Na preventivní lékařské prohlídky chodí jen pětina z nás

22. leden 2015

Ne nadarmo se říká, že 21. století je stoletím preventivní medicíny. Má to mnoho různých důvodů. Včasná stádia onemocnění se léčí daleko snáz a nakonec i levněji a taky nás prevence provází už od narození. A podle statistik se jenom pětina lidí prevenci opravdu věnuje.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní doktorka Milena Mrnková, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je dnešním hostem. Já vás tu vítám, dobrý den.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Dobrý den.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zvolila téma podle mě velmi důležité, a sice preventivní prohlídky. Asi nejenom proto, že rok 2015 jak už jsem zmínila je rokem prevence. Řekněte, paní doktorko, na jaké preventivní prohlídky máme vlastně v dospělosti nárok a jak jsou důležité?

Čtěte také

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Děkuju za dotaz. Preventivní prohlídky jsou velmi důležité napříč věkovou strukturou naší populace nejen u nás v naší společnosti, ale celosvětově. Ne nadarmo se říká, že 21. století je stoletím prevence, preventivní medicíny. Má to mnoho různých důvodů, jednak je to dáno tím, že vždycky včasná stádia onemocnění se léčí daleko snáz a nakonec i levněji, i ten ekonomický aspekt musíme vzít v úvahu, a jednak je to proto, že vlastně prevence nás provází celým životem od narození. Od narození do věku 18 let je to věcí pediatra, registrujícího pediatra nebo dětského lékaře. V dospělém věku od těch 19 nebo 18 let při přejímání dětského pacienta praktickým lékařem pro dospělé, registrujícím praktickým lékařem je to až do smrti věcí tohoto lékaře a další preventivní prohlídky, které jsou hrazeny z prostředky veřejného zdravotního pojištění, jsou preventivní prohlídky u gynekologa, na ty má žena nárok na 15 let věku v jednoročním intervalu, a potom jsou to otázky prevence u registrujícího stomatologa, kde taky vlastně od dětského věku je sledován stav chrupu zase v ročním nebo někdy i v půlročním intervalu.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ty věci jsou důležitý, ony se vlastně vzájemně i propojují a doplňují. Když se zaměříme na toho praktického lékaře, to je, jak bych řekla, taková ta nejčastější návštěva, že chodíme jednou za dva roky ke svému praktickému lékaři. Co tam vlastně ten praktický lékař všechno z toho základního preventivního vyšetření dokáže vysledovat?

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Preventivní nebo obsahem preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dospělou část populace je kompletní fyzikální vyšetření lékařem, ošetřující lékařem. K tomu, aby mohl toho pacienta řádně vyšetřit, je zapotřebí, aby znal dobře jeho údaje z rodinné anamnézy, to znamená ten pacient, každý pacient má něco dáno do vínku geneticky, proto ty údaje z rodinné anamnézy jsou důležité, a něco je samozřejmě v rukou každého z nás, a to je vlastně ten způsob života, způsob stravování, způsob odpočinku a pracovního vytížení a jeho rovnováha a podobně a k tomu slouží vlastně celé to fyzikální vyšetření. Je to vyšetření lékařem od hlavy až k patě včetně antropometrických údajů, to znamená váha, výška včetně smyslového vyšetření, orientačního vyšetření zraku, sluchu, vyšetření srdce a oběhové soustavy.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A i když nám některé věci můžou připadat banální, tak prostě komplexně souvisejí s naším zdravotním stavem?

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Určitě, určitě.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Já pro tuto chvíli, paní doktorko, děkuju jak jsme pečliví, jak opravdu jsme zodpovědní za své zdraví, jak chodíme nebo nechodíme na preventivní prohlídky, to je téma další části. Ptát se, přátelé, můžete i vy na adrese dopoledne@rozhlas.cz.

/ Písnička /

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
O preventivních prohlídkách si dnes povídáme s paní doktorkou Milenou Mrnkovou, primářkou Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice tady v Praze. Paní doktorko, jsme zodpovědní, chodíme na prevenci, anebo pořád ještě nejsou výjimkou takoví ti lidé, kteří říkají: "Nic mi není, tak nikam nejdu.!

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Je to různé napříč populací. Jsou lidi, kteří jsou velmi zodpovědní a kteří už od mladého věku se starají aktivně o své zdraví a myslím si, že i osvěta díky i prostředkům nebo masmédiím vlastně hraje svoji roli a že už ta osvěta skutečně je, je patrná. Takže jsou lidi, kteří chodí poctivě na preventivní prohlídky. Jsou ale lidi, neřekla bych, že to má nějakou souvislost s inteligencí populace, kteří nechtějí vědět a neustále se brání tomu, aby věděli své údaje o svém zdraví. V současné době se říká, že asi pětina lidí z populace, jenom pětina lidí ty preventivní prohlídky absolvuje.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To je ale pořád hrozně málo.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Je to hodně málo i v porovnání se světem, je to málo, i když si myslím, že jednotliví vykonavatelé té zdravotní péče, jednotliví lékaři je to jejich denní chleba a nabádají ty pacienty aktivně ke spolupráci o své vlastní zdraví, tak i stát jako vykonavatel a plátce vlastně této preventivní péče se snaží a jednotlivé zdravotní pojišťovny mají vlastně programy a celoplošné napříč populací, kde vlastně vyzývají aktivně lidi, aby na ty preventivní prohlídky chodili.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono je možná dobré zmínit, říct, co se díky, na co se díky preventivním prohlídkám dá přijít opravdu včas, takže vlastně nenastane ve finále žádný velký problém.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Velmi dobrá nebo výrazně zlepšená situace je v oblasti mamologického screeningu nebo preventivních prohlídek mléčné žlázy, která vlastně probíhá buďto u gynekologů a nebo u registrujících praktických lékařů. Žena, každá žena má nárok od 45 let věku ve dvouletých intervalech na takzvané mamografické vyšetření, což je vyšetření rentgenové. Neznamená to, že v jiných věkových kategoriích nemůže nastat problém i závažný problém, proto je důraz kladen i v mladších věkových kategoriích na takzvané samovyšetření prsů. Je důležité, aby ženy to samovyšetření prováděly vždycky ve správné období toho svého menstruačního cyklu, a to je těsně po menstruaci, aby ta výtěžnost toho vyšetření byla co největší. To je mamografický screening, kdy výsledky v naší populaci jsou výborné a ta diagnostika i závažných onemocnění díky tomuto screeningu i tomu samovyšetření pacientek má velké výsledky a úspěchy.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Já tady ještě předtím než si znovu zahrajeme, tady mám jednu hrozně zajímavou otázku, která vlastně souvisí s tím, co jste řekla, tedy s tou prevencí. Ptá se tady paní, paní Michaela, píše: "Jsme ve věku 68 a 72 let, můj tatínek měl vývod a zemřel na rakovinu v 78. Prosím o sdělení, zda s onemocněním souvisí hemeroidy a jak často chodit na kolonoskopii placenou či na vlastní žádost. Gynekologická prohlídka je prý hrazena jen do 70?"

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ne, ne, není tomu tak. Samozřejmě pokud je pozitivní rodinná anamnéza s ohledem na závažné onemocnění konečného úseku trávicího traktu, tak je jednoznačně vhodné na preventivní prohlídku i těch mladších ročníků a populačních vlastně nebo rodinných příslušníků mladší generace tu prohlídku určitě absolvovat. Má, může probíhat buďto formou screeningového vyšetření takzvaného hemokultu nebo to je vyšetření stolice na přítomnost mikroskopického obsahu krve, kdy ten pacient nemusí vůbec žádné problémy mít a už může být to vyšetření pozitivní, a to je právě to k zachycení toho včasného stádia, případně závažného onemocnění.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Přátelé, vyplatí se chodit na prevenci.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Určitě.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě se k tomu vrátíme v posledním vstupu.

/ Písnička /

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
S paní doktorkou Mrnkovou si povídáme na téma preventivní prohlídky. My jsme tady načali jedno velmi zajímavé téma, paní doktorko, že některé ty preventivní prohlídky jsou přece jenom řekněme důležitější než ty další, bavili jsme se o kolonoskopii.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Kolonoskopické vyšetření je taky součástí vyšetření screeningového, může být, může být alternativně buďto vyšetření stolice na to mikroskopické krvácení, o kterém jsme se už zmiňovali, anebo v určité věkové kategorii, a to je ve věku od 50 do 55 let, alternativně teda to kolonoskopické vyšetření. Což je vyšetření optikou toho konečného úseku trávicího traktu, kde vlastně je výhoda i, že může ten vyšetřující lékař i ošetřit určitá a vidí přesně jak to tam vypadá a může vzít i, a je to běžnou součástí toho vyšetření, kousíček tkáně na další zpracování a ověření vlastně toho mikroskopického nálezu. Tam je ale perioda toho vyšetření jednou za 10 let, takže buďto jednou za rok vyšetření hemokultem, to je z té stolice, anebo jednou za 10 let kolonoskopické vyšetření. Bohužel naše populace má, zaujímá přední místo ve výskytu nebo v četnosti výskytu závažného onemocnění konečného úseku trávicího traktu celosvětově jsme na prvním místě a v tom negativním slova smyslu, proto je součástí toho, těch preventivních vyšetření i toto, zdá se málo atraktivní vyšetření, ale velmi důležité.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak atraktivní rozhodně není, to si řekněme na rovinu.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Velmi důležité, velmi důležité. To souhlasím, souhlasím, pacienti, ale myslím si, že povědomí o tomto vyšetření už mezi lidmi je a že se mu zas tak nebrání a samozřejmě důležité je to tomu pacientovi lidsky vysvětlit o co se jedná.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná bychom to dnešní povídání mohli uzavřít tím, že je omyl, když si mladí lidé, kteří sotva vyjdou ze školy, myslí, že jich se nic takového netýká a neměli by nebo nemusejí na prevenci chodit, předpokládám, že ten váš názor je v tomto směru celkem jasný.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Zcela jednoznačně, zcela jednoznačně souhlasím, i v mladém věku. Naopak jsou některá onemocnění například u mladých mužů ve věku kolem 20 let, kdy je tato věková perioda typická pro výskyt závažných onemocnění zárodečné tkáně, konkrétně teda seminom, což je nádor, zhoubný nádor varlat. Takže tam také je důležité i u mladých mužů samovyšetření, u žen prsní žlázy, ale i u mužů vyšetřování a samovyšetřování varlat.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní doktorko, já vám moc děkuji, doufám, že se nevidíme, vidíme se poprvé, doufám, že se nevidíme naposledy. Přátelé, dnes máte šanci s paní doktorkou Mrnkovou chatovat, tak, když se podíváte na stránky Dvojky, tedy na webové stránky Dvojky, tak tam najdete podrobnosti. Paní doktorka se ještě chvíli zdrží a ráda na vaše otázky odpoví. Díky moc a mějte se pěkně.

MUDr. Milena MRNKOVÁ, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Jolana Voldánová
Spustit audio