Největší středověké pohřebiště má památník

8. říjen 2016

Před 1000 lety tam lidé pohřbívali své blízké. Pohřebiště v Lahovicích u Radotína je největším archeologicky prozkoumaným raně středověkým hřbitovem v Čechách. Průzkum však proběhl už před 60 lety a významné místo dnes málem upadlo v zapomenutí. Změnit to má nový památník!


Příspěvky Meteoru 8. 10. 2016
01:15 Vzácné středověké pohřebiště v Lahovicích
15:40 Jak vznikl život?
25:04 Na Moravě je nejhlubší zatopená jeskyně světa!
38:50 Nastavitelné umělé hlasivky!
47:40 Jak se zrodila konzerva?

Místo bylo zevrubně archeologicky prozkoumáno a popsáno v 50. letech 20. století. Přímo v Lahovicích už se dnes hroby s ostatky z 9. až 11. století nenacházejí, všechny cenné nálezy jsou v opatrování Muzea hl. m. Prahy.

Pohřebiště? Jedno auto za druhým

„Dneska to tu jako pohřebiště opravdu nevypadá - jedno auto za druhým a kolem nás pole. Musím říct, že kámen, který tu před námi leží a stane se památníkem, je opravdu obrovský,“ říká přímo na místě redaktor Meteoru Petr Sobotka.

Impozantní pohřební kámen

Kámen, který má připomenout významné pohřebiště, je skutečně impozantní. Měří 1,80 metru na výšku i na šířku a zhruba 2 metry do hloubky a váží přibližně 8 tun. Posunovat a instalovat na místo ho musel jeřáb.

„Je to červený slivenecký mramor s krasovou výzdobou, má kalcitem vypreparované nádherné jeskyňky a kalcitové krystaly. Kámen jsme nijak neupravovali, pouze jsme nechali zabrousit prostor na cedulku s nápisem a vytesat letopočet 2016,“ popsal památník jeden z jeho iniciátorů paleontolog Štěpán Rak.

Pohřební ostrůvek nad rozvodněnou řekou

Dávné pohřebiště se na nachází nedaleko soutoku Vltavy a Berounky, na místě zvaném Suchý vrch. „Dnes má člověk pocit, že stojí v rovině, ale přeci jen tady to místo v minulosti převyšovalo okolní terén zhruba o 2 až 3 metry. Když byla krajina zaplavena velkou vodou, tak nad ní vyčnívala právě tato protáhlá písečná duna, místo plné hrobů,“ řekl Michal Lutovský z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Logo

5 pohřbených generací

Naleziště bylo detailně prozkoumáno v 50. letech 20. století zejména díky péči archeoložky Zdeňky Krumphanzlové. Podařilo se prozkoumat na 395 hrobů s celkem 440 ostatky lidských těl. „Je to skutečně největší dodnes prozkoumané pohřebiště. Představuje velmi významný vzorek i pro antropology, protože se tam nashromáždilo asi 5 celých generací tehdejších obyvatel,“ dodal Lutovský.

Nevracejte se z hrobů!

V hrobech se našlo množství zajímavých předmětů – nádob, korálků i náušnic. Zkoumalo se i postavení hrobů a polohy nebožtíků. Podle toho všeho badatelé mohli odvodit, jaké byly pohřební rituály i jak žili lidé mezi koncem 9. a začátkem 11. století.

„Dokonce se tam nalezlo pár hrobů, na kterých byly zřejmě provedeny protivampirické zásahy. Aby se mrtví, kterých se lidé obávali už za jejich života, nemohli vrátit zpátky, zatěžovali jejich hroby kameny,“ doplnil archeolog Lutovský.

Že bylo před 1000 lety na lokalitě Suchý vrch u Lahovic pohřebiště, připomíná od konce září nově instalovaný památník.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.

autoři: Petr Sobotka , Leona Matušková
Spustit audio