Obraz Nikoly Šuhaje v novinách

2. leden 2018

V roce 1920 se zbojníkovo jméno objevovalo v hlášeních úřadů jen ojediněle. A přece...

Lidové noviny z 19. 6. 1921

Lidové noviny z 19. června 1921 už o něm píšou jako o známé postavě zbojníka, který „vyzbrojil svou družinu kulomety“. Ve vzpomínkách Vladimíra Zdeňka, uveřejňovaných na pokračování v prosinci 1936 v Lidových novinách jako Pravda o Šuhajovi, se píše o skladišti munice a granátů v domě Šuhajova otce.

Sto loupežníků, sto loupeží?

V Ruské nivě z 1. září 1921 stojí, že jeho tlupa měla 50–100 lidí. Taky Národní listy píšou 27. září 1923 (tj. dva roky po Šuhajově smrti), že měl se svou tlupou na svědomí 30 vražd a 100 loupeží. Skutečnost byla o dost střízlivější.

Skutečnost: 1–5 vražd

Na svědomí měl nejspíš několik přepadení a asi 5 vražd (starostu Derbačoka, československé četníky Hrabala a Kubína a dva maďarské četníky), prokázána mu byla jen jedna. A podobně je to i s počtem jeho druhů.

Skutečnost: 1–2 stálí druhové

Když četníci v říjnu 1920 Šuhaje pronásledovali, doprovázeli ho další dva muži. Měl sice několik společníků (někteří se i střídali), ale jejich počet nedosáhl ani desítky. V poslední době před smrtí ho doprovázel jen jeho 16letý bratr Jura. Podle slov pamětníků daleko horší a krvežíznivější povaha než Nikola.

Silný, ale malý

Nikola měl být „mladík silné malé postavy, černých vlasů a pěkně pěstěného knírku pod nosem, stále usmívavé tváře a přítel děvčat, ač ženat“ (Václav Šlesingr, Lidové noviny 18. srpna 1921). To asi hrálo roli při vzniku legendy.

Mediální válka

Stejně jako skutečnost, že podle téhož autora z něj měl maďarský tisk udělat hrdinu, který rusínský lid osvobodil od jha Čechů. Národnostní boje po první světové válce úplně neustaly.

Zpět na případ: Nikola Šuhaj, vrah

autor: rota
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?