Od 18. dubna vysíláme četbu "Paměti profesora Švejcara"

„Pro většinu lidí není možné představit si v celém rozsahu změny, které proběhly za století mého života. A přece ty minulé zážitky jsou základem života dnešního a budoucího. Z tohoto důvodu jsem přijal výzvu k napsání svých pamětí, protože jsem poslední z biologů dnes ještě žijících.“

Těmito slovy zahajuje vzpomínání na svou dlouhou životní a především vědeckou dráhu vynikající český lékař, spoluzakladatel české pediatrie profesor Josef Švejcar (1897-1997).

Memoáry této vynikající osobnosti, která založila nové pohledy a postupy v pediatrii (jeho publikace Péče o dítě, která vyšla poprvé v roce 1945, později v mnoha reedicích, se stala jednou z nejčtenějších knih vztahujících se k výchově dítěte) doplnila autorka rozhlasového scénáře o zasvěcený a v mnohém upřesňující pohled jeho syna. Retrospektivní pohled profesora Švejcara obsahuje podrobné líčení jeho dětství, mládí, studií a počátků praxe, až do svatby s Bělou Helbichovou v roce 1923.

Profesor Švejcar proslul, mimo jiné, také jako vtipný glosátor života. K jeho známým výroků patří například tento: „To největší, co žena muži do života dává, je její kritika.“

Prof. MUDr. dr. h. c. Josef Švejcar, DrSc., nositel Řádu práce, Řádu republiky a Medaile J. E. Purkyně, člen řady vědeckých společností doma i v zahraničí, se narodil v Praze 20.5.1897. Studium medicíny dokončil v Bratislavě na Komenského univerzitě r. 1921 a tam také habilitoval r.1929.
Jeho pětidílné Paměti (zemřel na prahu své stovky na konci ledna 1997) provedou posluchače světem pražské medicíny i malířského světa z počátku 20. století, Švejcarovou profesionální i osobní dráhou za první republiky, těžkými protektorátními časy i jeho nejednoduchými osudy ve 2. polovině 20. století. Vzpomínky autora slavné knihy českých domácností Péče o dítě připravil k vydání jeho syn Jiří Švejcar.

Logo

Pro řadu Četeb na pokračování na Dvojce Českého rozhlasu připravila Švejcarovy paměti Lenka Brodecká, natočilo je brněnské studio Českého rozhlasu. V režii Petra Dufka účinkují Vladimír Krátký a Jan Kolařík.
Vysíláme od 18. do 22. dubna, a to vždy od 22:05 hodiny.

Četbu nabízíme, po dobu jednoho týdne, k poslechu (streamu) i na našich internetových stránkách. Pokud jste ji nestihli v živém vysílání, máte tedy ještě další možnost.
Zvukový záznam najdete na těchto stránkách: www.rozhlas.cz/iradio/archiv/?p_po=2057
Podrobnosti o streamu u dalších pořadů pak v samostatném článku Rozhlasové hry, četby nebo např. pohádky na našem webu

Spustit audio