Ordinace v garáži. Dokument o lékařích na indonéském ostrově Lomboku

2. leden 2020

Nedostávají žádné peníze z grantů nebo dotací, přesto má v „ordinaci“ celý rok, kdo ordinovat. Za několika stovkami pacientů, kterým organizace DORRA pomohla zlepšit zdravotní stav nebo dokonce zachránit život, je každodenní práce – dobrovolníků, Dalibora Stozska a především Petry Lazákové.

Život na indonéském ostrově Lombok rajský není. Většina těch, kdo žijí na vesnicích, v osadách mimo hlavní cesty nebo v chatrčích v džungli, nemá vzdělání. Lidé tu pracují tvrdě mnoho hodin denně s jen minimálním výdělkem. Přístup ke zdravotnímu ošetření mají velice omezený nebo žádný.

Často tak neřeší ani život ohrožující zranění, natož pak zdravotní problémy nebo potíže, které sice život přímo neohrozí, ale znamenají velká omezení, neschopnost pracovat a živit rodinu a tím upadat do ještě větší bídy. A právě se zdravotními problémy pomáhají dobrovolníci z DORRA (zkratka z anglického DOctoRs foR Asia).

Lombok

Menší ostrov jen kousek od Bali s nádhernou, turismem zatím jen málo dotčenou přírodu – písčité pláže, rýžová pole, palmy, bujnou zeleň džungle s nádhernými vodopády a 3726 m vysokou a stále aktivní sopku Rinjani. Místní lidé jsou velmi přívětiví a rádi navazují kontakt s cizinci.

Tady je z komára velbloud

Petra Lazáková, původně redaktorka Českého rozhlasu a dnes koordinátorka neziskové organizace DORRA, se nejrůznějších charitativních projektů účastnila už dřív. Na jedné misi v Africe potkala lékaře Dalibora Stozska, a protože chtěli využít svých znalostí ve prospěch potřebných lidí, rozhodli se, že budou pomáhat, spolu se svými kamarády – zdravotníky, v Indonésii na malém ostrově Lombok.

„Náš první pacient byl pán, kterému se zanítila tříska v noze. Protože vůbec netušil, jak si má nohu ošetřit anebo alespoň vyčistit, pokračoval v práci na poli, a tak vznikl z takto banální příhody problém, který mohl skončit amputací nohy“, říká Petra Lazáková. Podobných případů, které jsou na počátku zcela jednoduše řešitelné, může být na Lomboku onen pověstný velbloud. A proto se DORRA rozhodla na Lomboku učit taky zdravovědu.

Pošli to dál

Test ze zdravovědy asi není úplně snadný… Chvilku přemýšlení to chce

Prevence může život zachránit anebo výrazně zlepšit jeho kvalitu. To je osvědčené pravidlo a samozřejmě platí i na Lomboku. A díky zdravovědě, kterou vyučují dobrovolníci už ve dvou místních školách, se informace o základních hygienických návycích, ale taky o zásadách první pomoci dostávají jak k dětem, tak i k jejich rodičům, kamarádům anebo lidem v jejich blízkém okolí.

DORRA má totiž v místě svého působení dobré jméno, podařilo se získat respekt místních lidí a hlavně potřebnou důvěru. A právě ta stojí za šířením znalostí a dovedností mezi další lidi. „Ti lidé nám věří, věří naší pomoci, a proto si ty informace předávají dál“, hodnotí situaci Petra Lazáková. „A to je pro mě vlastně největší odměna.“

Bez dobrovolníků to nejde

Důvěru i respekt si dokázala DORRA vydobýt i mezi zdravotníky, kteří během své dovolené a za vlastní prostředky jezdí na Lombok pomáhat. Zpočátku se dobrovolníky stávali hlavně kamarádi a známí s odborným vzděláním. Dnes už má DORRA dobrovolníků spoustu. Dokonce se daří mít na Lomboku dobrovolníky po celý rok.

Ale protože DORRA nedostává žádné peníze z grantů nebo dotací, je nutné stále hledat ochotné dárce. Za několika stovkami pacientů, kterým DORRA pomohla zlepšit zdravotní stav nebo dokonce zachránit život, je každodenní práce – dobrovolníků, Dalibora Stozska a především Petry Lazákové. Bez nich by na tom DORRA nebyla tak DOBŘŘE.

Spustit audio

Související