Milan K. Jermář: Globální změna

18. leden 2011

„Lidská společnost se nachází na scestí...“ To je první věta z knihy Globální změna s podtitulem Cesta ze světového chaosu do budoucnosti. S jejím autorem a jeho životním příběhem vás seznámíme v dnešním Vstupte!

Československý vodohospodář Ing. Milan K. Jermář, DrSc. se narodil 15. října 1933 v Plzni. Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze absolvoval v roce 1957. Později se jako projektant Hydroprojektu Praha podílel na prováděcích plánech vodních děl Orlík a Kamýk nad Vltavou, zadávacích projektech Nechranice na Ohři a Rozkoš u České Skalice, kde díky respektu k zásadám ochrany přírody vznikla rezervace. Od roku 1974 byl zástupcem vedoucího oddělení vědy a techniky a sekretářem vědecké rady českého Ministerstva lesního a vodního hospodářství. Působil i jako pedagog na ČVUT, VŠCHT a přednášel pro UNESCO v Moskvě a Sofii.

V roce 1982 zamýšlel emigrovat do USA a přednášet tematiku životního prostředí na univerzitě ve Wisconsinu. Usadil se však v bavorském Mnichově, kde stál u vzniku společnosti pro rozvoj obnovitelných energií: Energy Engineering International. Po roce 1989 působil mj. také jako expert Evropské unie na českém Ministerstvu pro místní rozvoj a na Ministerstvu zemědělství.

Zítra ve Vstupte!

Zítřejší rozhovor v pořadu Vstupte! připravil redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk a se svým hostem - také Vaňkem, ale RNDr. Danielem Vaňkem, Ph.D., bude hovořit o současných možnostech a úskalích genetických analýz DNA.

Spustit audio

Více z pořadu