• Vzdělávání
  Vzdělávání

  Zyder/Zider

  V evidenci obyvatelstva, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, není žádný záznam o příjmení Zider. Zyderů dnes u nás žije pouze 10. V Polsku nacházíte obdobná příjme...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Melzer

  Apelativum Meltzer označuje v němčině sladovníka. Jedná se tedy o příjmení podle povolání. V příjmení Melzer došlo ke zjednodušení hláskové skupiny -tz- > -z-. V...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Mikeš

  Příjmí Mikeš máte doloženo již z roku 1383, je jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Mikuláš. To je řeckého původu (Nikolaos) a vykládá se jako „vítězný nad lide...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Bajgl

  Formu příjmení Bajgl dnes nosí 156 osob, nejvíce jich žije ve Znojmě a v Moravských Budějovicích, formu psanou Beigl má jen 15 nositelů a najdeme i 10 Beigelů. Příj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Kenický

  Nejvíce Kenických žije v Olomouci, celkem jich v republice najdete jen 51. Pravděpodobně jde o příjmení podle původu, které bylo odvozeno z místního jména Kenice, c...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Foud

  Příjmení Foud je vzácné, v současnosti u nás naleznete pouze 28 jeho nositelů. Jana Matúšová jej vykládá z varianty faut pro středohornoněmecké voget, vogt, voit, k...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Pöschko

  Příjmení Pöschko je poněmčenou formou příjmení Peško, které je odvozeno z rodného jména Petr, respektive z jeho domácké podoby Peš. Máte i příbuzná příjmení Pešek, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Pojmon

  Příjmení Pojmon nejspíše vzniklo z německého Baumann, které je odvozeno ze středohornoněmeckého apelativa būman, tj. „sedlák“, „rolník“, „nájemce selského dvora“. D...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Hutta

  Příjmení Hutta mohlo mít vícero motivací. Mohlo vzniknout ze středohornoněmeckého huot, tj. „klobouk“, „čepice“, „helma“, asi jako příjmení pro výrobce čepic nebo ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání

  Hykel/Hykl

  Podle Antonína Kotíka vzniklo příjmení Hykl ze slovesa hýkat. To se však nejeví jako moc pravděpodobné, spíše se domníváte, že by mohlo jít o zdrobnělinu souvisejíc...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu