• Vzdělávání
  Vzdělávání

  Kahún

  Příjmení Kahún patrně vychází z nářečního slovesa káhat, tj. „hýbat se“. Snad jde o pojmenování patřící do kategorie podle fyzických vlastností. Máte i příjmení Kah...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Kruml

  Příjmení Kruml je původně zdrobnělina z německého přídavného jména krumm, tj. „chromý“, „křivý“. Šlo tedy o příjmení podle fyzického vzhledu. Máte i česká příjmení ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Slabý

  Příjmení Slabý je motivačně průhledné, vzniklo z přídavného jména slabý. To má mnoho významů, především „mající málo fyzické síly“, „málo rozhodný“, „málo vlivný“ n...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Douděra

  Na západní Moravě označuje apelativum douda „dědečka“, „starého muže“. Příjmení Douděra ‒ stejně jako Doudera ‒ je motivováno právě jím. V současnosti u nás žije 28...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Kchop

  Příjmení Kchop pravděpodobně vychází z nářeční výslovnosti německého apelativa Kopf, tj. „hlava“. Máte i české příjmení Hlava. Patrně šlo o pojmenování podle nápadn...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Tlustý

  Stejně jako Tlusťák, Tlustoš nebo Tluštík vychází i příjmení Tlustý z přídavného jména tlustý. To má význam „mající mnoho tuku“. Patrně šlo o příjmení podle fyzické...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Strejček

  Strejček je zdrobnělina apelativa strýc, ale to znamenalo nejen „otcův či matčin bratr“, ale ve staré češtině i „švagr“. Máte i příjmení Strýček a nezdrobnělá příjm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Kocábek

  Příjmení Kocábek má několik možných motivací. Může jít o další odvozeninu z příjmení Koc, které se vykládá z rodného jména Chotimír nebo Chotoslav se změnou ch- &gt...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Práza

  Příjmení Práza vzniklo podle Jany Matúšové z německého Preuse, tj. „Prus“. Jde tedy o příjmení odvozené z etnonyma a odkazující patrně k původu prvního nositele pří...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Hetzl

  Příjmení Hetzl je německého původu. Máte dva možné výklady: zdrobňující přípona -tz- + -el se připojila k začátku rodného jména Hariman, nebo jde o slovesné příjmen...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu