Noční Mikrofórum - 22. dubna

22. duben 2012

Možná ho znáte z rozhlasových nebo televizních reportáží anebo jste o jeho práci četli v novinách. Právě na něj se totiž obrací novináři, když shánějí informace ze zvířecí říše. A právem. Evžen Kůs je totiž odborník v pravém slova smyslu.

Dan Moravec se ho proto bude ptát na lásku lidí ke koním, na původ a historii koní, na stav koně Převalského, ale také třeba na sexuální život zvířat, o kterém pan Kůs napsal jednu ze svých knih.

Vysíláme po 22:50 hodině na Dvojce ČRo.

Kontaktní e-mail pro vaše dotazy: mikroforum@rozhlas.cz

autor: Dan Moravec
Spustit audio