Místa k sezení, nebo k sedění?

Jak je to s podstatným jménem odvozeným od slovesa sedět?

Otázka:
V dopravních prostředcích je často k vidění cedulka s nápisem např.: „40 míst k sezení“, ale i „40 míst k sedění“. Co je, prosím, správně?

Děkuji.
Janoušek


Odpověď:
Obě varianty podstatného jména slovesného odvozeného od slovesa sedět – sezení i sedění – jsou správné a vzájemně zaměnitelné.