Paulas

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Příjmení Paulas vzniklo z rodného jména Pavel, respektive z jeho německé či latinské podoby Paulus. Pavel je jméno latinského původu a znamená „malý“, přeneseně „skromný“, „nepatrný“. U nás patří stále mezi nejběžnější rodná jména. Rozšířilo se díky kultu sv. Pavla, který se řadí mezi apoštoly a tradice mu přičítá autorství 14 Listů, které jsou v Novém zákoně. Nejvíce nositelů příjmení Paulas žije v Třebíči, celkem jich v ČR najdete 160.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2004, s. 136; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 197 (Paulasová); M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 20; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 61