Pastýř stvoření

02889467.jpeg
02889467.jpeg

Filozof a publicista Erazim Kohák se 21. května 2013 dožívá osmdesáti let.

K tomuto výročí je zaměřen portrétní dokument, který zprostředkuje jeho bohatý a statečný život i jeho názory – které spojuje přesvědčení, že člověk je „pastýř stvoření“, a proto má zodpovědnost za sebe i za ostatní a za všechnu živou přírodu. Na základě této odpovědnosti proto Erazim Kohák po celý život jedná.

Vyučuje, píše články a knihy, aby splatil ten zázrak, že přežil válku, únor 1948, odchod do exilu, že mohl vystudovat a po roce 1989 se vrátit zpět do vlasti.

Dokument umožní posluchačům prostřednictvím reportážního mikrofonu návštěvu v panelovém bytě manželů Erazima a Dorothy Kohákových v Praze-Chodově, kde profesor Kohák vypráví o svém životě – o svém otci, žurnalistovi a filozofovi, který se mu stal příkladem nejen svou profesí, ale i svými postoji.

Za války byli rodiče Erazima Koháka v odboji a poté oba v koncentračních táborech. Za podobné situace v období února 1948 byla rodina nucena uprchnout přes hory do exilu – nejprve do Německa, poté do Ameriky. I tady byl otec – pracující později pro Rádio Svobodná Evropa – synovi vzorem svým prohlášením: „Nešel jsem do exilu, abych dělal kariéru.“

Erazim Kohák se proto v roce 1956 rozhodl studovat filozofii, aby po návratu do svobodné vlasti – v nějž pevně věřil – mohl být co nejvíce platný svým spoluobčanům. Ihned po roce 1989 se skutečně vrátil a začal vyučovat na pražské filozofické fakultě, působit jako publicista a vydávat knihy. Za jeden ze svých hlavních cílů si stanovil vrátit do povědomí odborné i laické veřejnosti tradici českého filozofického myšlení.

Panelový dům na sídlišti

Pořad vypráví také o privátním osudu Erazima Koháka, který jej na čas zavedl do lesů amerického státu New Hampshire, kde při světle petrolejky začal psát svou první filozofickou knihu The Embers and the Stars.

Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Radim Nejedlý, mistr zvuku Lukáš Dolejší.