Na pouti ke sv. Wolfgangovi budou prezentovány nové turistické trasy vedoucí kolem sakrálních staveb

25. srpen 2006

Malá, ale historicky významná obec Hnanice, ležící na Znojemsku na hranicích s Rakouskem, přitahovala už po staletí poutníky z široka daleka. V obci je totiž chrám svatého Wolfganga a u jeho kaple bývala odnepaměti studánka, jejíž léčivá moc byla přikládána svatému Wolfgangovi, švábskému světci z 10. století. Na tradici dřívějších poutí navazuje novodobá akce - pouť ke sv. Wolfgangovi, která se uskuteční 9. září 2006 v Hnanicích. Při této příležitosti budou prezentovány nové turistické trasy v okolí Hnanic a partnerské rakouské obce Retzbach.

Partnerství Hnanic s rakouskou obcí Retzbach bude stvrzeno vydáním společné naučné mapy s turistickými trasami vedoucími kolem sakrálních staveb (kostely, kapličky, boží muka, sochy a sousoší, kříže). Vycházky malebnou krajinou, obklopující obě obce, nabízejí celkem 30 zastavení. V Hnanicích je pozoruhodný nejen kostel sv. Wolfganga, pocházející z 13. století, ale také hnanické kapličky, kterých je jedenáct. Jejich správný název by měl spíše znít zděné poklony, protože když okolo nich procházel pocestný, zastavil se, smekl a poklonil se. Tyto drobné sakrální stavby jsou součástí kulturní krajiny - dávají krajině řád i estetickou hodnotu. I v dnešní moderní a konzumní době dokáží oslovit nejen člověka věřícího. Z hlubin času k nám promlouvá prostá víra jejich většinou neznámého tvůrce. Nejstarší kapličkou v Hnanicích je patrně poklona zasvěcená sv. Ivanovi, jejíž vznik je datován rokem 1805. Další cenné poklony jsou zasvěceny sv. Anně a sv. Kryštofovi. Mnoho těchto staveb bylo poškozeno a po roce 1948 zničeno tak, že zbyly pouze neznatelné základy. Na nich byly podle vzpomínek pamětníků znovu postaveny tyto drobné sakrální stavby. Jejich výklenky jsou zdobeny soškami z dílny bratří Pátých a keramickými reliéfy z atelieru akademického sochaře Zdeňka Maixnera.

Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích

Povězme si ještě pár slov o svatém Wolfgangovi, k němuž se v Hnanicích uskuteční pouť. Svatý Wolfgang je jedním z nejoblíbenějších německých světců. Žil v 10. století a jako mnich benediktin a misionář procházel část dnešního Rakouska a hlásal slovo Boží. Pasovský biskup ho pro jeho velké úspěchy navrhl na nového biskupa v Řezně. Císař i mnoho zástupců kléru bylo proti. Legenda vypravuje, že jeden z těchto odpůrců onemocněl a Wolfgang ho zázračným způsobem uzdravil. Když se to dozvěděl císař Oto II., jmenoval Wolfganga biskupem v Řezně. Ten jako biskup reformoval kláštery a zakládal nové, staral se o chudé a nemocné a prohluboval v lidu náboženství. Už za života byl uctíván jako světec. Žil asketicky a skromně. Umožnil založení biskupství v Praze v roce 973 tím, že souhlasil s odloučením Čech od své diecéze.

Svatý Wolfgang
Program Pouti ke sv. Wolfgangovi 9. září 2006

10.00: Mše svatá v kostele sv. Wolfganga

11.30: Oficiální zahájení akce (proslov starostů obcí Hnanice a Retzbach)
Zahájení provozu pouťových atrakcí a stánkového prodeje (občerstvení, produkty lidové tvořivosti)
Prohlídky kostela sv. Wolfganga
Individuální vycházky (k sakrálním stavbám, do NP Podyjí)

12.00: Společná vycházka (uctění památky světců a hrdinů, položení kytic, vysvěcení kapliček): procesí s dechovou hudbou

14.00: Odpoledne s hudbou: k tanci a poslechu hraje dechová hudba (v prostoru u kostela)

20.00: Diskotéka (v kulturním domě)

Další informace najdete na stránkách www.daniz.cz a www.sklepniulicky.cz.

Spustit audio