Petr Pýcha a Jaroslav Rudiš: Podletí

Natáčení hry Podletí, Jiří Lábus a Jakub Žáček

Hvězdně obsazené drama loci o Vivaldiho pátém ročním období. Poslouchejte do neděle 23. října 2016.

Zásadní úlohu tady hraje Lomnice nad Popelkou, rodné město obou autorů. Na lomnický zámek přijíždějí rozhlasoví redaktoři, aby přizvali posluchače k výjimečnému koncertnímu provedení Vivaldiho Čtvera ročních dob. Nevědí ovšem, že se místním organizace poněkud vymkla z rukou a že budou postaveni před svérázný plán. A už vůbec nemohou tušit, že Vivaldi napsal původně ročních období pět…

Víte, kdo to byl František Jiránek?

Pozdně barokní hudební skladatel František Jiránek se narodil v roce 1698 právě v Lomnici nad Popelkou na rozhraní Českého ráje a Krkonoš. Jeho životní dráhu zásadně ovlivnil lomnický hrabě Václav Morzin, který ho zaměstnával a v roce 1724 poslal na tříletý studijní pobyt do Benátek.

Jiránek tam měl zdokonalit své skladatelské dovednosti pod vlivem hudby Antonia Vivaldiho. A právě v době Jiránkova italského pobytu se zrodilo patrně nejslavnější skladatelovo dílo Čtvero ročních dob. A mistr jej dedikoval právě hraběti Václavu Morzinovi.

Františkové Jiránkové další

Ale František Jiránek (řečený mladší), potomek slavného hudebníka, se jmenuje také houslista, zakladatel kdysi slavného smyčcového uskupení Myslivečkovo kvarteto a učitel na lomnické lidušce.

A stejné jméno nosí i jeho syn Fanda, závozník ze zdejšího uhloskladu, co má z hudby nejraději metal. Tak alespoň autoři rozhlasové hry Jaroslav Rudiš a Petr Pýcha navázali na historické skutečnosti a prodloužili hudební rod Jiránků.

Minulost s přítomností vs. skutečnost a fikce

A minulost s přítomností i skutečnost s fikcí se mísí v jejich příběhu vskutku důmyslně. František Jiránek mladší už není nejmladší, přesto se na stará kolena pustil do mimořádně náročného projektu. Na zámku v Lomnici nad Popelkou připravuje koncertní provedení Čtvera ročních dob u příležitosti 290. výročí od chvíle, kdy jeho prapředek přivezl z Benátek hraběti Morzinovi manuskript Vivaldiho skladby.

Jsou pozvány kulturní i politické špičky a večer má být živě přenášen nejen Českým rozhlasem, ale i zahraničními stanicemi v Londýně, Vídni a Ženevě. Není divu, že stres a tíha situace mají fatální dopad na Jiránkovo zdraví – uprostřed vrcholných příprav ho raní mrtvice.


Osoby a obsazení: Fanda (Leoš Noha), Pítrs (Jaroslav Plesl), Kája (Václav Neužil), Ladislav Mizera (Luděk Sobota), Stanislav Brož (Jiří Lábus) a Zdeněk Chalupský (Jakub Žáček)
Autoři: Petr Pýcha a Jaroslav Rudiš
Dramaturgie: Klára Novotná
Režie: Aleš Vrzák
Zvukový design:
Ladislav Železný
Hudba: Antonio Vivaldi, František Jiránek a Ivan Boreš (nahrál Ivan Boreš s Michalem Sochou a Michalem Pilouškem)
Natočeno v roce 2015


Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Jak se v takové situaci zachovat? Pokusit se zastavit rozjetý vlak, nebo se do něj snažit naskočit a řítit se možná přímo vstříc průšvihu hraničícímu s katastrofou? Před takovým rozhodnutím stojí nad otcovou nemocniční postelí Fanda Jiránek, nejmladší z muzikantského rodu, metalista, který nikdy nic nedotáhl a housle bytostně nesnáší…

A rozhodují se i rozhlasoví moderátoři Stanislav Brož a Zdeněk Chalupský. Do Lomnice přijeli provázet posluchače slavnostním večerem, ale taky jim zprostředkovat atmosféru vrcholících příprav. Mají hrát s lomnickými tohle absurdní divadlo, kdy se hlavním organizátorem večera stal závozník z uhloskladu a sólový houslový part chce zahrát v živém přenosu na zapřenou poněkud nejistý učitel z lidušky? A komu předá ministr avizovanou cenu?