Platí závěť, kterou podepíšete a strčíte do šuplíku? Odpovědi na nejčastější otázky o dědictví

podpis
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy podpis

Co když zdědíte jen dluhy? Můžete někoho vydědit? A co když nemáte další rodinu?

„Poslední vůle je smlouva, která se dá vždy změnit. Hlavně ale předchází nepříjemným rodinným sporům,“ říká Tereza Kocourková z advokátní kanceláře Tuma Mihalik Soukup. Rozhodně doporučuje, aby si každý své majetkové vztahy upravil ještě za života.

Notář vs. šuplík

Ideálně už ve chvíli, kdy koupíte něco hodnotného jako dům nebo chatu. Anebo když začínáte podnikat. A pokud chcete mít jistotu, že se vaše závěť objeví ve správné chvíli, sepište ji u notáře a nechte ji tam taky uloženou.

Text se dostane do Centrální evidence závětí a je pak na notáři, aby ji předložil v rámci dědického řízení. Platná je ale i taková poslední vůle, kterou napíšete vlastní rukou a strčíte do šuplíku. A co když má zemřelý víc dluhů než majetku?

Když dědíte dluhy

„Dědictví můžete odmítnout. Pak nedostanete nic, ale taky nebudete platit cizí dluhy.“ Pokud ale předpokládáte, že dluhy nejsou větší než majetek, využijte institut výhrady soupisů. Notář udělá soupis aktiv a pasiv (tj. co má a co dluží) a vy budete dědit jen do výše hodnoty sepsaného majetku.

„Zjednodušeně řečeno: jeho dluhy zaplatíte jen do výše sepsaného majetku a nic ze svého. Když totiž dědictví přijmete a dluhy vyplavou až v rámci řízení, musíte je do haléře taky zaplatit,“ vysvětluje právnička.

„Jediné rychlé řešení je dohoda, což asi nejde. Sourozenci mohou své podíly prodat samostatně. Otázka je, jestli to někdo koupí a za kolik. Posledním řešením je soudní řízení, které ale zcela jistě krátké nebude…“ Nikdo nemůže nikoho nutit, aby mu něco prodal.

Příklady dědického vypořádání:
  • Pokud zemře manžel a otec dětí, ze zákona dědí rovným díle manželka i děti, které jsou nepominutelnými dědici. Nejsou „vyděditelné“. Dospělý potomek musí vždy dostat alespoň ¼ z toho, co měl dědit bez závěti. U nezletilých jsou to ¾. 
  • Pokud chcete děti vydědit, musíte s nimi ještě za života uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědictví. 
  • Pokud zemřelý neměl rodinu (a nesepsal poslední vůli) dědí stát.