Noční Mikrofórum - 26. února

Po čtyři týdny jsme se setkávali s dokumenty Tomáše Černého a Martina Gromana o současném životě české šlechty. Oba autoři tak budou hosty Dana Moravce.

Jaké to je zpracovávat takové téma a jaká pokračování chystají? Hostem bude i Vladimír Votýpka, který se s českými šlechtici setkával za komunismu. Změnila se česká šlechta? A k čemu nám šlechtictví dnes vůbec je? Nebo vyhynulo?

Odpovědi uslyšíme od 22:55 na Dvojce ČRo.

Kontaktní e-mail pro vaše dotazy: mikroforum@rozhlas.cz