Pavíza

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Příjmení Pavíza vzniklo z apelativa pavéza, tj. „štít obdélníkového tvaru, poněkud vydutý, dole zašpičatělý“. Snad se mohlo jednat o pojmenování vojáka, který takový štít nosil, nebo výrobce pavéz. V současnosti nosí příjmení Pavíza 34 obyvatel.

Použitá literatura:
J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 237