Noční Mikrofórum - 28. září

28. září 2011

Sváteční vysílání s Jaroslavem Svěceným bude ve znamení 90. výročí založení slavné Vyšší umělecko - průmyslové školy pražské UMPRUM.

S významnými představiteli této slovutné instituce bude řeč o historii i současnosti. V neposlední řadě o tom, jak se v minulosti malovala třeba svatováclavská tematika v řadě našich kostelů a jak se tento styl malování objevuje i v dnešní výuce.
Kontaktní e-mail pro vaše dotazy: mikroforum@rozhlas.cz.
Poslouchejte po 22:30 hodině na Dvojce ČRo.

autor: Jaroslav Svěcený
Spustit audio