylo zničeno radiospojení domácího odboje s exilovým vedením ve Velké Británii. Pomoc a podporu ze zahraničí však český odboj nutně potřeboval, a tak byly na přelomu roku 1941 a 1942 do okupované vlasti posílány výsadky vycvičených mužů – parašutistů. Ti s sebou měli přivážet zbraně, peníze a velmi důležité radioaparáty a jejich součástky.

Navázat spojení

Základním úkolem paraskupiny Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček – na fotografii níže) bylo navázat a obnovit ztracené spojení s Londýnem. Paraskupina Silver A letěla ve společném letounu s paraskupinami Silver B a Anthropoid v noci na 29. 12. 1941.

Silver A: Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček

I přes počáteční potíže, kdy kvůli nepřesnosti v navigaci seskočili o několik desítek kilometrů dál od původně plánovaného místa, byla jejich činnost úspěšná. Radiotelegrafista Jiří Potůček brzy navázal spojení.

Hledá se velitel a radiotelegrafista

V obecném povědomí je, že po zradě Karla Čurdy a po tragické smrti výsadkářů v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, hlavní drama heydrichiády končí. Ale teror druhého stanného práva, represe a policejní razie se konaly s nasazením desítek tisíc mužů i nadále. Důvodem bylo právě to, že stále ještě nebyli dopadeni dva členové výsadku Silver A – velitel skupiny Alfréd Bartoš a radiotelegrafista Jiří Potůček.

Po prozrazení místa pobytu i úkrytu byl Alfréd Bartoš pronásledován gestapem a svůj život ukončil při pokusu o útěk. Radiotelegrafista Jiří Potůček se s pomocí obětavých a nadmíru statečných lidí přesunul z místa úkrytu ve škole v Bohdašíně do osady Končiny, kde v domě u Burdychů (na snímku) měl přečkat několik dnů, než se pro něj najde další, bezpečnější místo.

Usedlost Burdychových, odkud se podařilo Jiřímu Potůčkovi utéct

Běh o život

Bohužel, i tento úkryt byl odhalen a za velmi dramatických událostí, kdy členové rodiny Antonína Burdycha byli zastřeleni na místě anebo později popraveni, se Jiřímu Potůčkovi podařilo z obklíčení prostřílet a utéct. Obrovská pátrací akce, která po jeho útěku následovala, vyvrcholila v lesíku Dubinka u Pardubic.

Po strastiplné cestě, kdy Jiří Potůček ušel asi 60 km a kdy mu pomáhala spousta ochotných a velice odvážných lidí, byl zastřelen českým četníkem ranou do týla. Zemřel tak poslední člen paraskupiny Silver A, jen 10 dnů před svými 23. narozeninami.

Informační tabule poblíž Končin