Mamografické vyšetření jednou za dva roky zachytí většinu nádorů

13. listopad 2012

Pondělní poradna patřila prevenci karcinomu prsu. Více se dozvíme v neuatorizovaném a needitovaném přepisu poradny Dvojky.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Klidné dopoledne s dvojkou Českého rozhlasu přeje Daniela Brůhová. Doufám, že vás pobavíme, protože přijde profesor Cyril Höschl. To bude po 11. hodině, psychiatrie a humor patří k sobě. Proti mně už sedí paní docentka Petra Tesařová. Paní docentko, máte vypnutý telefon? Zdá se, že nám prolíná do vysílání nějaký telefon, tak doufejme, že to není váš.
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Doufám taky, že ne.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme mluvit o prevenci karcinomu prsu. Paní docentka je z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Prevence karcinomu prsu to je vážné ženské téma. Možná, že je vážné i pro muže. Je to vážné téma pro nějakou věkovou kategorii, například pro starší ženy, protože tam se dělá pravidelný screening?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Zhoubné onemocnění obecně je vždycky vážné téma a zhoubné onemocnění prsu je vážné téma pro mnoho osob, neboť je to velmi častý zhoubný nádor. V naší republice se každý rok diagnostikuje zhruba 6,5 tisíce nových zhoubných nádorů prsu, čili je to onemocnění, které je závažné nejenom svým průběhem a svými důsledky, ale i svojí masovostí. A závažné je nebo může být v každé věkové kategorii pacientek. I když u nemocných mladších většinou probíhá poněkud nebezpečněji a agresivněji.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte nemocných mladších, takže zdá se, že karcinom prsu to se nevyhýbá ani mladší věkové kategorii například?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Přesně tak. Přestože incidence karcinomu prsu u mladších žen je relativně nízká, čili se nevyplatí podnikat nějaká screeningová opatření, tak je to onemocnění velmi nebezpečné. A v současné době se nám dostává do úplně nových souvislostí, protože pacientky mezi 25 a 35 lety řeší většinou jiné věci, než řešily pacientky, které byly stejného věku jako naše generace, to znamená, že se teprve rozhodují o pořízení rodiny, jsou těhotné, kojí nebo dokonce žádné děti nemají a nádor zasáhne do téhle situace pro ně velmi nepříznivě.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nádor zasáhne například do situace, kdy se narodí miminko a maminka kojí?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Přesně tak. To je velmi nebezpečná situace, protože se často nádor objeví velmi pozdě. Změny v kojícím prsu jsou často nerozeznatelné od počínajícího nádoru a mohou skrýt nádor, který je relativně velký. A osud takové pacientky pak může být velmi problematický.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pak je zase důležitá prevence. Mluví se o samovyšetření prsu. Dělají to mladé ženy?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ta současná generace žen narozených v 80. letech je velmi schopná se přizpůsobit všem novým trendům a nejenom proto, že to je generace mých dětí, tak je musím jenom chválit. I pacientky, které přicházejí k nám na naši kliniku a jsou v tomhle mladém věku, jsou velmi kooperující, jsou velmi inteligentní, většinou si získají dostatek informací předtím, než nás navštíví. Jsou schopné ty informace dobře analyzovat. Vybírají se svého ošetřujícího lékaře podle toho, jak se jim líbí nebo jak jsou schopny s ním komunikovat a nic nenechávají náhodě. A já věřím, že tak podobně se chovají i mladé ženy, které naštěstí nádor zatím nepostihl. U samovyšetření je takový drobný problém v tom, že všechny instrukce, ať už obrázkové, filmové nebo textové jsou jakoby relativně komplikované a to může ty zdravé ženy odrazovat, protože všichni máme málo času a nemáme čas věnovat dlouhou dobu nějakým procedurám, jejichž smysl je v tom mladém věku relativně těžké pochopit. Je potřeba zdůraznit, že samovyšetřování by se mělo stát tak, jako čištění zubů nebo ostatní hygienické návyky také součástí denní hygieny. Každý se sprchujeme ráno nebo večer a v souvislosti se sprchováním je možné provést jednoduchý výkon vyšetření prsu a jestli je ruka nakloněná tak nebo onak a v takové nebo jiné poloze, je méně důležité než to, že se to vyšetření opravdu provede.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud tedy žena provede to vyšetření a má nějaké podezření, co má dělat?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ten pohmatový nález v prsu se objevuje velmi často a souvisí nejčastěji s hormonálními změnami v souvislosti s menstruačním cyklem. Pokud ale ten pohmatový nález trvá i po ukončení menstruačního cyklu, tak je určitě rozumné obrátit se na lékaře. Tím lékařem toho prvního kontaktu mlže být praktický lékař a u těch mladých žen je to ale nejčastěji gynekolog. A ten by potom měl pacientku poslat k nějakému zobrazovacímu vyšetření. To je u mladých žen nejčastěji ultrazvuk, protože mladá mléčná žláza je velmi hutná, nepřehledná a mamografické vyšetření nemusí úplně dobře postihnout celý obsah mléčné žlázy, kdežto ultrazvuk je v tomhle směru výhodnější. A na základě toho ultrazvukového vyšetření odborníci vyhodnotí nebezpečnost toho případného nálezu. A pokud se jeví ten nález jako opravdu nebezpečný, pak následuje další krok, kdy se ověří, o co vlastně kráčí punkcí, biopsií z toho prsu.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jestli se jí chcete na něco zeptat, učiňte tak po písničce. Telefon 22 155 25 25.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
22 155 24 24, to je telefon sem k nám na dvojku Českého rozhlasu do naší Zdravotnické poradny, prevence karcinomu prsu, to je naše téma. Dobrý den, přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
posluchačka
--------------------
Dobrý den.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pěkný den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady je posluchačka z Lovosic. Já bych měla k paní docentce jeden dotaz. Mně teda připadá, že prevence, když už teda nějakej ten nádor je a my ho jako odhalíme, takže to je sice prevence, ale není to prevence karcinomu prsu. Já bych, mě by zajímalo, co má žena dělat, čeho se má vystříhat, co nemá dělat, aby vůbec ta, ten karcinom dostala, jo, jako, aby, aby ho prostě vůbec nedostala? Já třeba jsem četla v nějakých článcích, že není dobrý používat silonové prádlo nebo nylonové prádlo těsně na tělo. Už jsem jednou se zmínila v nějakým takovýmhle pořadu a paní doktorka tenkrát řekla, že to nemá.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak se zeptáme.
posluchačka
--------------------
Ale já jsem četla, no já jsem četla ale jako, myslím, že to byla nějaká regenerace nebo něco takovýho, že jsou výzkumy, který dokazujou, že skutečně to vliv má. Anebo zase ty antiperspiranty s hliníkem, jo, že ženy, který ho používají, tak mají velký procento hliníku v horní části prsu. Tak to si teda já myslím laicky, že to by ženy dělat neměly, jakože by to neměly používat. Mě osobně, když jsem používala antiperspiranty, tak mě bolely uzliny.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumíme. Zeptáme se paní docentky, uvidíme, co nám odpoví. Rozumíme, děkujeme.
posluchačka
--------------------
No, tak já jsem teda zvědavá.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A zdravíme do Lovosic. Pěkný den.
posluchačka
--------------------
Já taky děkuju, na shledanou.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní docentko, co vy na to?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Dobré dopoledne. Tak ten dotaz je směrovaný spíš na primární prevenci, to znamená, jak se vyhnout nádoru obecně. To sám člověk mlže ovlivnit jenom částečně, protože velké slovo ve vzniku zhoubných nádorů hraje genetika, to, jak je každý organismus naprogramován a my to můžeme úpravou životního stylu jenom určitým způsobem modulovat. To, co můžeme udělat, je vyhnout se některým rizikovým faktorům. U karcinomu prsu takovým velmi významným rizikovým faktorem u pacientek po přechodu je obezita. Čili čím je žena obéznější, tím si zvyšuje riziko karcinomu prsu. Pak jsou dobře známá rizika hormonální. Hormonální substituční léčba, antikoncepce, jiná hormonální léčba zase zvyšuje riziko karcinomu prsu. Naopak takovým ochranným protektivním faktorem je kojení, dlouhé kojení je nepochybně spojené se snížením rizika karcinomu prsu. A všechny ty ostatní mechanismy, o kterých jste mluvila, jako je těsné prádlo nebo antiperspiranty, mohou v některých situacích možná přispět jako takový poslední hřebíček do rakvičky vašeho jinak vznikajícího nádoru, ale rozhodně nejsou příčinou toho nádorového onemocnění. My jako lékaři se vždycky držíme přesných údajů vyplývajících z klinických studií a ty ani u jednoho z těchto momentů neprokázaly přímý vliv na nádor.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si ještě jeden telefonický dotaz. Pěkný den přejeme.
posluchač
--------------------
Dobrý den. Zdravím vás ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Muž se nám dovolal do ženského tématu, pěkný den. Tak jaký je dotaz?
posluchač
--------------------
Zdraví vás Zdeněk Joukl, Jizerské hory. Já se zabývám praktickou sociologií a zabývám se i zdravotní prevencí a zjistil jsem, že problém je v tom, že naši lidi si prostě ještě nezvykli na zodpovědnost, jo. V minulé éře tam prostě přišel doktor, všechny nás napíchal ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No a pane Joukl, a máte nějaký dotaz na naší poradnu?
posluchač
--------------------
Samozřejmě, že mám dotaz, ale musíte mě nechat domluvit, protože to, co říkám, si myslím, že má smysl, jo. Důležitá je prostě ta zodpovědnost nebo nezodpovědnost v současný době, jako co se týče zdravotní.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
My souhlasíme naprosto.
posluchač
--------------------
A teď je, teď si myslím, že s tou nezodpovědností je potřeba něco dělat, jo. Teď 50 % žen například na mamograf vůbec nejde. Je pravda, že se musí platit, že jo, v tom mladší věku, bylo by dobré možná, kdyby pojišťovny ten mamograf vyšetření udělaly zdarma. Vím, že některé ženy mají strach z toho, že je to bude bolet, jo, to by bylo dobrý, kdyby se k tomu paní doktorka taky vyjádřila. Ale co mi chybí, prosím vás, co se týče tý prevence, prevence koordinovanost. Ten váš pořad je výbornej, jo, ale je to jenom kapka v moři jednou za čas. Tam prostě chybí systém. Každej prostě zdravotník to dělá po svým, pojišťovna jedna to dělá jinak, druhá pojišťovna jinak a tak dále. Chybí mi tam prostě koordinovanost, prevence, ať už je to rakovina ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Já myslím, že rozumíme vašemu dotazu, děkujeme za něj.
posluchač
--------------------
... třeba tlustého střeva nebo rakovina prsu, jo. Tak prosím vás jenom ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím.
posluchač
--------------------
... chtěl k tomu, aby se paní doktorka teda vyjádřila. Děkuji.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní doktorka Tesařová vám odpoví.
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak já jednak jsem potěšená, že je to problém, který zajímá i muže, a určitě ta zodpovědnost je nesmírně významná. Na druhou stranu my ale žijeme v demokracii a ty donucovací prostředky k tomu absolvovat preventivní opatření nemohou být nějak přímé, mohou být maximálně nepřímé. Mohly by existovat nějaké postihy z hlediska nevyvarování se rizikovým faktorům, například z hlediska zdravotního pojištění pro kuřáky a nedodržování preventivních programů. Onkologická společnost se prevencí velmi významně zabývá, má dokonce svojí sekci, která je zaměřená na onkologickou prevenci a jejím úkolem je právě koordinovat ty jednotlivé preventivní programy, které se týkají těch nejčastějších zhoubných nádorů. Co se týče mamografického screeningu, tak to je taková vlajková loď naší prevence, která funguje velmi dobře. Je to zásluha především kolegů z radiologické společnosti, protože je určena přesně té věkové kategorii, která z ní nejvíc profituje, totiž ženám nad 45 let. Mamografické vyšetření jednou za 2 roky je vyšetření, které je dostatečně senzitivní, specifické a má dostatečný interval k tomu, aby zachytilo co největší množství počínajících nádorů.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Je hrazeno pojišťovnou.
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Je hrazeno pojišťovnou jednou za 2 roky zcela, zcela bez problémů. Indikaci většinou provádí praktický lékař nebo gynekolog. To samotné vyšetření je velmi málo zatěžující z hlediska rentgenového záření a ta bolest, na kterou si pacientky někdy stěžují, je způsobená kompresí prsní žlázy, která je nutná k tomu, aby se prs dobře prosvítil a dá se zregulovat po domluvě s tím laborantem nebo laborantkou, která to vyšetřuje.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Joukl říkal, že ovšem na to screeningové vyšetření žen od 45 let výš chodí jen 50 % žen. Je to pravda?
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Lehce přes 50 %, je to pravda, ano, je to pravda. A tak podobně je to i v jiných vyspělých zemích. My zase nemůžeme nutit nikoho, aby o své zdraví pečoval a věříme, že tak, jak se bude osvěta ve zdravotnictví stále více rozšiřovat a budou stárnout další a další generace, tak se ten záchyt té sítě screeningové zlepší.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak doufejme, že posluchačky dvojky Českého rozhlasu slyšely pana Joukla, který říkal, že je potřeba, abychom byli zodpovědnými pacienty a převzali zodpovědnost za své zdraví. Myslím, že to se týká i žen v prevenci karcinomu prsu. Děkujeme, paní doktorko Tesařová, za to, že jste nám věnovala svůj čas. Pokud se chcete ještě na něco zeptat, popovídat si s paní Petrou Tesařovou, můžete tak udělat na webu 2.rozhlas.cz, kde paní doktorka vám 15 nebo 20 minut ještě bude k dispozici na chatu. Hezký den přeji.
doc. Petra TESAŘOVÁ, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.