Mýty o pozůstalostních důchodech

Káva o čtvrté
Káva o čtvrté

Hosté: Mgr. Renáta Provazníková, odd. komunikace, Česká správa sociálního zabezpečení a Ing. Lenka Vlková Šárová, vedoucí oddělení metodiky důchodového pojištění ČSSZ. Moderuje Tomáš Voženílek.