Milostný příběh z Pankrácké věznice

10. březen 2018

Příběh ukrytý v motácích. Láska dvou vězňů, kteří se nikdy nespatřili. Příběh ženy, která byla popravena na Pankráci za svou pomoc židovským rodinám. Uvádíme k výročí obsazení Československa nacistickým Německem 14.–16. března 1939.

Po nástupu Adolfa Hitlera k moci uprchlo z Německa do Československa velké množství Židů a odpůrců nacistického režimu. Byli mezi nimi i Marianne a Hans Golzovi.

Problémová láska

Marianne Golz se svým manželem Hansem v Osnabrücké zahradě v Berlíně. Nedatovaný snímek z archivu Ronnieho Golze

Marianne byla ve 20. letech známou operní a operetní zpěvačkou. Hans byl novinářem, dopisovatelem francouzské agentury Mitropress. Jenže po 15. březnu 1939 už nebyla ani Praha bezpečným místem pro život.

Hans byl židovského původu, proto uprchl přes Polsko do Anglie. Marianne ho měla následovat, ale útěk se jí už nezdařil. Během protektorátu se připojila ke skupině lidí, kteří pomáhali svým židovským přátelům získávat falešné doklady a vyhnout se tak deportaci. Skupina však byla prozrazena a většina jejích členů odsouzena k trestu smrti.

Osud na Pankráci

V Pankráckém vězení, prostředím plném zoufalství a beznaděje, se ale Marianne rozhodla být ještě jednou šťastná. V motáku, poslaném mezi bramborami do sousední mužské cely, napsala, že ten, kdo jí odpoví, se stane jejím milencem. Odpověděl Richard, rovněž čekající na smrt pod gilotinou.

Motáky, které si Marianne a Richard v Pankráckém vězení navzájem posílali, jsou unikátním svědectvím o lásce, která neměla žádnou budoucnost.

 Marianne Golz se svým manželem Hansem v Mariánských Lázních. Nedatovaný snímek z archivu Ronnieho Golze

Natočil: Jakub Šiška
Dopisy Marianne: Lucie Trmíková
Dopisy Richarda Máchy: David Schneider
Německý překlad: Jarmila Konrádová a Tomáš Černý
Dramaturgie a režie pořadu: Lenka Svobodová
Mistr zvuku: Roman Špála.

autor: Jakub Šiška
Spustit audio