Mluví správně televizní moderátoři?

Měli by, ale člověka občas přesto přepadnou pochybnosti.

Dotaz:
Jsou správně výrazy, které slyším v televizi "budeme se soustředit", "budeme se zúčastnit" nebo ne?


Odpověď:
U slovesa soustředit se dnes přijímáme jeho užití jako dokonavého i nedokonavého, proto neodmítáme ani složené tvary budoucího času – budeme se soustředit. U slovesa zúčastnit se se sklon k obouvidovému chápání neprosazuje, nadále se považuje za dokonavé, proto náležitý tvar budoucího času je zúčastníme se.