Na vzácné onemocnění nejste sami

6. září 2021

Hosté: prof. MUDr. Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky a přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky a předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění. Moderuje Šárka Volemanová.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...