Poslední den Eleonory Windischgrätzové

Pražské pouliční boje v červnu 1848 na dobové rytině
Pražské pouliční boje v červnu 1848 na dobové rytině
Její tajemná smrt z ní udělala nejznámější oběť krvavých událostí roku 1848 v Praze.

Jmenovala se Marie Eleonora Windischgrätzová a pocházela z rodu Schwarzenbergů. Více než 150 let si spisovatelé, badatelé, historikové a v poslední době i renomovaní balistici pokládají v souvislosti s její smrtí zásadní otázky.

Zemřela Marie Eleonora vinou zbloudilé kulky? Šlo o náhodu, nebo o promyšlený atentát? A vůbec odkud a kdo smrtící střelu vypálil?

On-line do neděle 14. září 2014. Ostatní záznamy pořadu Stopy, fakta, tajemství najdete v iRadiu.