• Vzdělávání
  Vzdělávání

  Rajtora + Rajtoral

  Rajtora je počeštěné německé příjmení, které vzniklo nejspíše z apelativa Reiter, které znamená buď „jezdec“, „rytíř“, nebo také „hrubé síto (na obilí)“. Forma Rajt...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Prokeš

  Příjmení Prokeš vzniklo z rodného jména Prokop. To je mužské jméno řeckého původu, které vzniklo buď z řeckého prokoptó, což znamená „prospívající“, „zdárný“, „průk...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Hejtmánek

  Příjmení Hejtmánek je zdrobnělinou apelativa hejtman, tj. nejčastěji vojenský velitel nebo setník v rakouské armádě, méně často úředník stojící v čele nějakého sprá...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Valský

  Dobrava Moldanová uvádí příjmení Valeský, které je odvozeno z přídavného jména valeský, tj. „kdo bydlí neb pracuje na valše“. Aby se vlákna zplstila, bylo sukno hně...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Huták

  Huták bude pravděpodobně stejně jako Hutař nebo Hutník souviset s prací v huti. Případně může jít o příjmení odvozené ze jména Huth, které vzniklo ze středohornoněm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Šindler

  Znáte šindele na střechu? Tak Šindler je z německého apelativa Schindler, tj. „šindelář“. Jde o typické příjmení podle povolání. Máte i české příjmení Šindelář. V s...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Brda

  Brdo bylo součástí tkalcovského stavu, takže by příjmení Brda mohlo být podle povolání. Staročeské apelativum brdo také označovalo vrch. Antonín Profous uvádí, že „...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Mikulášek + Mikulec

  Příjmení Mikulášek i Mikulec vznikla z rodného jména Mikuláš. To je řeckého původu (Nikolaos) a vykládá se jako „vítězný nad lidem“. Sv. Mikuláš patří mezi nejoblíb...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Vráblík

  Vráblík je zdrobnělina nářečního apelativa vráb, tj. „vrabec“. Přeneseně snad šlo o přezdívku toho, kdo měl vrabčí vlastnosti, poskakoval, švitořil, byl přelétavý a...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Šmolík

  Zápis o Petru Šmolíkovi máte již z roku 1481. V současnosti u nás žije 677 nositelů tohoto příjmení, nejvíce jich najdete na Plzeňsku a v Rokycanech. Příjmení Šmolí...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu