Na co si dát pozor při ukončení zaměstnání

12. březen 2014

Jaký je optimální postup, když chcete dát výpověď, a jaký naopak, když ji dostanete? Kdy vám stačí ústní dohoda a co je dobré mít raději černé na bílém? Povídali jsme si s Tomášem Liškutímem ze sdružení Spotřebitel.net.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, vítejte ve druhé hodině dopoledního vysílání, je tady rubrika Rodinné finance a dnešní téma je obzvláště, ale obzvláště praktické, nač si dát pozor, když končím v zaměstnání. Radit nám bude Tomáš Liškutím ze sdružení Spotřebitel.net. Přeji krásné dopoledne.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Krásné dopoledne.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A my se teď budeme věnovat těm nejrůznějším druhům a způsobům, kterak odcházíme ze zaměstnání. Samozřejmě ten nejpříjemnější odchod je dobrovolný, to znamená, že se dohodneme. Ten méně příjemný je výpověď a pak existuje kategorie, které říkáme takové ty vyhazovy. My začneme tím, na co si dát pozor, pokud odcházíme standardně, co neopomenout a čeho později bychom mohli litovat?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ty standardní odchody se dělí na dohodu, kdy se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, a nebo na výpověď. Mezi lidmi je rozšířený pojem dohoda výpovědí nebo výpověď dohodou a tak dále. Takže rozlišujme buď je to výpověď, ta je jednostranná, bez domluvy s druhou stranou, anebo dohoda, která je dvoustranná, kde se zaměstnavatel se zaměstnancem shodne. V případě, že jsou ochotni uzavřít dohodu, je to ten nejlepší způsob, protože to ušetří čas, energii, dohadování a navíc má to jednu obrovskou výhodu, můžou si obě dvě smluvní strany sjednat den, kdy to skončí. Zaměstnavatel si tedy pohlídá, aby tam byla dostatečná doba pro to, aby byla řádně předána pracovní agenda, aby nový zaměstnanec mohl na původního v pohodě navázat. Zaměstnanec si naopak pohlídá lhůtu, aby ho to zbytečně neomezovalo v hledání nového zaměstnání, kde na něj většinou po dobu výpovědní doby, pokud dává výpověď, nechtějí dva až tři měsíce čekat.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Trochu jsme zapomněli na kategorii dohoda z donucení, ale i tahle je velmi častá. Takže řekněte mi, když si sjednávám ty podmínky i dohodou, v čem si i na co si i u toho dát pozor?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
U dohody je potřeba dát si pozor na to, ke kterému dni končí, jestli je tam uveden důvod, z jakého ta dohoda je uzavírána, což se týká potom nároku na odstupné, protože je to uzavíráno z organizační důvodů, zaměstnavatel se přestěhoval, ruší se nebo zaniká to pracovní místo konkrétního zaměstnance, případně ten důvod spočívá v nemoci z povolání nebo v pracovním úrazu, tak tam vzniká nárok na odstupné. Pokud ten důvod tam nebude uveden, bude pro zaměstnance docela složité dokázat, že to bylo právě z těchto důvodů, a potom si zkontrolovat další podmínky, na které, na kterých jsem se se zaměstnavatelem shodl, například nějaké odchodné, jestli budou vyplaceny poměrná část ročního bonusu nebo těch odměn, kterých jsem dosáhl a tak dále. Takže pohlídat si to, co jsme si ústně sjednali, aby bylo i černé na bílém.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
V žádném případě asi nepřistupovat na gentlemanské dohody a na takového ty "my dva se přece domluvíme", nic takového, všechno černé na bílém.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ty ústní dohody platí jenom před uzavřením takové dohody, kde to není černé na bílém. Potom, co je taková dohoda uzavřena, ty gentlemanské dohody strašně těžko se té druhé straně na ně vzpomíná. Takže pokud máte pocit, že v té dohodě není zaznamenáno to, na čem jste se dohodli, dohodu raději nepodepisovat, nechat si dát výpověď a v takovém případě vás zákoník práce chrání, pokud by taková výpověď byla neplatná.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jsme se dostali k tomu dát si výpověď. Takže co si zase ohlídat u toho, když tu výpověď dostávám, a to i v případě, že ji nechci, anebo jsme se dohodli na tom, že dostanu výpověď?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Určitě. Rozdělme výpovědi ze strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnance. Zaměstnanec má volnou ruku, může dát výpověď kdykoli a jedinou povinností je dodržet výpovědní dobu, která je zpravidla 2 měsíce. Naproti tomu zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze zákonných důvodů, z organizačních důvodů, ze zdravotních důvodů, z porušení pracovní kázně a nebo z nesplňování předpokladu pro výkon té práce. Pokud nemá některý z těchto důvodů, taková výpověď je neplatná. V případě, že zaměstnanec dostane neplatnou výpověď, která není opřena o některý z těchto důvodů a nebo ví, že to je fiktivní nebo přehnané, například za jeden pozdní příchod okamžitý vyhazov nebo i klasická výpověď pro porušení pracovní kázně, pak má možnost se proti takové výpovědi bránit. Může podat žalobu k soudu na neplatnost takové výpovědi, přičemž pokud tento soudní spor vyhraje, tak mu náleží náhrada mzdy za celou dobu trvání sporu, což v našich podmínkách současné justice je jeden s odvoláním až dva roky a za celou tuto dobu mu přísluší náhrada mzdy.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
No jo, ale zaměstná mě někdo po dobu toho sporu, kdy jsem vlastně jakoby stále ve výpovědní lhůtě, co já budu dělat ten rok nebo dva?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ta náhrada mzdy není závislá na tom, jestli jste někde byli zaměstnáni nebo nebyli zaměstnáni.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A mohu já se nechat zaměstnat?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Můžete, můžete se nechat i někde nechat zaměstnat, akorát v takovém případě dáváte soudu na zváženou, že prvních 6 měsíců toho trvání sporu vám nahradí 100 % ušlýho výdělku a pak to může poměrně snížit, nemusí, ale může. Nemůže to zcela nepřiznat. To znamená vy máte normálně klasický příjem ze svého zaměstnání a vedle toho ještě vám běží v případě úspěchu ve sporu nárok na náhradu mzdy za to, že ta původní výpověď byla neplatná.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vyplatí se teatrálně trpět po celou dobu soudního sporu a nebýt zaměstnán, pokud ovšem někdo má takovýto polštář a může si to dovolit.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Já bych spíš doporučoval někde být zaměstnán, protože soudy tendují k tomu ochránit spíš zaměstnance než zaměstnavatele, to znamená soud nemá povinnost přistoupit k tomu, že tu mzdu bude snižovat a případně ji sníží jenom poměrně. Myslím si, že by tam musela ta druhá strana ustát nějaký závažný důvod, proč je potřeba to snížit.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, a když se podívám na okamžité výpovědi, na co si dát pozor v případě, kdy tak obligátně jdeme do práce a nepustí nás magnetická karta, čímž to se dozvíme, že už tam nepracujeme?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Na okamžité výpovědi bych si dal ze strany zaměstnanců pozor především na to, jaký je důvod té okamžité výpovědi. Pokud jsou to nějaké organizační důvody nebo porušení pracovní kázně, musí to mít velkou intenzitu. Musí se jednat například o útok na majetek zaměstnavatele, v takovém případě skutečně zaměstnavatel má možnost okamžitého vyhazovu a může to být přímý, například krádež.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Sabotáž.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Třeba řidič dálkovýho autobusu, pokud si nechá část jízdného pro sebe nebo pokud někdo ze školní jídelny odnáší 8 obědů po práci domů a tak dále, to je přímý útok na majetek zaměstnavatele. Ale může být i taky nepřímý, například pokud si manager zaznačí, že je v práci, že má odpracovanou směnu a přitom po celou dobu této směny si vyřizuje osobní záležitosti mimo pracoviště, pak je oprávněný okamžitý vyhazov. V ostatních případech bych se velmi, velmi pečlivě podíval na to zdůvodnění, jestli to dosáhlo intenzity zvlášť hrubého porušení pracovní kázně. Z organizačních důvodů nebo ze zdravotních důvodů se nemůže dávat okamžitý vyhazov.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Znám případ v rodině, kdy šlo o prakticky hodinovou výpověď pro nadbytečnost. Je tady toto vlastně možné a normální?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Normální to není vůbec a je to protizákonné a takový zaměstnanec by měl velkou šanci na úspěch v tom sporu. Právě ty organizační důvody jsou nejčastější a zaměstnavatelé si myslí, že mohou tímto způsobem nahradit nového zaměstnance. Dám výpověď z organizačních důvodů a najmu si někoho nového, tomu původnímu zaplatím odstupné. Ale ty organizační důvody, pokud se celá ta společnost neruší nebo nepřestěhuje mimo místo výkonu práce zaměstnance, mohou být dány pouze pokud je to pracovní místo zrušeno, to znamená pokud to pracovní místo už vůbec není potřeba a nenastupuje tam nový zaměstnanec a nebo pokud bylo zrušeno a ty úkoly byly rozděleny mezi ostatní zaměstnance.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale co když je jenom přejmenováno, což je velice časté? My víme, že ta firma bez toho místa, bez té postavy managera nebo vedoucího nemůže fungovat, musí tam být, jenom se to pojmenuje jinak a v tu chvíli jsme z toho z obliga jako zaměstnavatelé?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
V případě, že ta pracovní náplň toho konkrétního zaměstnance nebyla rozdělena mezi ostatní zaměstnance, a to místo bylo pouze přejmenováno, ale ty prcovní úkoly nadále plní nový zaměstnanec, v takovém případě se jedná o fiktivní organizační změnu a taková výpověď z práce je neplatná .

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, milí posluchači, jelikož vy máte s tímto problémem určitě své zkušenosti, tak dáme dnes především prostor vám. Můžete nám telefonovat na 221552525 nebo 2424. Můžete nám své zkušenosti nebo dotazy také mailovat na jejakaje@rozhlas.cz a nebo SMSkujte ve tvaru R2 JEJAKAJE text vašeho dotazu na číslo 9077704.

/ Písnička /

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, posloucháte Dvojku, posloucháte rubriku Rodinné finance a posloucháte Tomáše Liškutína, který nám radí nač si dávat pozor, když skončíme v zaměstnání a něco o tom ví, protože pracuje ve sdružení Spotřebitel.net. Právě se k nám dovolal první posluchač rubriky, přeji krásné dopoledne, ptejte se.

osoba
--------------------
Dobrý den, posluchač z Brna. Já bohužel jsem neslyšel ten váš pořad od samého začátku, protože jsem v práci, ale pustil jsem si rádio a zjistil jsem, že tam řešíte jako výpovědi z pracovního poměru. Já s dovolením se pokusím stručně, dostal jsem loni v lednu výpověď, protože jsem onemocněl, práce jako inspektor ochrany lesa, pracoval jsem v terénu a v kanceláři, ale onemocněl jsem během jako v práci v podstatě, byl jsem rok a půl na marodce jako prodlužovalo se to dvakrát ta nemocenská, vrátil jsem se 15. ledna do práce, do zaměstnání, toho dne ráno jsem dostal příkaz jít k závodnímu lékaři a ten mně dal prostě lékařský posudek, že jsem dlouhodobě pozbyl schopnost tu práci vykonávat. Já jsem se, po několika dnech, já jsem to převzal, ale tam byla uvedena, že je možnost jako podat odvolání, tak já jsem to odvolání podal, to trvalo řadu měsíců a v létě loňského roku mně odvolací orgán dal v podstatě zapravdu, že prostě ten lékařský posudek byl zrušen a věc byla dána k novému projednání, takže jsem v průběhu září, října podstoupil jako nějaké testy psychologické vyšetření, jestli jsem schopný tu práci dělat, to jsem udělal, výsledek byl, že v podstatě to bylo bez přetížení úkoly s možností odpočinku a zaměstnavatel aniž by prostě, bývalý zaměstnavatel, aniž by nějaké úlevy prostě nebo něco takového mně vyšel vstříc, tak mně na konci listopadu poslal dopis, kdy vlastně, předtím mně to v létě nabídli ať si zažádám o to místo, že by to zaměstnání pokračovalo, no, a na konci listopadu mně napsali, že v podstatě mně tu práci nedají, že z jejich strany není zájem a že ten lékařský posudek i výpověď, že byly regulérně předány a prostě platné.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano a jak jste reagoval vy? Teď říkáte, že voláte z práce, jste někde jinde?

osoba
--------------------
No, já jsem se nechal zaměstnat, jako prodělal jsem nějakou rekvalifikaci jako úplně pod úroveň, protože jsem inženýr jako jo, dělal jsem rekvalifikaci strážný a nastoupil jsem v podstatě jako vrátný, jako nechci to jmenovat, ale prostě musel jsem jako něco vzít.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A soudíte se?

osoba
--------------------
Prosím?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A soudíte se?

osoba
--------------------
No, právě, že já jsem nevěděl, já jsem zjistil nějak v průběhu toho roku, že tam byla údajně jako lhůta 2 měsíce, kdy člověk může napadnout tu neplatnou výpověď, a já jsem o tom nevěděl, navíc jsem čekal na, čekal jsem na vyjádření nebo rozhodnutí toho odvolacího orgánu ohledně toho posudku a oni mně v létě jako předběžně vlastně řekli, že si mám podat žádost o to zaměstnání, když došel ten, to rozhodnutí toho odvolacího orgánu jako, jo.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano. Jak na tom tedy, promiňte, jenom jak na tom, pane Liškutíne, náš posluchač z Brna je v tuto chvíli, když zjevně zanedbal tu dvouměsíční lhůtu, má šance?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Můžeme tento případ uchopit i obecněji, aby to bylo obecným doporučením pro naše posluchače, kteří se ocitnou v podobné situaci. Pán má pravdu v tom, že neplatnost výpovědi je potřeba zažalovat do dvou měsíců ode dne, kdy ten pracovní poměr měl skončit, takže nikoli ode dne doručení, ale ode dnes skončení výpovědní doby. To je potřeba si to ohlídat, je potřeba dojít za advokátem, který tu žalobu sepíše, uvedete tam důvody, proč rozporujete tu neplatnost a v takovém případě je možné se úspěšně soudit.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to, že náš posluchač čekal ještě na to až mu přijde ten posudek, to už byla chyba, on už v tu chvíli to měl pro jistotu napadnout?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak, protože ta výpověď už byla dána. A ve chvíli, kdy je dána a obsahuje nějakou chybu, uplyne doba dvou měsíců, v takovém případě přestože tam je stále ta chyba, tak ta výpověď už bude do budoucna považována za platnou. Co se týče tady těch zdravotních důvodů, je potřeba ještě rozdělit, jestli ty zdravotní důvody byly osobního charakteru, jestli si například zlomím lyži během svého, zlomím nohu na lyžích během svého volného času, nebo jestli se jedná o nemoc z povolání nebo pracovní úraz. Správně zaměstnavatel postupoval v tom případě, kdy poslal zaměstnance na pracovní lékařskou prohlídku. Pokud lékař usoudí, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci a není proti tomu podáno odvolání, pak taková výpověď může být platná. Není tam odstupné, ale je tam dvouměsíční výpovědní doba. V případě, že by to bylo z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, což například u administrativních prací se teďka vyskytuje karpální tunel jako nemoc z povolání, takže není to úplně jenom, když se někdo zraní při fárání do dolu, tak je tam nárok na 12měsíční odstupné. V případě, že se napadl posudek poskytovatele pracovně-lékařských služeb, v tom případě není to jeho rozhodnutí pravomocné a ten zaměstnavatel vůbec neměl k té výpovědi přistoupit. Pokud k ní přistoupil a zaměstnanec by to stihl v té dvouměsíční lhůtě zažalovat u soudu, tak by byl v tomto sporu úspěšný.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A on to nestihl, takže v tuto chvíli je to bezvýchodné?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
V tuto chvíli už je to pasé.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
No, já bych přesto možná našeho posluchače požádala, aby nám napsal třeba svůj příběh, já vám ho podstoupím a třeba se na to podíváte, protože zjevně našemu zaměstnavateli se cestou trošku ztratil člověk, a to je velice časté, že si zaměstnavatelé občas neuvědomují, že na těch židlích sedí skuteční lidé. Teď máme dalšího volajícího, zvedám telefon a ptám se, kdo tam?

osoba
--------------------
Temerová Brno, slyšíme se?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, slyšíme se, povídejte.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, já vás zdravím. Já mám takový dotaz, můj manžel pracoval v brněnské firmě, nemůžu jmenovat asi, to je jedno, ve skladě v Modřicích a dělal tam 14 let. Po dobu těch 14 let tak, jak pán teď mluvil, že byl nemocný, on si nedovolil bejt ani marod, takto vám to řeknu.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jo, prosím jenom, můžeme to říct trošičku stručně, protože jinak, nezlobte se.

osoba
--------------------
A on prostě přibyla jim nějaká práce navíc, že chodil o půl třetí v noci domů, nikdo jim to nepřeplatil a manžel samozřejmě se ozval, ale jako nic neřešilo se to a pak se zeptal na podnikovém večírku na Silvestra jednoho kolegy, jestli neví o nějaké jiné práci, že prostě už to zmáhá, že už není nejmladší a představte si, po Novým roku, po tom večírku přišel do práce a měl na stole výpověď, že si hledal jiné místo. Ale on to mluvil, jak by, chápete mě, oficiálně.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jak se to tak někdy říká. Rozumím.

osoba
--------------------
Žádná šuškanda, prostě jen tak se zeptal.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A tu výpověď dostal z jakého důvodu?

osoba
--------------------
A on dostal hned výpověď s tím teda, že prostě se mu tam asi nelíbí, proto shání výpověď. Tak teď je ve výpovědní lhůtě, teď čerpá ještě dovolenku z minulého roku.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to řešíte tu výpovědní lhůtu, napadli jste to, nebo máte právníka?

osoba
--------------------
Nenapadli jsme to, právě víceméně nevíme, co máme s tím dělat?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Liškutíne, povídejte, třeba se nám podaří poradit.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Takže velice stručně. K neproplaceným přesčasům zaměstnavatel je povinen proplácet přesčas. V případě, že neproplácí přesčas, je možné to dožalovat, a to až 3 roky zpětně, což může být poměrně významná částka.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale těžce doložitelná.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
No, to záleží.

osoba
--------------------
No, víte, možná by to i šlo kvůli těm autům, jak tam chodili do toho skladu.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
A jsou tam další zaměstnanci, jsou odesílané e-maily s konkrétním časem a tak dále, to je potom na posouzení toho rozsahu, co se nám podaří prokázat, třeba ne 100 %, ale může se podařit. A další záležitostí je ta výpověď. Výpověď z důvodu, že se někdo podíval nebo pohovořil o tom, že by rád změnil zaměstnání, o takové jsem ještě neslyšel a je určitě neplatná. Takže pokud byste se, měla zájem to nějakým způsobem řešit a tak dále, tak můžete se obrátit na tento pořad v případě, že by byli ochotni, tak mi to přepošlou.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To my budem.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
A můžeme se na to podívat potom do detailu, prozkoumat ty podklady a tak dále. Já působím jako advokát, takže říkám je tam ta dvouměsíční prekluzivní lhůta, kdy je potřeba s tím něco dělat, nesmí se to nechat spát, protože přestože se dopustí zaměstnavatel chyby, tak po této lhůtě už mu ji nelze vytknout.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane Liškutíne, já vám pro tuto chvíli musím poděkovat, nicméně paní Slavíkové, Zamazalové a tak dále, které mi napsaly, slibuji, že vám přepošleme jejich maily a posluchačům všem slibuji, že se tomuto tématu budeme věnovat zase za 14 dní, kdy se tady potkáme, není-li pravda?

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ano.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Budu se těšit. Milí posluchači, dnes vám radil Tomáš Liškutín a bude radit opět.

Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio