Má vaše dítě vadu řeči? Logoped pomůže. Ale až „v pravý čas“

1. listopad 2016

Je problém, když 3letá holčika říká místo R jen L? Jak na sykavky u 7letých dětí? Co pomáhá, když dítě zkracuje slova?

„Vývoj řeči člověka se uzavírá už v sedmi letech, tedy ještě před vstupem do školy,“ upozorňuje logopedka Dana Kutálková. Vyjadřovací schopnosti jsou nejen základem našeho myšlení, ale řečová odchylka může dítěti i znepříjemnit sociální komunikaci. Dítě nebude rádo chodit do školy a problém si ponese celý život.


Typy řečových vad
Patlavost (ráčkování, šlapání si na jazyk apod.) je nejčastější porucha výslovnosti. Nevyslovování některých hlásek bývá už vývojová porucha, která se řeší nácvikem. Příčinou ale můžou být i špatné zrakové dovednosti. Při nich totiž trpí i výslovnost. Pokud se to podaří rozcvičit, vývoj se dá do pohybu a hlásky se rovnají samy. Logopedka Kutálková doporučuje knihu Budu správně mluvit: Chodíme na logopedii.

Ideální čas pro návštěvu logopeda

Logoped by měl s dítětem začít pracovat co nejdřív. Ve chvíli, kdy mluví hůř než vrstevníci. „Když přijdete včas, můžeme snadněji najít systém her, které rozvíjejí základní schopnosti dítěte tak, abyste logopeda dál nepotřebovali,“ vysvětluje Kutálková. Dítě u logopeda nečeká jen nudný dril.

„Děti si k nám chodí vlastně hrát a taky zpívat.“ Nejideálnější je věk mezi 4. a 6. rokem. Nic není ztraceno, ani pokud začnete později. „Má nejstarší klientka měla 62 let a naučila se to. Jiný je přístup i u lidí po mozkové příhodě. Ale i tady se dá řeč znovu naučit,“ říká logopedka.

Z dotazů posluchačů
  • Jak na sykavky u 7leté holčičky? „Cvičte jazýček, jeho vyplazování, rozvoj jemné motoriky a kontrolu fonematického sluchu.“
  • Je problém, pokud 3letá holčička říká místo R jen L? „Rozhodně není! L, R a Ř se dítě samo učí až mezi 5, 6 rokem.“
  • Jak 4,5letého chlapečka odnaučit zkracování slov? „K výuce se používají přírodní zvuky jako zvuk mašinky nebo čmeláčka. Učí se napodobováním. Přidat můžete i rytmizaci (tleskáním podle slabik ve slově aneb ,kolikrát plácnu, když slovíčko vyslovím’). Zkoušejte to půl roku. Když to nepomůže, zajděte za logopedem.“
Spustit audio